7fe9e169dd1f5596784755ad73c64275.jpg
พายุฝนถล่มชะล้างหมอกควันจากอากาศกลับมาสดใส จังหวัดเชียงใหม่ นำแอพพลิเคชั่น FireD มาใช้บริหารจัดการเชื้อเพลิง แก้ปัญหาไฟป่า หมอกควัน อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะในช่วงรอยต่อเดือนมีนาคมถึงเมษายน ที่สถานการณ์จะรุนแรงทุกปี
eba7055ae8572eaa220eb5bdeb95f4c6.jpg
f1b887e9102fdf72c97954152294642d.jpg
ผลพวงจากพายุฝนที่ตกหนักเมื่อคืนที่ผ่านมา ส่งผลให้วันนี้ปัญหาฝุ่นควันเกินมาตรฐานในอากาศคลี่คลายลง ค่า PM 2.5 ทั้ง 4 สถานีตรวจวัดของกรมควบคุมมลพิษในจังหวัดเชียงใหม่วัดได้ ระหว่าง 22 – 39 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร อยู่ในระดับดีถึงดีมาก นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ยังคงเดินหน้าเฝ้าระวัง ป้องกันการเกิดไฟป่า อันเป็นสาเหตุสำคัญของปัญหาฝุ่นควันอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในช่วงรอยต่อเดือนมีนาคมถึงเมษายนที่สถานการณ์ไฟป่าจะรุนแรงเช่นเดียวกับทุกปี เนื่องจากสภาพอากาศที่แห้งแล้ง และฝนทิ้งช่วง จึงมีการประกาศงดการเผาในที่โล่งทุกพื้นที่ระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 30 เมษายน รวมไปถึงพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติและป่าอนุรักษ์
77bc2d623b6882539223802c1d91c239.jpg
b1ffee9f97f4a295606dec26c96f433d.jpg22a79e0c052e80c4350177758a3bdf2d.jpg
10ca7c723bbb01be8184d4956dc1bfa8.jpg
โดยจังหวัดเชียงใหม่ได้นำแอปพลิเคชัน FireD ซึ่งเป็นระบบสนับสนุนการตัดสินใจ การบริหารจัดการเชื้อเพลิงเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาการเผาในพื้นที่ทำกิน โดยให้ประชาชนลงทะเบียนขออนุญาตเผาในพื้นที่จำเป็น และจะต้องแจ้งคำร้องไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำข้อมูลไปพิจารณา ในที่ประชุมศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันจังหวัดเชียงใหม่ พิจารณาสภาพอากาศ สถานการณ์ฝุ่นควัน PM 2.5 ในแต่ละวัน รวมไปถึงการพยากรณ์คุณภาพอากาศที่คาดการณ์ล่วงหน้า 3 วัน หากการระบายอากาศอยู่ในระดับดี ก็จะอนุญาตให้ทำการเผาได้ 44686b7099462763083320073c21afff.jpg
762d9cc1fc07353b4e5a36454dfea41f.jpg