821e51795c9d78933213a61cf72b7bcc.jpg
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เปิดงานป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองเจียงใหม่ ประจำปี 2565 “เล่าขานตำนานศุภกาลดิถี สะหลีปี๋ใหม่เมือง ปลอดภัยไร้แอลกอฮอล์” ระหว่างวันที่ 9 – 17 เมษายน 2565 พร้อมชมขบวนแม่ญิงขี่รถถีบก๋างจ้อง
5ebd5f220534804920d4565bb9e701b8.jpg
b2d2c6586471184e1d176e810c32408c.jpg
69406cfb8f30f83585f8dbfe1d41a97e.jpg
ที่บริเวณข่วงประตูท่าแพ กลางเมืองเชียงใหม่ นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธาน เปิดงานป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองเจียงใหม่ ประจำปี 2565 อย่างเป็นทางการ ภายใต้แนวคิด “เล่าขานตำนานศุภกาลดิถี สะหลีปี๋ใหม่เมือง ปลอดภัยไร้แอลกอฮอล์” เพื่อส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และประเพณีอันดีงามของชาวล้านนาให้เป็นที่รู้จัก โดยมีการประดับตกแต่งบริเวณข่วงประตูท่าแพ ลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ รวมไปถึงสี่แจ่งเมือง สี่ประตูเมือง ที่อยู่รอบคูเมืองเชียงใหม่ ให้เต็มไปด้วยสีสันของตุงนานาชนิด ร่ม รวมถึงเจดีย์ทรายปักตุง ที่ตกแต่งด้วยไม้ดอกไม้ประดับสีสันสดใสสวยงาม
3002b4e1d189fb0d77d1e680bca1022a.jpg
c10532020b46282dc383a6c56d5c2f8c.jpg
94bcae2f9097042381356f457469329b.jpgโดยในปีนี้จังหวัดเชียงใหม่งดการเล่นสาดน้ำ เน้นให้จัดกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีแทน มีการนำกิจกรรมที่ยกเลิกไปในปีก่อนๆ ที่มีการระบาดของโควิด-19 กลับมาจัดอีกครั้ง เช่น ขบวนแห่พระพุทธสิหิงค์และพระพุทธรูปสำคัญ เพื่อให้ประชาชนสรงน้ำเพื่อความเป็นสิริมงคล, การประกวดแม่ญิงขี่รถถีบก๋างจ้อง
69e3383e689a414a405bc6a399cb3059.jpg
c70bfcb3c9a2174890621297ba51b0fd.jpg
57c6dc14bd0a41f5812490343e8c2bed.jpgนอกจากนี้ยังได้เพิ่มกิจกรรมใหม่ๆ เพื่อสร้างสีสันยิ่งขึ้น เช่น การแสดง แสง สี เสียง และสื่อผสม สืบสานป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองเจียงใหม่, กิจกรรมย้อนวันวานสงกรานต์ปี๋ใหม่เมือง เพื่อช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ในส่วนของสถานที่ที่ใช้จัดกิจกรรม ก็ต้องปฏิบัติตามาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัดด้วย