fa420aae9bdc2306693acf857dc31967.jpg
ผู้ว่าฯ เชียงใหม่ ปล่อยชุดปฏิบัติการพิเศษลาดตระเวน เพื่อเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงและรอยต่อที่อาจก่อให้เกิดไฟป่า รวมทั้งบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดในการป้องปรามผู้ลักลอบเผาป่า
7ff43e289aca3b234d50e7078c1087cc.jpg
23e7bd15215a17cc04cfbbb21f7054b4.jpg
28d928a0871f2f12d1935dbb8c99bb13.jpg
ที่บริเวณที่ทำการเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นำผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 เชียงใหม่, หัวหน้าอุทยานแห่งชาติศรีลานนา , นายอำเภอ 5 อำเภอ ประกอบด้วย อำเภอแม่แตง เชียงดาว พร้าว สันทราย และแม่ริม ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หารือเรื่องการดำเนินการแก้ไขปัญหาไฟป่าที่เกิดขึ้นในช่วงฤดูร้อน ที่ส่งผลกระทบให้เกิดปัญหาฝุ่นควันปกคลุมตัวเมืองเชียงใหม่อย่างต่อเนื่อง ซึ่งในพื้นที่อุทยานแห่งชาติศรีลานนามีอาณาเขตกว้างใหญ่กว่า 900,000 ไร่ ครอบคลุมพื้นที่ 3 อำเภอ คือ อำเภอพร้าว แม่แตง และเชียงดาว ทุกปีมักจะเกิดไฟป่าลุกลามอย่างหนัก จากสภาพพื้นที่ที่เป็นภูเขาสูงชันและเป็นภูเขาหินปูน ทำให้การเข้าดับไฟบนพื้นที่สูงเป็นไปด้วยความยากลำบาก
a12f126c3f7214da9f7230f4064625cd.jpg
8add810f0cbb63ae7aaac21ffe226577.jpg
da2651ae06f79df7e01f69496ab1537f.jpgโดยมีการนำเฮลิคอปเตอร์ KA-32 ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มาสาธิตวิธีการใช้อากาศยานช่วยบินโปรยน้ำดับไฟบนพื้นที่ภูเขาสูง ซึ่งนำมาประจำการอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ในช่วงฤดูไฟป่าหมอกควัน อย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 แล้ว ในโอกาสนี้ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ได้นำรถครัวสนาม ออกประกอบอาหาร โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมผัดกระเพราหมูสับแจกจ่ายให้กับเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการที่จะออกลาดตระเวน และมอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นให้แก่ศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันทั้ง 5 อำเภอ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ ก่อนจะปล่อยแถวชุดปฏิบัติการพิเศษลาดตระเวนป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าของ 5 อำเภอ ที่สนธิกำลังร่วมกับ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 เชียงใหม่ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 เชียงใหม่ และหน่วยทหารจากกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 24 ชุด รวม 240 คน ให้เข้าไปปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่รับผิดชอบ และให้เข้มงวดกวดขันในการลาดตระเวนเพื่อป้องปรามมิให้มีการลักลอบเผาป่า
5d5f6fb853e3163d8d74f86ef7a577ff.jpg
4b3ac0be0f61812e3868348d71e92061.jpgทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่าโดยภาพรวมสถานการณ์ไฟป่าของจังหวัดเชียงใหม่ ลดลงทั้งจังหวัด ส่วนหนึ่งมาจากการเกิดฝนตกในพื้นที่และความร่วมแรงร่วมใจของทุกภาคส่วน ซึ่งมีการจัดคนเข้าไปเฝ้าระวังในป่า ลาดตระเวน กดดัน คนที่จะเข้าไปลักลอบเผาป่า สกัดกั้นที่ลักลอบเข้ามาให้น้อยที่สุด และเมื่อฝนไม่ตกก็พบว่ามีจุดความร้อนเกิดขึ้นเพิ่มขึ้นตามไปด้วยโดยเฉพาะในอุทยานแห่งชาติศรีลานนาก็เริ่มพบมากขึ้น รวมไปถึงพื้นที่รอยต่อ 5 อำเภอ คือ อำเภอแม่แตง เชียงดาว พร้าว สันทราย และแม่ริม จึงบูรณาการกำลังร่วมกัน หากเทียบกับจุดความร้อนของปีที่ผ่านมา ในเขตอุทยานแห่งชาติศรีลานนาตั้งเป้าหมายจะลดจุดความร้อนลงร้อยละ 30 คือต้องเกิดไม่เกิน 1,053 จุด แต่เจนถึงขณะนี้เกิดขึ้นเพียง 54 จุดเท่านั้น