GzeJHE.jpg
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ ( องค์การมหาชน ) ลงนามความร่วมมือพัฒนาเทคโนโลยีเชิงลึก สู่ การสร้างสตราร์ทอัพ และนำไปใช้เชิงพาณิชย์ ต่อยอดการพัฒนาอุตสาหกรรมระดับประเทศ GzeeSN.jpg
GzemgV.jpg
GzeyCQ.jpg
ที่อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นายแพทย์พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายศรัณย์ โปษยะจินดา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ องค์การมหาชน หรือ สดร. ร่วมลงนามข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาเทคโนโลยีเชิงลึก สู่การสร้างสตาร์ทอัพ และการนำไปใช้งานเชิงพาณิชย์ หรือ (Frontier and Deep Tech Incubation and Commercialization ) GzmWog.jpg
GzmdJW.jpg
ทั้งนี้ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ เปิดเผยว่า ในการสร้าง และพัฒนาอุปกรณ์ สำหรับงานด้านการวิจัยดาราศาสตร์ ที่มีมานานกว่า 10 ปี ทำให้ สดร.มีองค์ความรู้จากงานวิจัยและเทคโนโลยีขั้นสูง ที่มีศักยภาพทัดเทียมระดับโลก ซึ่งการลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ ถือเป็นช่องทางการนำความรู้ที่คิดค้นวิจัย และพัฒนาของ สดร. ไปต่อยอด สู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
GzeFIS.jpg
GzeMtn.jpgGzm7f2.jpgเพื่อให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์ หรือนวัตกรรมที่ใช้งานได้จริง อย่างเช่นที่ผ่านมานวัตกรรมที่เกิดจากการคิดค้นด้านดาราศาสตร์ ทำให้เกิด กล้องดิจิตอล หรือแม้แต่สัญญาณคลื่นไวไฟ ซึ่งองค์ความรู้ที่สะสมมาหลายชิ้นงาน จะถูกถ่ายทอด ผ่านกลไกการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สู่กลุ่มเป้าหมาย เพื่อสร้างคุณค่าในเชิงการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม สร้างมูลค่าให้แก่ทรัพย์สินทางปัญญา ต่อยอดงานวิจัยเทคโนโลยีเป็นนวัตกรรม นำไปสู่การขยายภาคธุรกิจ ร่วมกับภาคเอกชนไทย หรือเอกชนที่ร่วมทุนกับต่างประเทศ โดยเบื้องต้นได้มีการประเมินความร่วมมือครั้งนี้ จะเกิดการพัฒนาเทคโนโลยี อย่างน้อย 10 โปรเจ็ค สร้างมูลค่าธุรกิจรวมไม่ต่ำกว่า 1500 ล้านบาท ภายใน 5 ปีนี้