เมื่อเวลา 09.30 น.วันที่ 10 พ.ค. 61 ที่ ห้องประชุม มณฑลทหารบกที่ 33 จังหวัดเชียงใหม่ ได้มีการจัดการประชุมเพื่อจัดระเบียบร้านค้าบนทางเท้าย่านไนท์บาร์ซา โดยมี พล.ต.สาธิต ศรีสุวรรณ ผบ.มทบ.33 เป็นประธานในการจัดประชุม เพื่อปรึกษาหารือในการจัดระเบียบร้านค้าบนทางเท้าย่านไนท์บาร์ซา กับตัวแทนกลุ่มผู้ค้า จำนวน 80 คน เพื่อรับฟังความคิดเห็น หลังจากที่ได้มีการจัดระเบียบที่ผ่านมาd18b5851e388872d86e4f4cf0dbdf0b4.jpgสำหรับการจัดประชุมดังกล่าวนั้นเป็นการติดตามผลงาน หลังจากที่ผ่านมาได้มีการจัดระเบียบร้านค้าแผงลอยในย่านไนท์บราซ่า เพื่อพัฒนาย่านไนท์บาซาร์ให้เกิดความสวยงาม มีมนต์เสน่ห์ที่สร้างความประทับใจแก่นักท่องเที่ยว ซึ่งแต่เดิมสถานที่ดังกล่าว มีการบริหารจัดการที่ยังไม่เหมาะสม จากการค้าขายของกลุ่มผู้ค้าแผงลอยล้อเข็นบนทางเท้าสาธารณะ ส่งผลให้เกิดปัญหาด้านการจราจร รวมไปถึงปัญหาการจัดระเบียบและความสะอาด ดังนั้นทางเจ้าหน้าที่จึงได้มีการจัดระเบียบเพื่อที่จะสร้างจุดขายและมนต์เสน่ห์ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวอยากมาสัมผัสบรรยากาศย่านไนท์บาร์ซาให้มากขึ้น ส่งเสริมเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว สร้างรายได้ให้กับประชาชนอย่างยั่งยืน0caade6e6b91b3ec4ca700628aa5b40b.jpgทั้งนี้ในที่ประชุมใช้เวลาหารือกันอย่างเคร่งเครียดนานร่วม 3 ชั่วโมง โดยได้พูดคุยเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรค์ต่างๆ หลังจากที่มีการจัดระเบียบ โดยพบว่า ยังมีกลุ่มผู้ค้าอีกกว่า 30 ราย ซึ่งได้ค้าขายบนถนนลอยเคราะห์ ยังคงได้รับผลกระทบจากการจัดระเบียบดังกล่าว เนื่องจากไม่สามารถตั้งร้สนขายสินค้าบนพื้นผิวถนนได้เหมือนแต่ก่อน อย่างไรก็ตามทางเจ้าหน้าที่จะได้รับฟังข้อเสนอและจะมีการหารือสรุปร่วมกับคณะทำงานอีกครั้ง เพื่อจะได้หาข้อสรุป และนำไปปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยต่อไป411fd40eb69c5e9bf67d2f1f2a8214cc.jpg