ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย มณฑลทหารบกที่ 33 ปล่อยขบวนรถบรรทุกน้ำ ตามโครงการ “ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจช่วยภัยแล้ง” ประจำปี 2562 พร้อมกับจังหวัดอื่นๆ ทั่วประเทศ เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค16df4b0ab559b9cd483b4b409ea995ad.jpgที่ลานสนามหน้า กองร้อย มณฑลทหารบกที่ 33 พลตรีสาธิต ศรีสุวรรณ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 เป็นประธานปล่อยขบวนรถบรรทุกน้ำ ตามโครงการ “ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจช่วยภัยแล้ง” ประจำปี 2562 ซึ่งศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองทัพบก มอบหมายให้ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย มณฑลทหารบกที่ 33 จัดขึ้นพร้อมกันทั่วประเทศในวันนี้  b29d9b2f47cad055e5d60b5fb94e308e.jpgโดยมีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมบูรณาการ ประกอบด้วย เทศบาลนครเชียงใหม่, สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่, การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่, การประปาส่วนภูมิภาค จังหวัดเชียงใหม่ , สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล จังหวัดเชียงใหม่ และ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) นำรถบรรทุกน้ำไปแจกจ่ายให้แก่ราษฎร ที่บ้านไร่บน ตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ aa5a686a9989e1c6917cd9b17e040b76.jpgเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากการขาดแคลนน้ำเพื่ออุปโภคและะบริโภคอยู่ในขณะนี้ ทั้งนี้ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 ได้เปิดเผยว่า โครงการ “ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจช่วยภัยแล้ง” เป็นนโยบายของรัฐบาล ที่มีความห่วงใยประชาชนที่ประสบภัยต่างๆ ซึ่งในระยะนี้เป็นภัยแล้ง ต่อจากนี้ไปต่อจากนี้ไปจะเข้าสู่ช่วงพายุฤดู ก่อนจะเข้าสู่ฤดูฝน ที่มักจะประสบปัญหาน้ำป่าดินโคลนถล่ม  รัฐบาลจึงได้ผนึกกำลังกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมพร้อมช่วยเหลือภัยต่างๆในทุกเรื่อง 958e7e23d173fec2c97352a76732fb81.jpgสำหรับสถานการณ์ภัยแล้งในปีนี้ไม่น่าเป็นห่วง เนื่องจากมีปริมาณน้ำกักเก็บไว้ในเขื่อนและอ่างเก็บน้ำต่างๆ ซึ่งคาดว่าเพียงพอตลอดทั้งปี แต่ยังมีพื้นที่ในเขตชลประทานบางจุดที่เข้าไม่ถึงแหล่งน้ำ ซึ่งศูนย์บรรเทาสาธารณภัย มณฑลทหารบกที่ 33 และหน่วยงานภาคีเครือข่าย ก็พร้อมที่จะจึงเข้าไปดำเนินการนำน้ำไปแจกจ่ายเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน