91adc5adc93fbf20461015eded489f45.jpg
ชมรมผู้ค้าสลากเสรีแห่งประเทศไทย ยื่นหนังสือคัดค้านโครงการสลากดิจิตัล เชื่อส่งผลกระทบต่อการขายสลากของผู้ค้ารายย่อย
e2cd944eec76dcd96340a609c62ac2e4.jpg
7f466814ad38cdb3aba19e84adaff854.jpg
เมื่อเวลา 12.00 น วันที่ 18 พค 65 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ศาลากลางจังหว้ดเชียงใหม่ ได้มีกลุ่มผู้ค้าหวยเสรี ภาคเหนือตอนบน ประกอบด้วย ลำปาง ,ลำพูน เชียงใหม่ ได้มาร่วมตัวกัน เพื่อเรียกร้องในการคืนสืทธิซื้อ จองลวงหน้าสลากินแบ่งรัฐบาล และคัดค้านนโยบายการขายสลากกินแบ่งรัฐบาลบนแพลตฟอร์มออนไลน์ โดยมีพ่อค้าแม่ค้าหวย ทั้งสิ้นประมาณ 500 คน โดยทุกคนได้นำเอกสารต่าง ๆรวมทั้งการยืนยันการขายหวยจริงเป็นภาพถ่ายในการขายหวยแต่ละจุด มาประกอบในการยืนด้วย
นายอนุยงค์ ชุติมา ตัวแทนผู้ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาล เชียงใหม่ ได้เปิดเผยว่า มาวันนี้ทางผู้ค้าหวย มาจากภาคเหนือตอนบน 3 จังหวัด ลำปาง ,ลำพูน เชียงใหม่ ส่วนหนึ่งเพื่อมาขอคืนสิทธิ์ซื้อ จองล่วงหน้าหวย เพราะโดนตัดจากกองสลากโดยไม่ได้รับความเป็นธรรมและไม่มีการสอบสวนสืบสวนจากกองสลากอย่างชัดเจน คิดจะตัดก็ตัดเลย ทำให้ผู้ค้าหวยเป็นอาชีพต้องเดือดร้อน จึงมาร้องขอความเป็นธรรมที่ศุนย์ดำรงธรรมครั้งนี้4a69f896e013e758da9610b3d73c53a5.jpg
2042c35d83c5e5738675e41520e77425.jpg
นายอุทัย จันทร์หอม ตัวแทนเครือข่ายผู้ค้าสลากเสรีภาคเหนือ เชียงใหม่ ได้เปิดเผยว่า การรวมตัวมายืนหนังสือที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงใหม่ครั้งนี้เพื่อเรียกร้อง เพื่อคัดค้านนโยบายการขายสลากกินแบ่งรัฐบาลบนแพลตฟอร์มออนไลน์ ซึ่งเป็นปัญหายุ่งยากมาก ทางเราได้เสนอแนะนำเปัญหาและวิธีการแก้ไข เพื่อลดผลกระทบต่อประชาชน ทั้งผู้จำหน่ายและผู้ซิ้อสลาก ไปแล้ว ทางกองสลากก็เฉย ยังคงจะใช้โครงการดังกล่าวอยู่ จึงได้รวมตัวมายื่นที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงใหม่เพื่อรคัดค้านแพลตฟอร์มออนไลน์6dec42cd469c98bc706667a20669fd75.jpg
4afae9aff9d0f2b7fee99ee51396d4c1.jpg
ต่อมาทาง ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงใหม่ โดยนางศิริพร รือเรือง ผอ.กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมเชียงใหม่ ได้ลงมารับหนังสือจากผู้ชุมนุม และได้เปิดเผยว่า หลังจากรับหนังสือจากผู้ชุมนุม ในวันนี้แล้ว ตนก็จะส่งไปยัง ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้ท่านลงนามและส่งต่อไปยัง สำนักงานกองสลากที่ส่วนกลางต่อไป ถึงข้อเรียกร้องของผู้ชุมนุมในครั้งนี้ เพื่อให้ทางกองสลากได้ดำเนินการและพิจารณา ต่อไป หลังจากที่กลุ่มผู้ชุมนุมยืนหนังสือแล้วก็ได้สลายตัวไปในที่สุด