XyIR5f.jpg
อุตสาหกรรมจังหวัดตากนำทัพสินค้าของดีเมืองจาก ภายใต้โครงการส่งเสริมการเกษตรแบบบูรณาการ เพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรแปรรูปของชาวจังหวัดตาก ยกระดับมาตรฐานสินค้านำมาให้ชาวเชียงใหม่ได้สัมผัสXyITg2.jpg
XyItC1.jpg
XyIwFy.jpg
XyIKtD.jpg
XyIZo9.jpg
ที่ศูนย์การค้าเมญ่าไลฟ์สไตล์ช้อปปิ้งเซ็นเตอร์ จังหวัดเชียงใหม่นายนภัทร เตชะสิรภัทร อุตสาหกรรมจังหวัดตาก เป็นประธานเปิดงาน “ของดีเมืองตาก ” ภายใต้โครงการส่งเสริมการเกษตรแบบบูรณาการ การสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรแปรรูปจังหวัดตากโดยใช้นวัตกรรม สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการดำเนินงานของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตาก ที่จัด
โครงการส่งเสริมการเกษตรแบบบูรณาการ
XyIztN.jpg
XyISFE.jpg
XyI4lV.jpg
XyINGQ.jpg
XyIhqn.jpgโดยมีการให้คำปรึกษาแนะนำด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์ การตลาด และการบริหารจัดการควบคู่กันไป เพื่อให้สินค้าเกษตรแปรรูปมีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีการแปรรูป อันเป็นการสร้างอาชีพ สร้างผู้ประกอบการรายใหม่ เพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกร พร้อมนำบรรจุภัณฑ์ต้นแบบในโครงการของดีเมืองตาก จำนวน 22 ราย มาร่วมเปิดบูธจัดแสดงความสำเร็จและจำหน่ายสินค้าที่จังหวัดเชียงใหม่ ในระหว่างวันที่ 19 – 21 สิงหาคม 2565
XyIffS.jpg
XyIkHg.jpg
XyI9SW.jpg
XyIcGJ.jpg
XyIifb.jpgเพื่อให้สินค้าที่ได้รับการพัฒนาแล้วเป็นที่รู้จักของผู้บริโภค ช่วยขยายช่องทางการตลาด เชื่อมโยงเครือข่ายการค้า 2 จังหวัด สำหรับสินค้าที่เป็นไฮไลท์ ที่น่าสนใจ อาทิ การนำบุกที่มีอยู่จำนวนมากในจังหวัดตากมาแปรรูปเป็นเส้นบุกหม้อไฟชาบูนัำดำพร้อมรับประทาน ที่เพียงใส่น้ำดื่มลงไปในสารให้ความร้อนและเติมน้ำลงในถ้วยก็สามารถรับประทานได้ทุกที่ทุกเวลา
XyIxHa.jpg
XyIUSq.jpg
XyIqiz.jpgนอกจากนี้ยังมีสินค้าแปรรูปจากอโวคาโดซึ่งเป็นผลผลิตที่มีอยู่ล้นตลาดในจังหวัดตาก ได้แก่ ไซรัปอโวคาโดเข้มข้น และเยลลี่อะโวคาโด เป็นต้น