v63O8N.jpg
เทศบาลนครเชียงใหม่ สืบสานประเพณีอันดีงามของชาวล้านนา ในงานประเพณีเดือนยี่เป็งประจำปี 2565 หรืองานประเพณีลอยกระทง จัดพิธีบวงสรวงศาลพระภูมิเจ้าที่ และเจดีย์ขาวริมน้ำปิง พร้อมขอขมาแม่พระคงคาให้การจัดประเพณียี่เป็งลุล่วงด้วยดีv63Qjl.jpg
v63Uvk.jpg
v63EUE.jpg
ที่บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ นายอัศนี บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เทศบาลนครเชียงใหม่ ประกอบพิธีบวงสรวงศาลพระภูมิเจ้าที่ ดวงวิญญาณของพระราชชายาเจ้าดารารัศมี เพื่อความเป็นสิริมงคล และขอพรให้การจัดงานประเพณีเดือนยี่เป็งประจำปี 2565 สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี
v63j0V.jpg
v63lcQ.jpg
v63o2S.jpg
v63Dyn.jpg
ก่อนที่ประกอบพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์บริเวณเจดีย์ขาว บูชาดวงวิญญาณของปู่เปียง ผู้ที่เคยสละชีวิตรักษาเมืองเชียงใหม่ไว้ เมื่อครั้งที่กองทัพพม่ายกทัพมาตีเชียงใหม่และได้ท้าประลองแข่งขันดำน้ำในแม่น้ำปิง ซึ่งปู่เปียงใช้ผ้าขาวม้ามัดตนเองติดกับเสาหลักใต้น้ำจนถึงแก่ความตาย เจ้าเมืองเชียงใหม่จึงสร้างเจดีย์ขาวไว้เป็นอนุสรณ์แห่งความรักบ้านเมืองของปู่เปียง
v63PTg.jpg
v63slW.jpg
v632v2.jpg
v63uB1.jpgจากนั้นได้ประกอบพิธีขอขมาแม่น้ำปิง ที่ท่าน้ำศรีโขง ซึ่งแม่นำปิงเป็นสายน้ำที่หล่อเลี้ยงชีวิตชาวเชียงใหม่มานานกว่า 700 ปี ตามประเพณีที่ถือปฏิบัติกันมาตั้งแต่โบราณกาล ก่อนที่ค่ำคืนนี้จะมีประชาชนนักท่องเที่ยวหลั่งไหลเข้ามาลอยกระทงในแม่น้ำปิง โดยในปีนี้เทศบาลนครเชียงใหม่กำหนดจัดงานเทศกาลลอยกระทงขึ้นในวันที่ 7 – 9 พฤศจิกายน ภายใต้แนวคิดความสุขแห่งสายน้ำ ปิงนครามหานที สำหรับกิจกรรมไฮไลท์ จะมีการประกวดขบวนกระทงใหญ่ ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่จัดให้มีการแสดงประกอบริ้วขบวนแห่อย่างยิ่งใหญ่ และงดงามของแสงศิลป์ประทีปเบิกฟ้ายี่เป็งเชียงใหม่
v636Uy.jpg
v63n8D.jpg
v63HcJ.jpg
v63V2b.jpgมีการจัดแสดงโคมล้านนานับหมื่นดวง พร้อมประดับไฟแสงสียามค่ำคืนสว่างไสวทั่วเมืองเชียงใหม่ บริเวณ 5 ประตูเมือง 4 แจ่งเมือง ได้แก่ ข่วงประตูท่าแพ สะพานเหล็ก (ขัวเหล็ก) สะพานนวรัฐ สะพานนครพิงค์ และการจัดเทศกาลยี่เป็งเชียงใหม่บนโครงน้ำแม่ปิงที่ยาวที่สุด 6 ท่าน้ำ อีก 1 สายน้ำชัยมงคล รวมถึงกิจกรรรมทางวัฒนธรรมอื่นๆ อีกมากมาย เพื่อให้การท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่กลับมาคึกคักขึ้นอีกครั้ง