งานประเพณียี่เป็งหรือลอยกระทงของชาวเชียงใหม่ยังเหลืออีก 1 คืนวันนี้คืนสุดท้าย ไฮไลท์ที่นักท่องเที่ยวรอชมคือการประกวดขบวนแห่กระทงใหญ่ที่สวยงามอลังการ ขณะเดียวกันพบมาตรการห้ามปล่อยโคมลอยในเขต 5 อำเภอ พังยับนักท่องเที่ยวแห่ปล่อยกันเกลื่อนเมือง
งานประเพณียี่เป็งของจังหวัดเชียงใหม่ยังเหลืออีก 1 คืน ในคืนนี้วันนี้ตามประเพณีชาวเชียงใหม่คืนสุดท้ายจะเป็นวันกระทงใหญ่ ในปีนี้มีการประกวดขวนแห่กระทงใหญ่ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร จำนวน 21 ขบวนด้วยกัน ซึ่งจะเริ่มปล่อยขบวนตั้งแต่ช่วงค่ำเวลาประมาณ 19 นาฬิกาจากข่วงประตูท่าแพไปสิ้นสุดที่บริเวณริมแม่น้ำปิงด้านหน้าเทศบาลนครเชียงใหม่ ซึ่งคาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวหลายหมื่นคนออกมาร่วมชมความสวยงาม และเที่ยวงานประเพณียี่เป็งส่งท้ายกันอย่างคึกคัก
ขณะเดียวกันคืนที่ผ่านมาซึ่งถือว่าเป็นคืนวันงานประทงเล็กของชาวเชียงใหม่ แม้ว่าก่อนหน้านี้จะมีมาตรการห้ามปล่อยโคมลอยในพื้นที่ 5 อำเภอที่อยู่ในรัศมีโดยรอบของท่าอากาศยานเชียงใหม่ แต่กลับพบว่าคืนที่ผ่านมาแม้ว่าจะเป็นเขตตัวเมืองเชียงใหม่ ซึ่งห้ามปล่อยโคมลอยเด็ดขาด แต่กลับพบว่ามีนักท่องเที่ยว และประชาชนฝ่าฝืนปล่อยโคมลอยกันเป็นจำนวนมาก โดยเจ้าหน้าที่แทบจะไม่สามารถดำเนินการใดๆได้เลย
ซึ่งก่อนหน้านี้มาตรการที่ออกมาคือ ได้มีการออกพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่14) พุทธศักราช 2562 ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม ที่ผ่านมา โดยมาตรา 33 วรรคสอง มาตรา 59/1 ห้ามทำมิให้บุคคลใดจุดและปล่อย หรือกระทำการใดเพื่อให้บั้งไฟ พลุ ตะไล โคมลอย โคมไฟ โคมควัน หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกันขึ้นไปสู่อากาศ ซึ่งเป็นการรบกวนหรือก่อให้เกิดการอันตรายต่อการเดินอากาศ ภายในเขตปลอดภัยในการเดินอากาศ ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่มีการพิจารณาแล้วว่าไม่อนุญาตให้ปล่อยโคมลอยในเขตปลอดภัยในการเดินอากาศใน 5 อำเภอ คือ ครบทั้ง 15 ตำบลในเขตอำเภอเมือง, ครบทั้ง 11 ตำบลของอำเภอหางดง, อำเภอสารภี มีจำนวน 4 ตำบลคือ ตำบลขัวมุง ดอนแก้ว ท่าวังตาล และหนองผึ้ง, อำเภอแม่ริม ครอบคลุม 3 อำเภอคือ อำเภอดอนแก้ว ริมใต้ และแม่สา ส่วนอำเภอสันทราย คือในตำบลหนองหาร หากมีการฝ่าฝืน มีโทษจำจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 2 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ทั้งนี้ในส่วนที่ได้รับอนุญาตไปแล้ว หากอยู่ภายในเขตปลอดภัยในการเดินอากาศ จะต้องให้นายอำเภอแจ้งยกเลิกการปล่อยโคม แต่ถ้าอยู่นอกเขต จำนวนที่อนุญาตให้ปล่อยนั้นจะอยู่ในดุลยพินิจของนายอำเภอ สำหรับระยะเวลาที่สามารถปล่อยโคมลอยได้นั้นคือ ในวันที่ 11 และ 12 พฤศจิกายนในช่วงเวลา 19 นาฬิกา จนถึง 1 นาฬิกาของวันถัดไปเท่านั้น โดยหากสถานที่จุดและปล่อยโคมลอย อยู่ในในพื้นที่เฝ้าระวังพิเศษระดับ 1 คือบริเวณพื้นที่เสี่ยงตามแนวขึ้น-ลงสนามบิน ที่อยู่ห่างจากทางขึ้น-ลงของเครื่องบินห่างข้างละ 46 กิโลเมตรแลระยะทางยาว 18.5 กิโลเมตร จากหัววิ่งทั้ง 2ด้านและเส้นทางการบินเข้า-ออกสนามบินซียงใหม่ ตามรายชื่อตำบลที่กล่าวไปแล้วข้างต้น ต้องประกาศนี้ต้องยื่นขอรับใบอนุญาตล่วงหน้าก่อนวันจุดและปล่อยไม่น้อยกว่า 15 วัน
อย่างไรก็ตามทำให้หลายฝ่ายเป็นห่วงเรื่องของความปลอดภัยใสชีวิต และทรัพย์สินที่อาจจะเกิดผลกระทบจากการปล่อยโคมลอย ทั้งเรื่องของอัคคีภัย และเรื่องของการกระทบกับการบินของอากาศยาน จึงทำให้ทวงถามมาตรการของทางจังหวัดแม้จะออกกฏขึ้นมาแต่กลับพบว่าในทางปฏิบัติไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้เลย โดยเฉพาะกับกลุ่มนักท่องเที่ยว ที่ยังมีการฝ่าฝืนปล่อยโคมลอย

https://youtu.be/wj8bugBENt8