ejEFh0.jpgejOSIe.jpg
เชียงใหม่จมฝุ่นควันค่ามลพิษอากาศพุ่งยึดอันดับ1ของโลกอีกแล้ว ขณะที่นายกสมาคมโรงแรมฯ รับสถานการณ์หนักจริง แต่แค่ชั่วคราว ยืนยันยังไม่มีผลกระทบถึงขั้นทำให้นักท่องเที่ยวยกเลิกห้องพัก
ejEI5u.jpg
รายงานจากจังหวัดเชียงใหม่แจ้งว่า วันนี้(11มี.ค.66) สถานการณ์ปัญหาฝุ่นควัน ไฟป่า และคุณภาพอากาศของจังหวัดเชียงใหม่ที่ยังคงมีแนวโน้มรุนแรงอย่างต่อเนื่อง โดยสภาพตัวเมืองถูกปกคลุมด้วยฝุ่นควันหนาทึบจนไม่สามารถมองเห็นยอดดอยสุเทพได้จากระยะไกลเหมือนปกติ ซึ่งเป็นตัวชี้วัดทางกายภาพที่บ่งบอกถึงความรุนแรงของสถานการณ์ปัญหามลพิษอากาศได้เป็นอย่างดี ejEMVZ.jpg
ejOdSI.jpg
ทั้งนี้รายงานผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจังหวัดเชียงใหม่ จากสถานีตรวจวัดของกรมควบคุมมลพิษ ในตำบลช้างเผือก, ตำบลศรีภูมิ,ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่, ตำบลช่างเคิ่ง อำเภอแม่แจ่ม,ตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว และตำบลหางดง อำเภอฮอด พบค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 เฉลี่ยในรอบ 24 ชั่วโมง ณ เวลา 09.00 น. วันนี้อยู่ที่ 100 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร,91 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร, 98 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร, 86 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร,98 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร และ 127 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร ตามลำดับ จากค่ามาตรฐานไม่เกิน 50 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร ส่วนค่าดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI) อยู่ที่ 210,201,208,190,208 และ 237 ตามลำดับ จากค่ามาตรฐานไม่เกิน 100 ซึ่งภาพรวมคุณภาพอากาศอยู่ในระดับที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ
ด้านเว็บไซต์ Iqair.com ซึ่งรายงานคุณภาพอากาศจากทั่วโลก แจ้งผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศและการจัดอันดับเมืองที่มลพิษทั่วโลก เมื่อเวลา 12.00 น. วันนี้ พบว่าจังหวัดเชียงใหม่มีดัชนีคุณภาพอากาศอยู่ที่ 191 US AQI และค่า PM 2.5 วัดค่าได้ 132.6 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ซึ่งเกินค่ามาตรฐาน และอยู่ในระดับที่มีผลกระทบต่อทุกคน โดยผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศดังกล่าวถูกสูงที่สุดอันดับที่ 1 ของเมืองหลักที่มีมลพิษอากาศสูงสุดของโลก ทั้งนี้ 3 อันดับแรก ได้แก่ อันดับ 1 เชียงใหม่ ประเทศไทย ดัชนีคุณภาพอากาศ 191 US AQI, อันดับ 2 เมืองแบกแดด ประเทศอิรัก 186 US AQI และอันดับ 3 เมืองลอฮอร์ ประเทศปากีสถาน 181 US AQIejO0iP.jpg
ejO7ut.jpg
ejOzwl.jpg
ขณะที่นายภูณัช ธนาเหล่าพานิช นายกสมาคมโรงแรมไทย(ภาคเหนือตอนบน) เปิดเผยว่า ยอมรับว่าในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาสถานการณ์ปัญหาคุณภาพอากาศของจังหวัดเชียงใหม่ค่อนข้างรุนแรง อย่างไรก็ตามจากการตรวจสอบข้อมูลการเข้าพักโรงแรมของสมาชิกเบื้องต้นพบว่ายังไม่มีผลกระทบจนถึงขั้นทำให้นักท่องเที่ยวยกเลิกการจองหรือเข้าพักแต่อย่างใด โดยอัตราการเข้าพักเฉลี่ยอยู่ในระดับประมาณร้อยละ 60 ซึ่งถือว่าเป็นปกติและน่าพอใจ ทั้งนี้อาจจะมีการยกเลิกบางส่วนราวร้อยละ 5 แต่ไม่ได้เป็นผลมาจากสถานการณ์ปัญหาคุณภาพอากาศแต่อย่างใด พร้อมย้ำว่าสถานการณ์ปัญหาดังกล่าวเกิดขึ้นเป็นประจำเกือบทุกปีและเกิดขึ้นเพียงช่วงระยะเวลาสั้นๆ เท่านั้น รวมทั้งสามารถท่องเที่ยวได้ปกติ ซึ่งเชื่อว่านักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เข้าใจดี