C9D06g.jpgหลังเกิดดราม่ายูทูปเบอร์ดังกินไส้เดือนดิบโชว์ออกช่องของตนเอง นักวิจัยผู้เชี่ยวชาญไส้เดือนดินชี้กินได้ ให้โปรตีนสูงและตำราจีนมีการนำไปใช้ทำยาบำรุง อย่างไรก็ตามเน้นย้ำต้องผ่านกระบวนการทำความสะอาดและปรุงถูกสุขอนามัย ย้ำเป็นสัตว์เศรษฐกิจสำคัญ ใช้ย่อยสลายกำจัดขยะอินทรีย์ ได้ผลผลิตเป็นปุ๋ยคุณภาพดีเป็นที่ยอมรับทั่วโลกC9DiOu.jpgC9ocVS.jpg
ศาสตราจารย์ ดร.อานัฐ ตันโช ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญการพัฒนาและวิจัยไส้เดือนดิน แสดงความเห็นกรณีที่ยูทูบเบอร์รายหนึ่งเผยแพร่คลิปการรับประทานไส้เดือนดิบๆ จนเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางว่า การรับประทานไส้เดือนมีมานานแล้ว ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ เช่น ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่มีการนำมารับประทานด้วยการย่างไฟ เชื่อว่าเป็นยารักษาโรคบางอย่าง เช่นเดียวกับในประเทศจีน ที่มีการนำไส้เดือนใช้เป็นส่วนผสมในยาบำรุงตามตำรายาโบราณ และมีการนำเข้าไส้เดือนที่ผ่านกระบวนการทำความสะอาดและตากแห้งแล้วจากประเทศไทยปีละเป็นจำนวนมาก และคิดเป็นมูลค่าสูงมาก เป็นต้นf50a5ae5dd21710b579fecf1e2dcb70d.jpg071f13ea7bf0f5f48cad0b1294571ebd.jpg
4f76ba789965adc9292fd5cf60270f03.jpg
749e90973c06c1c4225f0ba929327084.jpg
ทั้งนี้ศาสตราจารย์ ดร.อานัฐ ระบุว่า การนำไส้เดือนมารับประทาน มีทั้งประโยชน์และโทษ โดยในส่วนของประโยชน์นั้น ต้องยอมรับว่าไส้เดือนมีโปรตีนสูง อย่างไรก็ตามในส่วนของโทษนั้น เนื่องจากในลำไส้ของไส้เดือนจะมีจุลินทรีย์อยู่มากถึงประมาณ 500 ชนิด เพื่อใช้ในกระบวนการย่อยสลาย ซึ่งเมื่อมีผู้รับประทานไส้เดือนไปแล้ว บางคนอาจจะเกิดผลเสียต่อร่างกายเนื่องจากไม่มีภูมิต้านทาน ขณะที่บางคนอาจจะมีภูมิต้านทาน จึงไม่เกิดผลใดๆ แต่ในระยะยาวก็ยังไม่สามารถบ่งชี้ได้ ดังนั้นการจะนำมารับประทานจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องผ่านกระบวนการทำความสะอาดและปรุงอย่างถูกสุขอนามัย อีกทั้งการจะเลือกรับประทานควรต้องใช้วิจารณญาณด้วยd8663eea051b1e9430c3a4c3091b4ae0.jpg
e42570fa32f57972e964faaab5f921bc.jpg
a17f1c47fe8612d47a886be57e042e7e.jpg
นอกจากนี้ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กล่าวว่า ปัจจุบันไส้เดือนดิน ถือเป็นสัตว์เศรษฐกิจที่สำคัญอย่างหนึ่ง โดยเฉพาะในการนำมาใช้กำจัดขยะอินทรีย์ให้ย่อยสลายจนหมดสิ้นได้ในเวลาอันรวดเร็ว พร้อมกับได้ปุ๋ยจากมูลและฉี่ของไส้เดือนดิน ที่มีมูลค่าและคุณภาพสูง เป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ นิยมนำไปใช้ปลูกพืชเศรษฐกิจที่สำคัญต่างๆ ทั้งไม้ดอกไม้ประดับและพืชผล เพราะให้ผลผลิตที่ดีเยี่ยม เนื่องจากให้แร่ธาตุอาหารที่พืชต้องการในระดับที่สูงและเหมาะสม ซึ่งในส่วนของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้มีการพัฒนาวิจัยในเรื่องของไส้เดือนดินมานานแล้วจนมีความเชี่ยวชาญและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล รวมทั้งมีการนำมาใช้ประโยชน์ในโครงการปลูกกัญชาทางการแพทย์ที่ร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุขด้วย ซึ่งได้ผลผลิตดีทั้งในแง่ปริมาณและคุณภาพสูง

https://youtu.be/ECFOQ2gFrGk