821bc61269cbe74903ad4b8cd36a512c.jpg
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) เปิดตัวการประกวดจิตรกรรมยูโอบี ครั้งที่ 10 ประจำปี 2562 เชิญชวนศิลปินในจังหวัดเชียงใหม่และพื้นที่ภาคเหนือทั้งประเภทมืออาชีพและศิลปินใหม่หรือสมัครเล่น ร่วมสร้างสรรค์ผลงานและส่งเข้าประกวดในเวทีการประกวดงานจิตรกรรมเพียงหนึ่งเดียวในประเทศไทยที่เปิดโอกาสให้ศิลปินได้ต่อยอดสู่การประกวดระดับภูมิภาค7b8510051e0416b565e088f917a2358a.jpg
โดยกิจกรรมประกอบด้วยงานเสวนาหัวข้อ “สร้างสรรค์ ตัวตน” โดยอาจารย์นพปฎล เทือกสุบรรณ อาจารย์ และผู้เชี่ยวชาญด้านการกระตุ้นควานคิดสร้างสรรค์และค้นหาตัวตน พร้อมพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่ได้จากการประกวดจิตรกรรนยูโอบีในการเป็นโอกาสต่อยอดสู่เวทีศิลปะระดับอาเซียนของ นางสาวธิดารัตน์ จันทเชื้อ ผู้ชนะเลิศการประกวดจิตรกรรนยูโอบี ครั้งที่ 6 และศิลปินไทยคนแรกที่ได้รับคัดเลือกจากการประกวดจิตรกรรนยูโอบีให้เข้าร่วมโครงการศิลปินในพำนัก ณ พิพิธภัณฑ์ศิลปะเอเชีย ฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น2abdb75fed7af06e97da00ebd9ad7419.jpg
นางกัญจมา ศรีอรุณ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริหารสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร ธนาคารยูโอบี กล่าวว่า “นับเป็นความสำเร็จตลอดระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมาในการส่งเสริมศิลปินไทยให้ก้าวสู่เวทีศิลปะในระดับภูมิภาค ผ่านการประกวดจิตกรรมยูโอบี ในฐานะผู้อุปถัมภ์และส่งเสริมศิลปะในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เราเชื่อว่าศิลปะมีความสำคัญอย่างยิ่งในการเพิ่มคุณค่าชีวิตแบะเสริมสร้างชุมชน เราหวังว่าจะสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อการค้นพบศิลปินหน้าใหม่ ตลอดจนช่วยให้ศิลปินได้ทำตามความฝันของตนเองบนเส้นทางอาชีพ ซึ่งจะเป็นแรงบันดาลใจให้ศิลปินไทยรุ่นต่อๆ ไป”cf81d088be02108841bcc2e609a6a6e6.jpg
นอกจากนี้ยังมีอีกหนึ่งไฮไลต์ของงานคือกิจกรรมเวิร์กชอป “Awaken Your Passion” ให้ผู้ร่วมงานได้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะร่วมสมัยเพื่อถ่ายทอดตัวตนด้วยเทคนิคทองคำเปลว และเพื่อเป็นการเพิ่มทักษะด้านศิลปะ สร้างแรงบันดาลใจพร้อมเฟ้นหาศิลปินรุ่นใหม่ทั่วประเทศไทย ยูโอบีจะมีการจัดกิจกรรม “เวิร์กชอปและเสวนาศิลปะ” ในจังหวัดสงขลา และ มหาสารคาม นอกจากนี้ ยังเดินสายอย่างต่อเนื่องกับกิจกรรมโรดโชว์ไปตามสถาบันการศึกษาที่เน้นสอนวิชาศิลปะทั่วประเทศกว่า 25 แห่ง และปีนี้ได้ขยายไปสู่นักเรียนโรงเรียนสายสามัญในกรุงเทพฯ 5 แห่ง0b4c0607e783a3301bbf63be6757c207.jpg เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษาได้รับฟังข้อมูลที่น่าสนใจในการสร้างสรรค์งานศิลปะเพื่อการก้าวสู่การเป็นศิลปิน พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับศิลปินและผู้เชี่ยวชาญในวงการศิลปะที่จะหมุนเวียนมาพูดคุยfe880aa883261578ac9783e996878e59.jpg
สำหรับศิลปินในจังหวัดเชียงใหม่และภาคเหนือที่สนใจส่งผลงานเข้าร่วมประกวด สามารถส่งผลงานได้ตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม – 1 กันยายน 2562 นี้ ณ หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ และ ขัวศิลปะ จังหวัดเชียงราย ตั้งแต่เวลา 08.30-16.00 น. โดยจะมีงานประกาศผลรางวัลในวันที่ 1 ตุลาคม 2562 หรือ เข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.uobpoy.com d9812abd705a12428aa8159d8163bd1f.jpg