เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 9 ม.ค. 62 ที่บริเวณห้องประชุมใหญ่ อาคาร 50 ปี คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้มีการจัดกอจกรรมการเสวนาในหัวข้อ “Becoming…. กว่าจะเป็น” โดยมี นายรังสิมันต์ โรม ผู้ช่วยเลขาธิการพรรคอนาคตใหม่ พร้อมด้วยตัวแทนนักการเมืองรุ่นใหม่จากหลากหลายพรรคการเมือง อาทิเช่นนายพริษฐ์ วัชรสินธุ สมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ นายตรีรัตน์ ศิริจันทโรภาส สมาชิกพรรคเพื่อไทย นายเสมอกัน เที่ยงธรรม สมาชิกพรรคชาติไทยพัฒนา นางสาวอรุณี กาสยานนท์ รองโฆษกพรรคไทยรักษา ชาติ นายรัฐภูมิ โตคงทรัพย์ สมาชิกพรรคพลังท้องถิ่นไท และนายธันวา ไกรฤกษ์ สมาชิกพรรคพลังประชารัฐ e0a19f7fb1939cc4cf49770b25e3fc56.jpgมาร่วมเสวนาให้ความรู้เกี่ยวกับสาเหตุที่ทำให้กลุ่มคนรุ่นใหม่เหล่านี้ตัดสินใจเข้ามาทำงานด้านการเมือง ทัศนคติในการเข้ามามีบทบาททางการเมือง นอกจากนี้ยังได้มีการแชร์ประสบการณ์และให้คำแนะนำ กับเยาวชนและประชาชนไทยที่ต้องการมีส่วนร่วมทางการเมือง ว่าจะสามารถเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองในเชิงลึกได้อย่างไร6fb3f5df8ae348b65f4f7441a1443018.jpgสำหรับงานดังกล่าวเป็นการจัดขึ้นร่วมกันระหว่างคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ สาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ในการจัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้น เพื่อเป็นการเพิ่มพูนองค์ความรู้ด้านรัฐศาสตร์ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน นอกจากนี้ยังเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนและนักศึกษา ได้เล็งเห็นถึงทางเลือกของการทำงานด้านการเมืองในประเทศไทย เพื่อให้เกิดแรงกระตุ้นในการตื่นตัวทางการเมืองของประชาชน อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมบทบาทของคณะรัฐศาสตร์ในการเป็นสถาบันการศึกษาที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมโดยเฉพาะการสร้างพื้นที่การถ่ายทอดองค์ความรู้ใหม่ให้แก่สังคม ทำให้เกิดแรงกระตุ้นในการตื่นตัวทางการเมืองของประชาชนในการให้ความสำคัญต่อการเลือกตั้งต่อไป