LxR6fe.jpg
รัฐมนตรีว่าการกรทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สั่งเตรียมแผนรับมือไฟป่าภาคเหนือ คาดสถานการณ์จะรุ่นแรงกว่า 2 ปี ที่ผ่านมา เตรียมเฮลิคอปเตอรสนับสนุนในการดับไฟLxRCJt.jpg
LxR2oP.jpg
LxR6fe.jpg
นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกรทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุมปฏิบัติการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละออง ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีการประชุมร่วมกับฝ่ายปกครองจังหวัดเชียงใหม่ กองทัพภาคที่ 3 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์ไฟป่าและฝุ่นควัน
LxRrVk.jpg
LxRHSv.jpg
LxRViE.jpg
LxRXuN.jpgซึ่งคาดว่าในปีนี้จะมีความรุนแรง เนื่องจากสองปีที่ผ่านมามีฝนตกลงมาช่วย ทำให้ยังคงมีเชื้อเพลิงสะสมในพื้นที่ป่าในปริมาณมาก ขณะนี้พบว่าจุดฮอทสปอทในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือจะมีเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมีสภาพภูมิประเทศที่เป็นหุบเขาและสภาพอากาศที่หนาวเย็นกดไว้ ทำให้อากาศไม่เคลื่อนตัว ประกอบกับจุดความร้อนในประเทศเพื่อนบ้านที่มีมาก และจากการเผาในที่โล่ง ทั้งนี้กองทัพภาคที่ 3 ได้จัดตั้งศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า กองทัพภาคที่ 3 ที่จังหวัดพิษณุโลก ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 โดยปีนี้มีแผนที่จะใช้ เฮลิปคอปเตอร์ MI17 ของกองทัพภาคที่ 3 ขึ้นปฏิบัติการบินโปรยน้ำเพื่อสร้างความชุ่มชื้นพื้นที่ป่า เนื่องจากเห็นว่ามีน้ำต้นทุนในอ่างเก็บน้ำมาก
LxRaIV.jpg
LxRvwQ.jpg
LxRGDS.jpg
LxRJJn.jpgซึ่งจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 10 กุมภาพันธ์นี้ ในเป้าหมายที่ดอยสุเทพ จังหวัดเชียงใหม่ก่อน ทั้งนี้ได้มีการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับปริมาณเชื้อเพลิง ซึ่งถบว่าในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือมีอยู่ประมาฯ 30.9 ล้านตัย แบ่งเป็นภาคเหนือตอนบน 9 จังหวัด 12 ล้านตัน และภาคเหนือตอนล่าง 8 จังหวัด 19 ล้านตัน โดยช่วงที่มีการบริหารเชื้อเพลิงของภาคเหนือตอนล่าง จะเป็นช่วงทิศทางลมพัดลงใต้ ทำให้กรุงเทพมหานครและภาคกลางได้รับผลกระทบจากฝุ่น pm2.5 ไปเต็มๆ และเมื่อลมเปลี่ยนทิศภาคเหนือตอนล่างก็อยู่ในช่วงการระบายอากาศไม่ดี ประกอบกับมีการบริหารเชื้อเพลิงจึงทำให้คุณภาพอากาศมีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน LxRehg.jpg
LxRmEW.jpg
LxRyV2.jpg
LxRIY1.jpg
โอกาสนี้รัฐมนตรีว่าการกรทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานจำนวน 300 นาย และได้กำชับให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บูรณาการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองให้ครอบคลุมทุกมิติ และเข้มข้นมากยิ่งขึ้น
LxRMiy.jpg
Lxx7wJ.jpg
LxxdM9.jpg
LxxSDb.jpgโดยเฉพาะพื้นที่ภาคเหนือ 17 จังหวัด เพิ่มการขยายผลการบริหารจัดการเชื้อเพลิงแบบครบวงจร ทั้งการ ชิงเก็บ ลดเผา และการใช้ระบบบริหารการเผาในที่โล่ง เพื่อควบคุมการเกิดไฟในพื้นที่ป่าและพื้นที่เกษตร โดยมุ่งเน้นการนำเชื้อเพลิงมาใช้ประโยชน์ สร้างมูลค่าและรายได้ให้กับชุมชน