เชียงใหม่-รองนายกเทศบาลตำบลป่าเมี่ยง เชียงใหม่ ควบตำแหน่งเกษตรกรต้นแบบเพาะเลี้ยงไก่ฟ้า-เป็ดแมนดาริน ขายสร้างรายได้เสริม2-3หมื่นบาท/เดือน ดีกว่าการเพาะปลูกแบบเดิมที่ต้นทุนสูงหมดไปกับค่าปุ๋ย-ยาฆ่าแมลง
00ab97aa5a08dbc9952c03522b789794.jpgรายงานจากจังหวัดเชียงใหม่แจ้งว่าที่บ้านโป่งสามัคคี ตำบลป่าเมี่ยง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ มีเกษตรกรต้นแบบรายหนึ่งที่ประสบความสำเร็จอย่างมากในการเพาะขยายพันธุ์ไก่ฟ้า และเป็ดแมนดาริน รวมทั้งสัตว์ปีกสวยงามสายพันธุ์ต่างๆ ส่งขายตลาดทั่วประเทศ และต่างประเทศ โดยใช้พื้นที่ว่างบริเวณบ้านเท่านั้น แต่สามารถสร้างรายได้และผลตอบแทนสูงกว่าการทำการเกษตรแบบเดิมเป็นอย่างมากและดีกว่าการทำการเกษตรแบบเดิมที่เคยทำ ซึ่งจากการตรวจสอบทราบว่าเกษตรกรรายดังกล่าวคือ นายสุจินต์ แสงแก้ว อายุ 52 ปี ที่นอกจากการทำอาชีพเกษตรกรแล้วเป็นรองนายกเทศบาลตำบลป่าเมี่ยง ด้วย6c9e1240e622b43c98ffb372c34cc33b.jpgทั้งนี้นายสุจินต์ เปิดเผยว่า เดิมทำอาชีพเกษตรกรเพาะปลูกมันเทศ,ยาสูบ,ถั่วเหลือง และข้าวโพด แต่ประสบปัญหาต้นทุนในการดำเนินการทั้งค่าปุ๋ยเคมีและยากำจัดแมลงศัตรูพืชที่มีราคาสูง รวมทั้งต้องใช้แรงงานคนที่จ้างจำนวนมาก เมื่อเปรียบเทียบกับรายได้จากการขายผลผลิต ทำให้มักจะต้องขาดทุน จึงพิจารณาหาแนวทางการประกอบอาชีพใหม่ และได้เข้าร่วมโครงการศึกษาเรียนรู้ที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เมื่อกว่าสิบปีที่แล้ว เพื่อหาแนวทางหรือกิจกรรมเกษตรที่แตกต่างจากเดิมมาประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพd4f3088c04aa1d7cf5c852bf78db454a.jpgโดยจากการเข้าร่วมโครงการแล้วได้ปรับเปลี่ยนมาเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์กบขายแบบครบวงจร ด้วยการใช้พื้นที่ว่างเปล่าบริเวณบ้านที่มีที่ดินประมาณ 1 ไร่ 2 งาน ขณะเดียวกันจากการที่ส่วนตัวมีความสนใจเกี่ยวกับการเลี้ยงและเพาะขยายพันธุ์สัตว์ปีกสวยงาม จึงทดลองเพาะเลี้ยงควบคู่กันไปด้วย โดยได้รับการสนับสนุนจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่ให้ยืมพ่อแม่พันธุ์ไก่ฟ้าสายพันธุ์ “โกลเด้น” มา 1 คู่ เพื่อนำมาเพาะขยายพันธุ์ โดยเงื่อนไขจะต้องส่งพ่อแม่พันธุ์ไก่ฟ้าที่ยืมมาคืนภายใน 1 ปี913a9630c3a6159ba39c7226c3a9db71.jpgทั้งนี้ได้ทำการสร้างโรงเรือนและเพาะเลี้ยงจนประสบความสำเร็จ เริ่มต้นจากความชอบส่วนตัว จนกระทั่งสามารถเพาะขยายพันธุ์ไก่ฟ้าได้จำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ และมีผู้มาขอแบ่งซื้อ จึงได้คิดทำเป็นอาชีพเสริม ด้วยการขยายโรงเรือนที่มีอยู่ให้กว้างขึ้นและมีความแข็งแรงมากขึ้น ซึ่งได้รับผลตอบรับจากตลาดดีขึ้นอย่างต่อเนื่องจนกลายเป็นอาชีพที่สามารถสร้างรายได้และผลตอบแทนดีกว่าการทำการเกษตรแบบเดิมที่เคยทำ โดยปัจจุบันนอกจากไก่ฟ้าแล้วยังมีการเพาะขยายพันธุ์เป็ดแมนดาริน และสัตว์ปีกสวยงามสายพันธุ์ต่างๆ ด้วย จำหน่ายตั้งแต่ราคาหลักพันบาทไปจนถึงหลักหมื่นบาท สามารถสร้างรายได้เฉลี่ยเดือนละ 2-3 หมื่นบาท67e2acffdc602957f451866b40ff71f2.jpgสำหรับข้อดีของการเลี้ยงไก่ฟ้าและสัตว์ปีกสวยงามขายนั้น นายสุจินต์ ระบุว่า ใช้พื้นที่ไม่มาก โดยสามารถใช้พื้นที่ว่างก็พอ และสามารถทำได้ด้วยตัวคนเดียว รวมทั้งต้นทุนไม่สูงเหมือนการเพาะปลูก และเลี้ยงเพาะขยายพันธุ์ง่าย ด้วยการให้อาหารที่มีในท้องถิ่นและไม่ป่วยง่าย โดยสิ่งสำคัญในการเลี้ยงไก่ฟ้าอยู่ตรงที่ต้องมีหลังคากันแดดฝน แต่แสงแดดสามารถส่องถึงได้ อากาศถ่ายเทได้ดี และแห้ง สะอาด ส่วนเป็ดแมนดาริน มีบ่อน้ำให้ น้ำต้องสะอาด และมีการทำรังให้อยู่สูงจากพื้นดินให้นอนและวางไข่ นอกจากนี้สิ่งสำคัญที่สุดอีกอย่างหนึ่งคือต้องมีใจรัก หมั่นเอาใจใส่ดูแล0a41f70f9c7eef57572d3a35ebd900e2.jpgทั้งนี้นายสุจินต์ บอกว่า สำหรับผู้ที่สนใจอยากจะทำการเลี้ยงเพาะขยายพันธุ์ไก่ฟ้า และเป็ดแมนดาริน รวมทั้งสัตว์ปีกสวยงามสายพันธุ์ต่างๆ ยินดีถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับผู้ที่สนใจทุกคน โดยสามารถติดต่อสอบถามได้ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เลขที่ 101/2 หมู่ที่ 6 ตำบลป่าเมี่ยง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ หรือโทรศัพท์ 081- 7247876