จังหวัดเชียงใหม่รวมพลังทุกภาคส่วน เร่ง ประชุมรับฟังเสนอแผนงานป้องกันและแก้ไข ปัญหาไฟป่าและหมอกควัน เพื่อให้เกิดผลกระทบกับประชาชนน้อยที่สุด
พลโทฉลองชัย ชัยยะคำ แม่ทัพภาคที่ 3 ในฐานะผู้อำนวยการการศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันระดับภาค และ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเป็นประธานในการประชุมเสนอแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันของจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีทหาร ตำรวจ เจ้าหน้าที่กรมอุทยานสัตว์ป่าและพันธุ์พืช ภาควิชาการ ภาคประชาสังคม ประชาชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ที่ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อรับทราบแผนปฏิบัติการ ในการขับเคลื่อนการบูรณาการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อลดความเดือดร้อนของประชาชนให้ได้มากที่สุด ทั้งนี้แม่ทัพภาคที่ 3 ได้กล่าวว่า ในปีนี้มั่นใจว่าทางจังหวัดเชียงใหม่มีการเตรียมการที่ดี ซึ่งต้องช่วยกันสร้างการรับรู้สร้างความตระหนักให้แก่ประชาชนในเรื่องปัญหาหมอกควัน และได้เน้นย้ำให้หน่วยงานทีาเกี่ยวข้องจัดลำดับความสำคัญ โดยกำหนดพื้นที่เสี่ยงในอำเภอที่มีปัญหาไฟไหม้ป่าซ้ำซาก เช่น อำเภอสะเมิง แม่แจ่ม เชียงดาว แม่อาย และจัดงบประมาณลงไปดำเนินการในพื้นที่ที่จำเป็นก่อน สำหรับงบประมาณหลักจะอยู่ที่กรมอุทยานสัตว์ป่าและพันธุ์พืช และกรมป่าไม้ ซึ่งจะมีการพูดคุยร่วมกันและนำมาใช้ตามหลักเกณฑ์ของแต่ละส่วน โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นผู้อำนวยการ ทั้งนี้ควรมีการกำหนดจุดชิงเผาที่ชัดเจน และดูให้ถี่ถ้วนในพื้นที่เชื่อมต่อระหว่างจังหวัด ที่มีพื้นที่ติดต่อกัน เพื่อไม่ให้มีการลุกลามหรือชิงเผาพร้อมกันทำให้เกิดกลุ่มควันจำนวน