FWVuU8.jpg
FWVCBz.jpg
บรรยากาศการแจกจ่ายบัตรเลือกตั้งและอุปกรณ์เลือกตั้งที่ จังหวัดเชียงใหม่ เป็นไปอย่างคึกคัก จากทั้งหมด 2,605 หน่วย มี 176 หน่วย ที่อยู่พื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร ต้องใช้รถขับเคลื่อน 4 ล้อ รวมถึงเรือข้ามทะเลสาปมารับอุปกรณ์ กกต.เชียงใหม่ยืนยัน ส่งครบ ทันเวลาแน่นอน
FWVH2Z.jpg
FWVVyI.jpg
FWVaTP.jpg
ที่สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่ ซึ่งเป็นสถานที่แจกจ่ายบัตรเลือกตั้งและอุปกรณ์เลือกตั้งของเขตเลือกตั้งที่ 1 ในเขตอำเภอเมือง ซึ่งอยู่ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ มีคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งทั้งหมดจาก 10 ตำบล จำนวน 118 หน่วยเลือกตั้ง เดินทางมารับมอบอุปกรณ์เลือกตั้งกันตั้งแต่เช้า โดยมีการแบ่งแยกเป็นช่วงเวลาเช้าและบ่ายเพื่อลดความแออัด แต่บรรยากาศค่อนข้างแออัดเนื่องจากกรรมการแต่ละหน่วยเลือกตั้งมีหน่วยละ 11 คน ที่ต้องนับบัตรเลือกตั้งและอุปกรณ์ต่างๆ ให้ถูกต้องตามขั้นตอนอย่างเคร่งครัด
FWVplt.jpg
FWVvve.jpgส่วนอีก 101 หน่วยเลือกตั้งใน 6 ตำบลของอำเภอเมืองเชียงใหม่ ที่อยู่นอกเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ ใช้สถานที่ที่ว่าการอำเภอเมืองเชียงใหม่ เป็นที่แจกจ่ายบัตรเลือกตั้งและอุปกรณ์เลือกตั้ง รวมในพื้นที่เขตเลือกตั้งที่ 1 เชียงใหม่ มีหน่วยเลือกตั้ง รวม 219 หน่วย
FWV68R.jpg
FWV8cu.jpgFWVFgN.jpg
นายนพดล สุยะ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต. ประจำจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า จังหวัดเชียงใหม่มีหน่วยเลือกตั้งรวมทั้งสิ้น 2,605 หน่วย มีหน่วยเลือกตั้งพิเศษที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล พื้นที่ทุรกันดาร พื้นที่สูง พื้นที่เป็นเกาะ 176 หน่วย กระจายอยู่ในพื้นที่ 12 อำเภอ จาก 25 อำเภอของจังหวัดเชียงใหม่ อาทิ อำเภออมก๋อย อำเภอแม่แจ่ม อำเภอดอยเต่า ซึ่งต้องใช้รถโฟร์วิลล์ หรือรถขับเคลื่อน 4 ล้อ ซึ่งพื้นที่ที่ไกลที่สุดคือ ตำบลนาเกียน อำเภออมก๋อย ต้องใช้เวลาในการเดินทางไป – กลับ ประมาณ 6 ชั่วโมง แต่ในช่วงนี้มีพายุฤดูร้อน ทำให้มีฝนตกหนัก สภาพถนนเป็นดินโคลนทำให้ต้องใช้เวลาในการเดินทางมากกว่าเดิม ในจำนวนนี้มีหน่วยเลือกตั้ง 3 หน่วย ใน 2 ตำบลคตือ ตำบลมืดกา และตำบลท่าเดื่อ อำเภอดอยเต่า ที่ต้องใช้เรือข้ามทะเลสาปดอยเต่ามารับอุปกรณ์ที่ที่ว่าการอำเภอดอยเต่า อย่างไรก็ตาม กกต. เชียงใหม่ ยืนยันว่าทุกหน่วยเหลือตั้งจะได้รับอุปกรณ์การเลือกตั้งครบทั้งหมด ภายในคืนนี้อย่างแน่นอน
FWVJBl.jpg
FWVLqk.jpg
FWVe8v.jpg
FWVy7E.jpgทั้งนี้พบว่ามีจากหน่วยเลือกตั้งทั้งหมด 2,605 หน่วย ตั้งอยู่ในอาคาร 2,442 หน่วย และมีหน่วยเลือกตั้งที่เป็นเต็นท์ 163 หน่วย ได้มีการกำชับให้คณะกรรมการประจำหน่วย ดูแลสถานที่ให้พร้อมสำหรับการเลือกตั้งเป็นอย่างดี หากจุดไหนได้รับความเสียหายจากพายุฝน ให้รีบปรับปรุงสถานที่ให้กลับคืนสภาพเดิมโดยเร็ว โดยจังหวัดเชียงใหม่มีผู้มีสิทธิลงคะแนนเลือกตั้งจำนวน 1,330,004 คน ในจำนวนนี้เป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งครั้งแรก ประมาณ 78,000 คน