ลุงกำนัน ขึ้นเชียงใหม่ เป็นวิทยากรบรรยาย นศ.มทร.ล้านนา เน้นย้ำต้องเดินหน้าปฏิรูปประเทศไทย โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง ลดความเหลื่อมล้ำของประชาชน พร้อมปัดคุยการเมืองหวั่นถูกโยงหาเสียง97f4d0be5fa91399a52b33a5a882b526.jpgวันนี้(5 ต.ค.61) ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ล้านนา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นายสุเทพ  เทือกสุบรรณ  ประธานมูลนิธิมวลมหาประชาชนเพื่อการปฏิรูปประเทศไทย และผู้ก่อตั้งวิทยาลัยอาชีวศึกษาภาวนาโพธิคุณ  เป็นวิทยากรบรรยายโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตนักศึกษาเจริญรอยตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ของคณะวิศวกรรมอุตสาหกรรม 9bf8f8e91473efef56f5d2d0c3c6081c.jpgพร้อมด้วยนายเอนก  เหล่าธรรมทัศน์  กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และพลโทนันทเดช เมฆสวัสดิ์ ผู้ร่วมก่อตั้งพรรครวมพลังประชาชาติไทย โดยมีคณาจารย์และนักศึกษาเข้าร่วมจำนวนมาก โดยเนื้อหาหลักในการบรรยายนั้น นายสุเทพ ได้เน้นย้ำว่าประเทศไทย จำเป็น ต้องได้รับการปฏิรูปในทุกๆด้าน ทั้งด้านการศึกษา กระบวนการยุติธรรม และอื่นๆ เพื่อการพัฒนาประเทศและลดความเหลื่อมล้ำของประชาชนในประเทศ โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9227f1298de1206f8160102f684643388.jpgทั้งนี้นายสุเทพ เปิดเผยว่า วันนี้มาพูดคุยกับอาจารย์และนักศึกษา เรื่องแนวทางปฏิรูปประเทศ ทั้งการเมือง การป้องกันและปราบปรามการทุจริต หรือคอรัปชั่น การบริหารราชการแผ่นดิน การแก้ไขปัญหาประชาชน ความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคม การศึกษา สาธารณสุข ระบบการพัฒนาอาชีพ ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน ปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมและตำรวจ ซึ่งมาในฐานะประธานมูลนิธิมวลมหาประชาชน เพื่อการปฏิรูปประเทศไทย ที่มีความเห็นว่าประเทศต้องมีการปฏิรูปดังกล่าว ซึ่งรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ได้วางแนวทางปฏิรูปประเทศ และจำเป็นที่คนไทยทั้งหลายต้องศึกษาทำความเข้าใจกระบวนปฏิรูปดังกล่าวfe414841fc4b64d84a7dd9a675c55069.jpgโดยตัวเองให้ความสำคัญกับครูบาจารย์ และสถาบันการศึกษา ที่ใดสนใจเชิญไปก็ไป ทุกแห่งที่ไปถือว่าเป็นการแลกเปลี่ยน พร้อมฟังเสียงสะท้อน เขาคิดเห็นอย่างไร หลายแห่งที่ไปพบว่าเขาก้าวหน้ามาก ยกตัวอย่าง มทร.ล้านนา อาจารย์นักศึกษาได้ทำกิจกรรม ที่เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิรูปประเทศล่วงหน้าไปแล้ว คือ การยกระดับคุณภาพการผลิตการเกษตร อุตสาหกรรมการเกษตรเพื่อการส่งออก ถือว่ามีความก้าวหน้ามาก พัฒนาไปไกลกว่าหลายสถาบันซึ่งตระหนักว่าประเทศมีรากฐานอยู่ที่การเกษตร แต่ต้องยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกร และรายได้ดีขึ้นbf479d491ed55252dee66655c5859283.jpgเมื่อถามว่านอกจากบรรยายเชิงวิชาการแล้วกิจกรรมทางการเมืองที่เชียงใหม่ ช่วง 1-2 วันนี้ มีอะไรบ้าง นายสุเทพ กล่าวว่า ไม่มีเรื่องการเมือง แต่เป็นเรื่องความคิดในการปฏิรูปประเทศ ด้านการศึกษา เพื่อแลกเปลี่ยนกัน โดยพรุ่งนี้ (6 ต.ค.61) ที่โรงแรมเดอะปาร์ค จังหวัดเชียงใหม่ จะพูดเรื่องการปฏิรูปเหมือนกัน แต่พูดอีกบรรยากาศหนึ่ง ซึ่งวันนี้ในมหาวิทยาลัยพูดคุยกับอาจารย์ นักศึกษา ก็มาเรียนรู้งานหลายอย่างที่มหาวิทยาลัยได้ทำและพัฒนาไว้ ส่วนประชาชนที่พูดคุยในวันพรุ่งนี้ อยากฟังเสียงสะท้อนและมุมมองว่าคิดอย่างไรกับการปฏิรูปประเทศไทย โดยวันนี้ไม่ขอพูดเรื่องการเมือง ถ้าพูดการเมือง เดี๋ยวจะมีคนไปโยงว่ามาหาเสียงในมหาวิทยาลัย.