9126170ae4a53537d5d9d17f962c30ac.jpg
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือออกประกาศเตือนพื้นที่ภาคเหนือเตรียมรับมือพายุฤดูร้อนกับสภาพอากาศแปรปรวน พร้อมกับอุณหภูมิที่จะลดลงฮวบ ขณะเดียวกันพายุฝนฟ้าคะนองอาจจะมาช่วยชะล้างปัญหาหมอกควัน และมลพิษในอากาศลงมา พร้อมกับช่วยบรรเทาปัญหาไฟป่าที่เริ่มทวีความรุนแรงขึ้น
b85625a61d2f90176062451b8167ab0c.jpg
51e37c0c1307420c96316665aa5a8b85.jpg
สถานการณ์หมอกควัน และไฟป่าในพื้นที่ภาคเหนือรวมทั้งที่จังหวัดเชียงใหม่ยังงมีแนวโน้วว่าจะทวีความุนแรงขึ้น ทั้งสถานการณ์ไฟป่าที่เกิดขึ้นต่อเนื่องในหลายพื้นที่ โดยที่จังหวัดเชียงใหม่ช่วงตั้งแต่ต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาเกิดไฟป่าหนักในพื้นที่ของอำเภอมะเมิง ที่ยังคงต้องเร่งจัดส่งเข้าหน้าที่เข้าดับไฟป่าทั้งทางภาคพื้นดิน และทางอากาศ 55b2486ede95b4fdd8ac0771db4dbddf.jpg
c938d7cfb06bccad29036984ad3146e5.jpg2c3584c3887531fb2bec529db1c9cf7b.jpg
ขณะที่ ศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันจังหวัดเชียงใหม่ รายงานว่า จุดความร้อนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ พบในพื้นที่ป่า 78 จุด พบในเขคป่าอนุรักษ์ 6 จุด ป่าสงวน 70 จุด และพื้นที่อื่นอีก 2 จุดด้วยกัน
ขณะที่ผลกระทบจากหมอกควันและไฟป่าคือเรื่องของคุณภาพอากาศซึ่งพบว่าที่จังหวัดเชียงใหม่เช้านี้จากเว็บไซต์ iqair.com ที่รายงานดัชนีคุณภาพอากาศ อ้างอิงค่า US AQI จากเมืองต่างๆ ทั่วโลกพบว่า เมื่อเวลา 8 นาฬิกา จังหวัดเชียงใหม่มีคุณภาพอากาศที่อยู่ในระดับวิกฤติสูงเป็นอันดับที่ 8 ของโลก วัดดัชนีคุณภาพอากาศได้ 152 US AQI ส่วนเมืองที่ติดอันดับที่ 1 คือ เมืองลาฮอร์ ประเทศปากีสถาน 180 US AQI 143a18680aee36d1e19c41b6cfe9e090.jpg94f9519b04be16160dff83c3a454e917.jpg
dd0c8354d5825110ec7007ec96d7cfbf.jpg
ขณะที่ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจังหวัดเชียงใหม่จากสถานีตรวจวัดของกรมควบคุมมลพิษ ในตำบลช้างเผือก, ตำบลศรีภูมิ และตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ,อำเภอแม่แจ่ม และอำเภอเชียงดาว พบค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 เฉลี่ยในรอบ 24 ชั่วโมง ณ เวลา 08.00 น. วันนี้อยู่ที่ 53ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร, 43ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร,46ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร, 88 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร และ 61 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร ตามลำดับ จากค่ามาตรฐาน 50 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร ทุกสถานี ส่วนค่าดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI) อยู่ที่ 106,71,84,195และ 126 ตามลำดับ จากค่ามาตรฐาน 100 ซึ่งภาพรวมคุณภาพอากาศถือว่าอยู่ในระดับปานกลางและเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ
e0368c77516b4377c0b4c3d41f533265.jpgขณะเดียวกันทางศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือออกประกาศเตือนเรื่องพายุฤดูร้อนที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่ภาคเหนือแต่อาจจะส่งผลดีต่อสภาพปัญหาหมอกควัน และไฟป่าที่อาจจะช่วยบรรเทาความรุนแรงลงได้ โดยในช่วงวันที่ 1-2 เม.ย. 65 บริเวณความกดอากาศสูงกำลังค่อนข้างแรงจากประเทศจีนจะแผ่เสริมลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ ในขณะที่ประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อน ทำให้บริเวณดังกล่าวจะมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้น โดยมีลักษณะของพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโซกแรง และลูกเห็บตกบางแห่งรวมถึงมีฟ้าผ่าที่อาจเกิดขึ้นได้ในระยะแรก
e8f9aae65aa676f4e04f6444d7736e55.jpg
82c4426eba35ba476d949719b3c5e429.jpg
หลังจากนั้นอุณหภูมิจะลดลงกับมีลมแรง โดยภาคตะวันออกเฉียงเหนืออุณหภูมิจะลดลง 5-7 องศาเซลเซียส ส่วนภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล อุณหภูมิจะลดลง 2-4 องศาเซลเซียส ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนระวังอันตรายจาก พายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรงที่จะเกิดขึ้นไว้ด้วย โดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้ง ใต้ต้นไม้ใหญ่ ป้ายโฆษณาและสิ่งปลูกสร้างที่ไม่แข็งแรง สำหรับเกษตรกรควรเตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายที่จะเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตรไว้ด้วย และดูแลสุขภาพ เนื่องจากสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงในระยะนี้