วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่โบ้ยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องรู้เห็นการเสนอ”ฮิโนกิแลนด์”เป็น1ใน10แหล่งท่องเที่ยววัฒนธรรมต้องไป เตรียมแจ้งกรมส่งเสริมวัฒนธรรมทบทวน เห็นด้วยและเข้าใจความรู้สึกคนด่า พร้อมชี้ของดีเชียงใหม่มีเยอะแยะbb24665889cd48216b2014ba243d354d.jpgจากกรณีที่กรมส่งเสริมวัฒนธรรมออกประกาศ 10แหล่งวัฒนธรรมที่ต้องไป  พร้อมทั้งยกย่องเชิดชูเกียรติในฐานะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่รักษามรดกทางศิลปวัฒนธรรม โดยหนึ่งในนั้นคือฮิโนกิแลนด์ อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวของเอกชนที่สะท้อนวัฒนธรรมญี่ปุ่น  ก่อให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ ถึงหลักเกณฑ์การพิจารณา รวมถึงที่มาที่ไปของการคัดเลือกแหล่งท่องเที่ยว3e906182fee9f69c6002b9e966a0ce4e.jpgวันนี้(14พ.ค.62) นายเสน่ห์ สายเย็นใจ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ชี้แจงว่าสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ และสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ไม่ได้เป็นผู้เสนอชื่อแหล่งท่องเที่ยวดังกล่าวให้กรมพิจารณา เมื่อสอบถามไปทางกรมส่งเสริมวัฒนธรรมได้รับแจ้งว่าพิจารณาคัดเลือกดังกล่าวมาจากการสำรวจความนิยมของนักท่องเที่ยวทั่วประเทศและมีการตั้งกรรมการขึ้นมาพิจารณาด้วย93c461c909253bef023af7a21ce66c88.jpgอย่างไรก็ตามทางสำนักงานและสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ จะทำหนังสือถึงอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ให้ทราบถึงข้อกังวลของประชาชนชาวเชียงใหม่ ที่ไม่เห็นด้วยกับการประกาศให้แหล่งท่องเที่ยวดังกล่าวเป็น 1 ใน 10 แหล่งวัฒนธรรม เนื่องจากไม่สอดคล้องกับวัฒนธรรมไทย แม้จะรับว่าฮิโนกิแลนด์ เป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ที่ประชาชนให้ความสนใจเดินทางไปท่องเที่ยวจำนวนมาก เนื่องจากมีสิ่งปลูกสร้างที่มีกลิ่นอายของวัฒนธรรมญี่ปุ่น ซึ่งทางกรมเตรียมจะมีการแถลงข่าวชี้แจงในเร็วๆนี้1837b0b0e63933bf38bbd14a5d41f33d.jpgขณะเดียวกันวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ยอมรับว่า โดยส่วนตัวเห็นด้วยกับการวิพากษ์วิจารณ์และความรู้สึกของคนเชียงใหม่ในเรื่องนี้ เพราะเห็นว่าฮิโนกิแลนด์ เป็นวัฒนธรรมของต่างชาติที่มาอยู่ในพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่เท่านั้น แต่ไม่ได้เป็นวัฒนธรรมดั้งเดิมของเชียงใหม่ ที่มีอยู่มากมายและล้วนมีคุณค่าทั้งสิ้น ทั้งภูมิปัญญา,การแต่งกาย,อาหารการกิน,งานศิลปะ,การแสดง และอื่นๆ ซึ่งผู้คนสามารถรับรู้ได้ถึงเอกลักษณ์ความเป็นเชียงใหม่และล้านนา รวมทั้งความเป็นไทย.