Sequence 03.00 03 35 16.Still048
บรรยากาศการรับการฉีดวัคซีนโควิด 19 วันที่ 2 ยังราบรื่น กลุ่มเสี่ยงผู้สูงอายุ และโรคประจำตัวเดินทางมารับวัคซีนตามคิวที่ได้รับจัดสรร ตามเวลา และสถานที่ ขณะเดียวกัน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ แนะนำการเตรียมตัวสำหรับผู้ที่จะมารับวัคซีนSequence 03.00 00 01 31.Still039
Sequence 03.00 00 13 38.Still040
Sequence 03.00 00 17 48.Still041
บรรยากาศการฉีดวัคซีน โควิด-19 ที่จังหวัดเชียงใหม่ในวันที่ 2 ยังคงราบรื่น โดยที่หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นสถานที่รับบริการฉีดวัคซีนในส่วนของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ซึ่งใช้สถานที่แห่งนี้เนื่องความมีความพร้อมทั้งเรื่องที่จอดรถ อาคารสถานที่ที่มีห้องปรับอากาศ สะอาด และสะดวกในการเดินทาง โดยเฉพาะกลุ่มที่มรับการฉีดล๊อตนี้เป็นผู้สูงอายุ และกลุ่มเสี่ยงโรคประจำตัว รวมทั้งในส่วนของกลุ่มเสี่ยงอาชีพที่มารับเข็มสอง โดยผู้ที่มีอายุเกินกว่า 60 ปีขึ้นไปจะได้รับวัคซีนแอสต้ราเซเนก้า ตามแผนของจังหวัด Sequence 03.00 03 45 52.Still049
Sequence 03.00 03 51 11.Still050
Sequence 03.00 04 01 05.Still051ซึ่งทางโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ได้เตรียมพร้อมเป็นอย่างดีในการวางระบบพื่อไม่ให้เกิดความแออัด และใช้เวลาในการฉีดวัคซีนใหน้อยที่สุด ตั้งแต่การนัดคิวเพื่อมารอบรับความรอบเวลาแบ่งเป็นรอบครึ่งชั่วโมง จะมีการเรียกแต่ละชุดเข้ารับการฉีด ซึ่งผู้รับการฉีดก็สามารถมาได้ตามเวลาไม่ต้องรอคิวนาน ผ่านขั้นตอนของการตรวจคัดกรอง ตามมาตรการ ติดสติกเกอร์ยืนยันยี่ห้อ วัคซีนแบ่งเป็นแอสต้ราเซเนก้า และซิโนแวค ก่อนที่จะเข้าปรับการลงทะเบียนและตรวจวัดความดันและชีพจร หลังจากนั้นก็ผ่านขั้นตอนของการกรอกเอกสารและเข้ารับการฉีดซึ่งที่นี่ใช้เวลาทั้งหมดตั้งแต่การรับคิวมาจนถึงเสร็จสิ้นการฉีดเพียง 12 นาที และพักดูอาการอีก 30 นาทีรวมแล้วประมาณ 42-45 นาทีเท่านั้นSequence 03.00 00 38 15.Still042
Sequence 03.00 01 27 55.Still043
Sequence 03.00 01 39 39.Still044
และยังมีการแยกโซนพิเศษสำหรับผู้สูงอายุหรือกลุ่มเสี่ยงที่จำเป็นต้องนั่งวีลล์แชร์และมีญาติมาส่งก็จะมีจุดบริการพิเศษแยกออกจากผู้รับบริการทั่วไปเพื่อความสะดวก รวมทั้งจัดจุดพยาบาลฉุกเฉินรองรับสำหรับผู้ที่อาจจะมีอาการข้างเคียงไว้ด้วย
Sequence 03.00 02 22 53.Still045
Sequence 03.00 06 22 27.Still046
Sequence 03.00 03 11 48.Still047ทั้งนี้ผู้ที่จะมารับการฉีดวัคซีนจะต้องมีการเตรียมตัวล่วงหน้าโดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุและกลุ่มโรคประจำตัว ทางด้าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์นเรนทร์ โชติรสนิรมิต ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ได้แนะนำเรื่องของการเตรียมตัวเพื่อมารับการฉีดว่า โดยปกติจะทราบอยู่แล้วว่าการรับวัคซีนเหล่านี้ก็จะมีผลข้างเคียงจากปฏิกิริยาของร่างกายอยู่บ้าง เช่นบางคนอาจจะมีอาการ ปวดศรีษะ มีไข้ หรืออาจจะมีอาการคลื่นไส้อาเจียน หรือท้องเสียถ่ายเหลวบ้าง บางคนอาจจะมีผื่นแดง Sequence 03.00 04 32 54.Still052
Sequence 03.00 05 20 17.Still053
Sequence 03.00 04 57 30.Still054
Sequence 03.00 05 22 57.Still055เพราะฉะนั้นจะต้องเตรียมตัวก่อนที่จะมารับการฉีดคือ 1.ต้องพักผ่อนให้เพียงพอ 2.ดื่มน้ำให้เพียงพอไม่มากจนเกินไป ไม่ให้ร่างกายขาดน้ำเท่านั้น งดกาแฟ และสุรา เพราะกาแฟอาจจะทำให้ชีพจรเต้นเร็วอาจจะไม่สามารถรับการฉีดได้เนื่องจากเกรงว่าอาจจะส่งผลกระทบในช่วงของการฉีด ที่สำคัญมาที่นี่ต้องทำใจให้สบายเรามารับการฉีดเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้ตนเอง เรามาทำเรื่องดีๆ รับสิ่งดีๆ ไม่ต้องเป็นวิตกกังวลซึ่งทางทีมแพทย์พยาบาลและบุคลากรจะดูแลท่านเป็นอย่างดีตั้งแต่เข้ามาและเดินทางกลับ

https://youtu.be/PwEdYqJGzM0