ac1d68dc34f596a027c68b0a3bbab60f.jpg
ปีแรกของประเพณีปี๋ใหม่เมืองที่จัดงานท่ามกลาสถานการณ์โควิดผู้ว่าฯ นำชาวเชียงใหม่ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 117 รูป เนื่องในวันสงกรานต์ขึ้นปีใหม่ไทย หรือวันสังขานต์ล่องของล้านนา เพื่อความเป็นสิริมงคล พร้อมเปิดงานปีใหม่เมืองเชียงใหม่อย่างเป็นทางการ จำลองบรรยากาศย้อนยุค ชมแม่ญิงขี่รถถีบกางจ้อง
7a41c1f79f655bc0b17f6e877e3efbbd.jpg
381d8f819a308ad0aa574710a6c92eab.jpg
3fea8962c482a7d0a9265a012d8891b9.jpg
ที่บริเวณข่วงประตูท่าแพ กลางเมืองเชียงใหม่ นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นำประชาชนและนักท่องเที่ยว ร่วมประกอบพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ สามเณร 117 รูป เพื่อความเป็นสิริมงคลในวันสังขารล่องตามประเพณีปี๋ใหม่เมืองของชาวล้านนา และถือว่าเป็นวันเริ่มต้นปีใหม่ของไทย ชาวเชียงใหม่และนักท่องเที่ยวเตรียมข้างสารอาหารแห้ง มาร่วมกันประกอบพิธีทางศาสนา และร่วมกันตักบาตรโดยพร้อมเพรียง ซึ่งปีนี้ถือว่าเป็นปีแรกหลังจากที่สถานการณ์โควิดระบาดมาจนทำให้ต้องงดกิจกรรมงานประเพณีและการเล่นสาดน้ำสงรานต์มา 2 ปีติดต่อกัน แต่ในปีนี้ก็เริ่มผ่อนคลายโดยให้สามารถจัดกิจกรรมทางประเพณีวัฒนธรรมได้ยกเว้นการเล่นสาดน้ำในพื้นที่สาธารณะ e809405cca4d4f2256b8719de7c376ce.jpg
57f01fdd15067ae7962d61fc17adf846.jpg
e2cbffcc8d6ea8b9c120fa2cc5b80e34.jpg
69bdca1b297b7b6ac207af7e00bdb6c9.jpg
จากนั้นได้เปิดงานป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองเจียงใหม่ ประจำปี 2565 อย่างเป็นทางการ ภายใต้แนวคิด “เล่าขานตำนานศุภกาลดิถี สะหลีปี๋ใหม่เมือง ปลอดภัยไร้แอลกอฮอล์” เพื่อส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และประเพณีอันดีงามของชาวล้านนาให้เป็นที่รู้จัก โดยมีการประดับตกแต่งบริเวณข่วงประตูท่าแพ ลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ รวมไปถึงสี่แจ่งเมือง สี่ประตูเมือง ที่อยู่รอบคูเมืองเชียงใหม่ ให้เต็มไปด้วยสีสันของตุงนานาชนิด ร่ม รวมถึงเจดีย์ทรายปักตุง ที่ตกแต่งด้วยไม้ดอกไม้ประดับสีสันสดใสสวยงาม โดยในปีนี้จังหวัดเชียงใหม่งดการเล่นสาดน้ำ เน้นให้จัดกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีแทน มีการนำกิจกรรมที่ยกเลิกไปในปีก่อนๆ ที่มีการระบาดของโควิด-19 กลับมาจัดอีกครั้ง เช่น ขบวนแห่พระพุทธสิหิงค์และพระพุทธรูปสำคัญ เพื่อให้ประชาชนสรงน้ำเพื่อความเป็นสิริมงคล, การประกวดแม่ญิงขี่รถถีบก๋างจ้อง นอกจากนี้ยังได้เพิ่มกิจกรรมใหม่ๆ เพื่อสร้างสีสันยิ่งขึ้น เช่น การแสดง แสง สี เสียง และสื่อผสม สืบสานป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองเจียงใหม่, กิจกรรมย้อนวันวานสงกรานต์ปี๋ใหม่เมือง เพื่อช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ในส่วนของสถานที่ที่ใช้จัดกิจกรรม ก็ต้องปฏิบัติตามาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัดด้วยcd1ead63fc3fdff600780d6bc3f719fc.jpg
c98cf0b2ee077f3574f5638b997dcfd7.jpg
594afa62a92b95a4df62074993baf846.jpg
704904c6d2dafda7805cca8c5408298a.jpg
สำหรับวันนี้ตามประเพณีล้านนาเรียกว่า วันสังขานต์ล่อง หรือวันสังขารล่อง หรือวันสงกรานต์ล่อง เป็นวันแรกของกิจกรรมปีใหม่ ซึ่ง “สังขานต์” คือคำเดียวกับ “สงกรานต์” ในภาษาสันสกฤตที่แปลว่า “ก้าวล่วงแล้ว” โดยวันสังขานต์ล่องในภาษาล้านนา ตรงกับภาคกลาง คือวันมหาสงกรานต์ ถือเป็นวันสิ้นสุดของปีเก่า ซึ่ง ในวันนี้ยังมีพิธีสำคัญ คือ การแห่พระพุทธสิหิงค์ พระคู่บ้านคู่เมือง ให้ประชาชนสรงน้ำและสักการะบูชา เพื่อความเป็นสิริมงคลเริ่มต้นปีใหม่ และวันนี้ยังเป็นวันเริ่มต้นของการรดน้ำปีใหม่อย่างแท้จริง ชาวล้านนาใช้สะลุงใส่น้ำสำหรับรดน้ำปีใหม่ โดยรดน้ำที่หัวไหล่ พร้อมกับยิ้มแย้มแจ่มใสให้แก่กัน3b86143d79dbe2e38f9884cef450892d.jpg
bbdbe7b6a505a15d38f85698e539820c.jpg
23240a9fb7a58ed10ee57537e2d225d8.jpg
dd92dd2879ead61f3b4def1d39325e3c.jpg
ทั้งนี้วันสังขานต์ล่องในแต่ละปีอาจไม่ตรงกันทุกปี เช่น พ.ศ.2551 ตรงกับวันที่ 13 เมษายน ขณะที่ พ.ศ.2552 ตรงกับวันที่ 14 เมษายน (ปฏิทินล้านนา ฉบับวัดธาตุคำ) แต่ปัจจุบันนิยมยึดถือตามประกาศวันหยุดสงกรานต์ของทางราชการ ถือเอาวันที่ 13 เมษายน ของทุกปีเป็นวันสังขานต์ล่อง