เครื่องบินฝ่าหมอกควันลงท่าอากาศยานเชียงใหมไม่ได้เปลี่ยนที่ลงไป 3 เที่ยวบิน ชาวเชียงใหม่ สุดทนหลังเจอปัญหาวิกฤติจากหมอกควัน และไฟป่ารุนแรงที่สุดในรอบ 5 ปี เปิดแคมเปญรณรงค์ล่ารายชื่อเสนอนายกรัฐมนตรีให้เปลี่ยนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ผ่านเวปไซด์ Change.org หลังที่ผ่านมาแก้ปัญหาหมอกควันไม่ได้ผล ขณะที่นักหมอนักอนุรักษ์ebb18d0efa62cccdc382bec6399d4ef6.jpg
สถานการณ์หมอกควันที่เชียงใหม่เข้าขั้นวิกฤติหนักมากที่สุดในรอบมากกว่า 5 ปีแล้วในวันนี้ ฝุ่นควันหนาทึบจนทำให้ทัศนะวิสัยในการบินลดลงเหลือเพียง 1300 เมตรจนในวันนี้กรัทบ 3 เที่ยวบ้นที่ไม่สามารถลงจอดที่ท่าอากาศยานเชียงใหม่ได้ตามการจัดสินใจของนักบิน คือ เมื่อเวลา​ 12.00 น. เป็นเหตุให้อากาศยานไม่สามารถลงจอด​ ณ​ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ได้​ จำนวน​ 3 เที่ยวบิน​ ต้องเปลี่ยนเส้นทางบินไปลงจอด​ ณ​ ท่าอากาศยานอื่น​ ได้แก่ เที่ยสบิน​ 9C8511บินไปลงยังท่าอากาศยาน​สุวรรณภูมิ SL1995 บินไปลงท่าอากาศยาน​แม่ฟ้าหลวงเชียงราย และ FD3171 ไปลงท่าอากาศยาน​พิษณุโลก แทน6fc3f0836ac2b795a4bd43837d69c65e.jpgอย่างไรก็ตามสถานการณ์ที่วิกฤติหนักเช่นนี้ทำให้ในโลกออนไลน์ของชาวเชียงใหม่เองร้อนระอุ “หมอหม่อง” หรือนายแพทย์รังสฤษฎ์ กาญจนะวณิชย์ อาจารย์แพทย์โรคหัวใจ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งเป็นนักดูนกและนักอนุรักษ์ชื่อดังที่เคลื่อนไหวเรื่องสิ่งแวดล้อม ได้โพสต์ประกาศที่ทำขึ้นเองจากลายมือ เขียนประกาศด้วยอำนาจของประชาชน ขอประกาศให้เชียงใหม่ และจังหวัดใกล้เคียงเป็นพื้นที่เขตภัยพิบัติและพื้นที่ประสงสาธารณะภัยประกาศไว้วันที่ 23 มีนาคม 2562 วันที่จะหายใจไม่ออกตายอยู่แล้ว ลงชื่อืประชาชนผู้เสียภาษี เพื่อเป็นการเสียดสีการทำงานของผู้ว่าราชการและหน่วยงานราชการ ที่หม่ยอมมีการประกาศแจ้งเตือนประชาชน หรือประกาศเขตภัยพิบัติจากวิกฤติหมอกควัน9579edc64c54d13c6643ff6e4d043b43.jpgขณะเดียวกัน มีผู้ใช้เวปไซด์ Change.org ( เป็นเว็บไซต์ สำหรับรวมรณรงค์แคมเปญจน์และการร้องเรียนต่างๆ ทั่วโลก โดยรูปแบบการรณรงค์จะมีทั้งการรณรงค์ที่เสียค่าใช้จ่ายด้วยหน่วยงาน เช่นของทาง องค์การนิรโทษกรรมสากล และ Humane Society หรือการรณรงค์โดยอาสาสมัคร ที่ต้องการร่วมคนที่มีความเห็นคล้ายกัน เพื่อรวบรวมจำนวนคนในการสนับสนุนโครงการ หัวข้อที่มีในเว็บไซต์จะมีหลากหลาย โดยหัวข้อที่เป็นที่นิยม อาทิเช่น ความยุติธรรม สิทธิมนุษยชน การศึกษา สิ่งแวดล้อม สัตว์ สุขภาพ และอาหาร) ใช้ชื่อผู้ร่วมรณรงค์ว่าชาวเชียงใหม่ ร่วมลงชื่อขอเปลี่ยนผู้ว่าฯเชียงใหม่ ไร้ประสิทธิภาพในการแก้ปัญหาฝุ่นควัน โดยมีข้อความว่า “จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดใกล้เคียง มีปัญหาเรื่องฝุ่นควันพิษจากการเผาป่าเผาไร่และเกษตรกรรมพันธสัญญาสะสมมาเป็นเวลากว่าสิบปีในช่วงหน้าแล้ง และทวีความรุนแรงมากขึ้นทุกปี จนกระทั่งปีนี้ ค่าปริมาณฝุ่นควันพิษในอากาศ PM 2.5 สูงที่สุดในโลกติดต่อกันหลายวัน1a0bde80b97e3510ce08f79e1a0cc92d.jpgโดยที่ทางผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ไม่มีการออกประกาศ การแจ้งเตือนให้ประชาชนทราบถึงความอันตรายต่อสุขภาพแต่อย่างใด ทั้งยังปิดบังข้อมูล ตำหนิผู้ที่ออกมาเคลื่อนไหว ทั้งที่ประชาชนบางส่วนได้ระดมความคิดเห็นและยื่นข้อเสนอแนะการแก้ไขปัญหาฝุ่นควันพิษอย่างละเอียด รอบคอบ ครอบคลุมทั้งระยะเร่งด่วนและระยะยาวแล้ว แต่ทางจังหวัดเชียงใหม่ก็มิได้มีการนำข้อเสนอแนะดังกล่าวมาออกประกาศเร่งด่วนเพื่อรักษาสุขภาพผู้คนทั่วไปที่ยังใช้ชีวิตตามปกติ ไม่ใส่หน้ากากกรองฝุ่น ไม่ปิดประตูหน้าต่าง ไม่ตระหนักถึงอันตรายที่มีต่อชีวิต โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงคือ เด็ก ผู้ป่วย คนชรา เนื่องจากไม่มีประกาศอย่างเป็นทางการจากภาครัฐ จนถึงระดับผู้ใหญ่บ้านจึงใคร่ขอทางนายกรัฐมนตรีพิจารณาถอดถอนนายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่คนปัจจุบัน และแต่งตั้งผู้ที่มีประสิทธิภาพมากกว่าทดแทนเพื่อแก้ปัญหาให้ยั่งยืน” ซึ่งหลังจากที่มีการประกาศลงชื่อผ่านไป 6 ชั่วโมงมีผู้ลงชื่อสนับสนุนแล้วมากกว่า 1000 คน4241c4e1294513c49f4470bc257a7459.jpgอย่างไรก็ตาม ทางจังหวัดโดยนายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้มีการสั่งการให้รถน้ำกว่า 50 คนระดมออกฉีดพ่นน้ำทั่วเมืองเชียงใหม่เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาหมอกควัน และช่วงค่ำมีการแจ้งผ่านสื่อว่าจะมีการแจกหน้ากากอนามัยที่ข่วงประตูท่าแพให้กับประชาชน