vwUX59.jpgvwULIq.jpg
คืบกรณีคลิปแฉครูชายโรงเรียนมีชื่อเชียงใหม่ลวนลามนักเรียนหญิงกลางชั้นเรียน ล่าสุด สพม.34 ต้นสังกัดตั้งกรรมการเร่งสอบสวนข้อเท็จจริง พิจารณความผิดทางวินัย หากผิดจริงพร้อมลงโทษ ย้ำให้ความเป็นธรรมทุกฝ่าย ขณะเดียวกันชี้หากเข้าข่ายผิดทางอาญาทางผู้เสียหายอาจพิจารณาดำเนินการได้ด้วย
vwUVfD.jpg
vwUJCa.jpg
ความคืบหน้ากรณีผู้ใช้โซเชียลมีเดียรายหนึ่งโพสต์เรื่องราวและคลิประบุว่านักเรียนหญิงของโรงเรียนมัธยมศึกษามีชื่อแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่ถูกครูผู้ชายลวนลาม โดยเหตุเกิดในชั้นเรียน ต่อหน้าเพื่อนร่วมชั้น ซึ่งโพสต์ดังกล่าว มีผู้เข้าไปแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากรวมทั้งมีการให้ข้อมูลเบาะแสว่าครูผู้ชายดังกล่าวเคยก่อเหตุลักษณะนี้กับนักเรียนที่เป็นลูกศิษย์มานานแล้ว
วันนี้(26ต.ค.65)
vwUaHJ.jpg
vwUvSb.jpgนางยุพิน บัวคอม ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า กรณีที่เกิดขึ้นทางกระทรวงศึกษาธิการให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งและเน้นย้ำกำชับการดำเนินการสอบสวนข้อเท็จ ซึ่งเบื้องต้นทางสำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษาเชียงใหม่ เขต34 (สพม.34เชียงใหม่)ที่เป็นต้นสังกัดของโรงเรียนดังกล่าวได้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงแล้ว และกำลังเร่งดำเนินการให้ได้ข้อสรุปโดยเร็วที่สุด จากนั้นจะพิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป ซึ่งยืนยันว่าจะให้ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายอย่างแน่นอน
vwUGif.jpg
ขณะที่นายณัฐวิรุฬห์ วิรุฬห์วิริยางกูร นิติกร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า เบื้องต้นทางสำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษาเชียงใหม่ เขต34 ตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงแล้ว อยู่ระหว่างการรอรายงานผล ซึ่งหากสรุปผลการสอบสวนเป็นอย่างไรก็จะดำเนินการไปตามกระบวนการต่อไป ทั้งนี้ตามอำนาจหน้าที่กรณีหากพบว่าเป็นการทำผิดวินัยไม่ร้ายแรง ทางต้นสังกัดจะดำเนินการลงโทษได้เลย แต่หากผิดวินัยร้ายแรง จะต้องมีการรายงานให้ทางสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อตั้งคณะกรรมการสอบสวนโทษวินัยร้ายแรงต่อไป
อย่างไรก็ตามไม่ว่าผลการสอบสวนจะออกมาเช่นไร จะต้องมีการรายงานต่อคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ที่มีผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธาน เพื่อให้พิจารณาต่อไป ซึ่งนอกจากการพิจารณาในประเด็นของความผิดทางวินัยแล้ว หากเข้าข่ายมีความผิดทางอาญาแล้ว ทางผู้เสียหายอาจพิจารณาดำเนินการได้ นอกจากนี้ยังอาจมีการพิจารณาในเรื่องของจรรยาบรรณวิชาชีพครูได้ด้วย