87baacfd4faa826f30b230b5ff307f2d.jpgสถานการณ์วิกฤติหมอกควันจากไฟป่าที่เชียงใหม่เช้านี้ดีชึ้น เนื่องจากมีกระแสลมพัดผ่าน และอากาศที่ร้อนขึ้นในช่วงกลางวัน และค่ำทำให้อากาศยกตัวได้ดีขึ้นหมอกควันถูกพัดพาได้ดีขึ้น แต่ยังไม่พ้นวิกฤติเนื่องจากปัจจัยหลักคือไฟป่าในประเทศพม่า ทำให้หมอกควันลอยเข้ามาสะสมได้อีก ส่วนฝนภาคหนือในระยะนี้จนถึงช่วงสงกรานต์ไม่มีฝนขึ้นมาถึงตอนบนของภาคโดยเฉพาะเชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน ทำให้ช่วงสงกรานต์น่าห่วงอาจจะต้องเล่นน้ำท่ามกลางวิกติหมอกควัน0a6bd0a3d4321825d9a5eefccdb0b6a1.jpg
สถาการณ์หมอกควันจากไฟป่าในพื้นที่ภาคเหนือ โดยเฉพาะที่จังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน และเชียงราย ที่ถือว่าวิกฤติหนักที่สุดของภาคเหนือ ในเช้าวันนี้พบว่ามีคุณภาพอากาศดีขึ้น โดยที่จังหวัดเชียงใหม่ข้อมูลของกรมควบคุมมลพิษเมื่อเวลา 13 นาฬิกาพบว่า ค่ามลพิษจากฝุ่นละอองขนาดเล็กที่มีอนุภาคต่ำกว่า 2.5 ไมครอน หรือค่า PM2.5 มีค่าฝุ่นละอองเกินค่ามาตรฐานที่ 50 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ณ สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ ต.ช้างเผือก อ.เมือง วัดได้ 93 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ที่ ต.ศรีภูมิ อ.เมือง วัดได้ 84 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
จากการบูรณาการของหลายภาคส่วน ในการควบคุมไฟป่า พบว่าสถานการณ์ไฟป่าในพื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือดีขึ้นทั้งเรื่องของการบังคับใช้กฏหมายอย่างเข้มข้น การส่งกำลังเจ้าหน้าที่ ทั้งทหาร ไฟป่า ปกครอง ตำรวจ เข้าไปเฝ้าพื้นที่เสี่ยงเกิดไฟป่า และลงพื้นที่ดับไฟป่าอย่าเข้มข้นทั้งทางภาคพื้นดินทาง ทางอากาศยานของกองทัพ 9ef522b2b7c31e9b87aec31f46acd4ce.jpgเช้านี้พบว่า จากข้อมูลของดาวเทียมจีสด้า จุดความร้อน Hotspot ลดลง 9 จังหวัดเหนือตรวจพบ 375 จุด จังหวัดแม่ฮ่องสอน4ยังพบจุดฮอทสปอทมากที่สุด จำนวน 128 จุด รองลงมาเป็นจังหวัดเชียงรายจำนวน 69 จุด จังหวัดตาก จำนวน 47 จุด จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 44 จุด จังหวัดลำปาง จำนวน 28 จุด จังหวัดพะเยา จำนวน 27 จุด จังหวัดน่าน จำนวน 18 จุด จังหวัดแพร่ จำนวน 14 จุด และจังหวัดลพูนเป็นจังหวัดเดียวที่ไมีพบจุดความร้อนb812af67a599294b0b9e3133b5786dcd.jpg
อย่างไรก็ตามวิกฤติหมอกควันภาคเหนือ โดยเฉพาะ 3 จังหวัดทางตอนบน ทั้งเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน และเชียงราย ยังเสี่ยงเจอวิกฤติต่อเนื่องไปจนถึงช่วงงานประเพณีปี๋ใหม่เมืองหรืองานประเพณีสงกรานต์ จากข้อมูลของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ แจ้งว่า ในระยะนี้ไปจนถึงช่วงสงกรานต์ แม้จะมีพายุฝนฟ้าคะนองในช่วงวันที่ 13-14 เมษายนในภาคเหนือตอนล่าง แต่จะไม่ขึ้นมาถึงภาคเหนือตอนบน ทั้งเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน และเชียงราย ซึ่งยังทำให้มีโอกาสสูงที่จะมีหมอกควันที่สะสมในอากาศได้อีก ประกอบกับปัจจัยหลักคือเรื่องของกระแสลม และไฟป่าในพื้นที่ประเทศพม่าที่ติดอยู่กับแนวชายแดนไทยฝั่งจังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน และเชียงราย ที่กระแสลมตะวันตกจะพัดพาหมอกควันเข้ามาในภื้นที่ภาคเหนือของไทยได้อีก ซึ่งคาดว่าในช่วงสงกรานต์ปีนี้นักท่องเที่ยวก็อาจจะได้เล่นน้ำท่ามกลางสถานการณ์หมอกควันที่ยังไม่คลี่คลาย