3180da023ce7808bf2a52b16bb5c1cf7.jpg
สงกรานต์เชียงใหม่เงียบเหงา ปีนี้ยังห้ามเล่นสาดน้ำสงกรานต์ทำให้รอบคูเมืองเงียบเหงามาเป็นปีที่ 4 ติดต่อกันหลังโควิดระบาด แต่ชาวบ้านสุดงงห้ามเล่นสาดน้ำสงกรานต์แต่มีการติดตั้งอุโมงค์น้ำกลางเมืองเชียงใหม่ ขณะที่ตามวัดทั่วเมืองก็เตรียมจัดานสรงน้ำพระปักเจดีย์ทราย5f36d7081b9049392aefbc1b6a64b917.jpg
51908e2b172a98207fadf16519cea70b.jpg
24dac0d9f5ad9d9e6b62c7aeef4cc7dc.jpg
แม้ว่าวันนี้จะเริ่มเข้าสู่ช่วงของงานประเพณีปี๋ใหม่เมือง หรืองานสงกรานต์ของชาวเชียงใหม่แล้ว แต่ปีนี้ยังเงียบเหงาผลจากการแพร่ระบาดของโควิดมาตั้งแต่ปี 2563 ที่ผ่านมา ส่งผลให้ปีนี้ทางจังหวัดเชียงใหม่ยังคงประกาศห้ามเล่นสาดน้ำสงรานต์ต่อเป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน ทำให้บรรยกาศรอบคูเมืองเชียงใหม่ ซึ่งตามปกติแล้ววันที่ 12 เมษายนของทุกปีกจะเริ่มมีประชาชน และนักท่องเที่ยว ออกมาเล่นสาดน้ำสงกรานต์กันอย่างคึกคักเป็นวันแรกของเทศกาล แต่ต้องเงียบเหงาต่อเนื่องมา 3 ปีติดต่อกัน แม้ว่าที่ข่วงประตูท่าแพเตรียมจัดงานพิธีเปิดประเพณีปี๋ใหม่เมืองในเช้าวันพรุ่งนี้ (13 เมษายน65) แต่บรรยกาศก็ยังเงียบเหงามีนักท่องเที่ยวต่างชาติและชาวไทยบางตาออกมาเดินเที่ยวชมเมืองไม่มากนัก ส่วนบริเวณลานข่วงประตูท่าแพเองก็ยังเตรียมงานไม่แล้วเสร็จ มีเพียงการตกแต่งตุงสีสันต่างๆ ไว้ ส่วนช่วงค่ำก็จะเริ่มมีกิจกรรมประกวดก่อเจดีย์ทราย และทำตุง 8f93e03a642076652bb85d72b538e304.jpg
f9e004acb19b1eeebf26a5b0e365f3fe.jpg
5d80e5712b5bea17e969b06b61e2867f.jpg
อย่างไรก็ตามชาวเชียงใหม่เองตั้งข้อสงสัยว่า ที่บริเวณถนนด้านหน้าข่วงประตูท่าแพ ออร์แกไนซ์ที่รับจัดงานของเทศบาลนครเชียงใหม่มีการติดตั้งอุโมงค์ที่มีการตกแต่งด้วยริมบิ้นสีสันต่างๆ รวมทั้งมีการต่อท่อนน้ำขนาดใหญ่เตรียมสูบน้ำจากคูเมืองขึ้นไปบนโครงเหล็กที่ทำเป็นอุโมงค์ไว้ ซึ่งน่าจะเป็นอุโมงค์น้ำ แต่ก็สวนทางกับคำสั่งของทางจังหวัดที่ห้ามชาวเชียงใหม่เล่นสาดน้ำสงกรานต์ในทุกพื้นที่ที่เป็นสถานที่สาธารณะรวมทั้งถนนสาธารณะทุกแห่งด้วยจึงทำให้เกิดข้อสงสัยว่า อุโมงค์ที่ทำขึ้นเพื่ออะไรกันแน่9d50ae2c8d1390de1df6f17b4ad8de07.jpg
6379e2733871d96f7fec31c311be90b2.jpg
5ed96288e01440d96cbcb4dbbe5aa2ab.jpg
ขณะเดียวกันตามคุ้มวัดต่างๆ ก็ได้อัญเชิญพระพุทธรูปสำคัญของวัด รวมทั้งเตรียมก่อเจดีย์ทรายไว้เพื่อให้ประชาชนมาร่วมทำบุญสรงน้ำพระ และถวายช่อตุงพระเจดีย์ทราย ตามประเพณีความเชื่อของชาวบ้านนา 0915f953b7059f203af28c3022321ae2.jpg
b7a2a76a7b72f5d6a67542b161b0a4b8.jpg
c2f898396d5bb7f368795ea62bf62d6a.jpg
bf4b64807767d63681c53cfc2c6c7b46.jpg
สำหรับวันพรุ่งนี้ ( 13 เมษายน65) ซึ่งเป็นวันเริ่มต้นของงานประเพณีปี๋ใหม่เมืองเชียงใหม่ ซึ่งชาวบ้านนาจะเรียกว่าวัน วันสังขานต์ล่อง หรือวันสังขารล่อง หรือวันสงกรานต์ล่อง เป็นวันแรกของกิจกรรมปีใหม่ ซึ่ง “สังขานต์” คือคำเดียวกับ “สงกรานต์” ในภาษาสันสกฤตที่แปลว่า “ก้าวล่วงแล้ว” โดยวันสังขานต์ล่องในภาษาล้านนา ตรงกับภาคกลาง คือวันมหาสงกรานต์ ถือเป็นวันสิ้นสุดของปีเก่า ที่ข่วงประตูท่าแพในช่วงเช้าจะมีพิธีทำบุญตักบาตร ก่อนที่ะมีพิธีเปิดงานป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองเจียงใหม่ มีการแห่แม่ญิงขี่รถถีบก๋างจ้อง และช่วงบ่ายก็จะมีพิธีอัญเชิญพระพุทธรูปสำคัญคูเมืองแห่ไปตามถนนสาต่างๆ ให้ประชาชนได้ร่วมสรงน้ำพระเพื่อความเป็นสิริมงคง