คนเชียงใหม่และนักท่องเที่ยวเปิดฉากเล่นสาดน้ำสงกรานต์แล้ว ท่ามกลางหมอกควันไฟป่าที่ปกคลุมและค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กPM2.5ที่ยังเกินค่ามาตรฐานต่อเนื่อง6f62d7373252732314c6743f92e6cb6f.jpgรายงานจากจังหวัดเชียงใหม่แจ้งว่า แม้วันสงกรานต์หรืองานป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองของชาวเชียงใหม่จะเริ่มอย่างเป็นทางการในวันพรุ่งนี้(13 เม.ย.62) อย่างไรก็ตามพบว่าวันนี้(12 เม.ย.62) บรรยากาศการเล่นน้ำสงกรานต์รอบคูเมืองเชียงใหม่ เริ่มเป็นไปอย่างคึกคักตั้งแต่ช่วงบ่ายแล้ว โดยหลายจุดเริ่มมีการเล่นสาดน้ำสงกรานต์กันอย่างสนุกสนาน ซึ่งปัจจัยส่วนหนึ่งมาจากสภาพอากาศที่ร้อนและสภาพปัญหาหมอกควันไฟป่าที่ยังปกคลุมหนาทั่วทั้งเมือง รวมทั้งค่าฝุ่นPM2.5ที่เกินค่ามาตรฐานต่อเนื่อง7ffa0b4157dbdcf90d6e6d72b4cecda3.jpgโดยเฉพาะที่บริเวณประตูท่าแพ ในตัวเมืองเชียงใหม่ ที่พบว่ามีกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ รวมทั้งเด็กๆ นำอุปกรณ์ทั้งปืนฉีดน้ำและถังน้ำออกมาเล่นสาดน้ำคลายร้อนกันอย่างคึกคักสนุกสนานแล้ว ขณะเดียวกันพบว่าโดยรอบคูเมืองทั้งด้านใน และด้านนอก พบว่ามีพ่อค้าแม่ค้าต่างพากันจับจองพื้นที่นำสินค้ามาวางขายกันอย่างคึกคัก ซึ่งสินค้าส่วนใหญ่เป็นอุปกรณ์การเล่นน้ำ ทั้งปืนฉีดน้ำ ถังน้ำ ซองกันน้ำ รวมทั้งน้ำแข็งก้อนที่ใช้แช่น้ำให้เย็นเพื่อเล่นสงกรานต์ และอาหารการกินต่างๆ55cea0f563381c0acebff42adb311949.jpgสำหรับผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจังหวัดเชียงใหม่จากสถานีตรวจวัดของกรมควบคุมมลพิษ ในตำบลช้างเผือก ,ตำบลศรีภูมิ และตำบลสุเทพ อำเภอเมือง กับตำบลช่างเคิ่ง อำเภอแม่แจ่ม พบค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กPM2.5 เฉลี่ยในรอบ24ชั่วโมง ณ เวลา 09.00น. วันนี้ อยู่ที่ 99 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร,85ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร, 69ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร, และ 93 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร ตามลำดับ ซึ่งยังคงเกินค่ามาตรฐาน 50 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร และอยู่ในระดับที่มีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน09ba9a0197f80dd56a516c45000aaed9.jpgขณะที่รายงานจากเว็บไซต์www.airvisual.com ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่รวบรวมข้อมูลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากเมืองสำคัญต่างๆ ทั่วโลกแบบเรียลไทม์ พบว่าจากการเปรียบเทียบค่าดัชนีคุณภาพอากาศ หรือ US AQI เมื่อเวลา 12.00 น.วันนี้(12 เม.ย.62) จังหวัดเชียงใหม่ มีค่าดัชนีคุณภาพอากาศอยู่ที่ 212 US AQI สูงเป็นอันดับที่ 1 ของโลก ขณะที่อันดับที่ 2 เป็นเมือง Kuwait City, Kuwait วัดค่าได้ 167 US AQI และอันดับที่ 3 เป็นเมือง Chengdu, China วัดได้ 165 US AQI