5d4099a95a2a73f238ced81354cf0f5c.jpg
Mr.Stephen Wilson ผู้แทนจากสถานกงสุลใหญ่แห่งสหรัฐอเมริกา ประจำเชียงใหม่ และคณะ นำอุปกรณ์ดับไฟป่ามามอบให้กับจังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายสมหวัง เรืองนิวัติศัย ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 และนายไพรินทร์ ลิ่มเจริญ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่เป็นผู้แทนรับมอบ ณ บริเวณด้านหน้าอาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่7ffbff7372b6db85efa68243ad27dd58.jpg

ทั้งนี้ จากปัญหาหมอกควันและไฟป่าในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และภาคเหนือในช่วงเดือนมีนาคม – เมษายนที่ผ่านมา ส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะปัญหาสุขภาพอนามัยของประชาชน ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว โดยสถานกงสุลใหญ่แห่งสหรัฐอเมริกา ประจำเชียงใหม่ ได้รับทราบถึงปัญหาและผลกระทบที่เกิดขึ้น จึงได้นำอุปกรณ์ดับไฟ ประกอบด้วย เครื่องเป่าลม ฮู้ดกันไฟ หน้ากาก N95 ขวานขนาดใหญ่ คราดเหล็ก พลั่วเหล็ก มีดขนาดใหญ่ ไม้ตบไฟ ถุงมือกันความร้อน และหน้ากากกันความร้อน รวม 772 ชิ้น เพื่อมอบให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ต่อไป
8885c8fcffb1a8c544c26a73af6b61e2.jpg
Cr.นายศราวุธ เจิมจันทร์ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่