LNQM2I.jpg
สถานการณ์หมอกควันเชียงใหม่เริ่มรุนแรงขึ้นต่อเนื่องเช้านี้ตัวเมืองเชียงใหม่ค่า PM2.5 เริ่มส่งผลกระทบต่อร่างกายอยู่ในระดับสีส้มแล้ว ขณะที่รายงานจุดฮอทสปอทจากการเผาพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือพุ่งสูงขึ้นเป็น 448 จุด เชียงรายมากสุด 61 จุด ข้อมูลภาพรวมมลพิษทางอากาศ กรุงเทพ-เชียงใหม่ ติดอันดับ 12 และ 16 ของโลก
LNUzfk.jpg
LNU4qv.jpg
LNUNHE.jpg
สถานการณ์มอกควันในพื้นที่ภาคเหนือแม้ว่าปีนี้จะโชคดีด้วยสภาพอากาศที่มีฝนตกยาวนานต่อเนื่องประกอบกับสภาพอากาศหนาวที่ยังปกคลุมภาคเหนือ และมาช้ากว่าทุกปี เลยทำให้สถานการณ์ปีนี้เรื่องขอวหมอกควันจากการเผา และฝุ่นนละออง มาช้ากว่าหลายปีด้วย LNUTtn.jpg
LNUtog.jpg
LNUwJW.jpg
LNUKf2.jpg
แต่ล่าสุดพบว่าหลายพื้นที่ รวมทั้งที่จังหวัดเชียงใหม่เอง ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กอานุภาคต่ำกว่า 2.5 ไมครอน หรือ PM2.5 เริ่มสะสมตัวมากขึ้นและเช้านี้ในตัวเมืองเชียงใหม่เข้ามาอยู่ในระดับสีส้มที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนในพื้นที่แล้ว โดยเมื่อเวลา 8 นาฬิกา ณ สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ ต.ศรีภูมิ อ.เมือง วัดค่า PM 2.5 ได้ 55 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ดัชนีคุณภาพอากาศอยู่ที่ 111 AQI ที่ ศูนย์ราชการตำบลช้างเผือกวัดได้ 42 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ดัชนีคุณภาพอากาศอยู่ที่ 67 AQI ที่ ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว 56 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ดัชนีคุณภาพอากาศอยู่ที่ 114 AQI ส่วนที่ ต.บ้านตาล อ.ฮอด ซึ่งอยู่ทางตอนล่างของจังหวัดเชียงใหม่ พุ่งสูงถึง 82 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ดัชนีคุณภาพอากาศอยู่ที่ 180 AQI
เช้านี้ในตัวเมืองเชียงใหม่แม้ยังจะไม่รับรู้ถึงความรุนแรงได้อย่างชัดเจน แต่พบว่าในตัวเมืองเชียงใหม่เริ่มมีหมอกควันสะสมตัวมากขึ้น ประกอบกับเมฆหมอกยามเช้าทำให้แสงแดดจากดวงอาทิตย์ส่งลอดมาได้ไม่เต็มที่ แม้จะช่วงสายก็ยังพบว่ามีแสงแดดเป็นสีทองอยู่ แต่ประชาชนในพื้นที่ก็ยังคงออกมาทำกิจกรรมยามเช้ากันเป็นปกติยังไม่ได้รับผกระทบโดยตรงจากหมอกควันที่สะสมตัวเพิ่มขึ้นLNUkCQ.jpg
LNU3IS.jpgLNUWFP.jpg
LNU0tt.jpg
ขณะที่ ข้อมูลของจุดฮอทสปอทจากความร้อนในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา พบว่ามีจุดความร้อนเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 448 จุดด้วยกัน โดยพื้นที่ทีมีการเผามากที่สุดอยูีที่จังหวัดเชียงราย 61 จุด รองลงมาเป็น ลำปาง ตาก นครสวรรค์ และพะเยา ส่วนเชียงใหม่ 28 จุดด้วยกัน LNUfSN.jpg
LNUhgV.jpg
LNU7le.jpg
LNUSGl.jpg
ขณะที่ เวปไซด์ iqair ซึ่งรายงานคุณภาพอากาศจากทั่วโลกพบว่า ประเทศไทยมี 2 หัวเมืองหลักที่ติดอันดับเมืองที่มีวิกฤติคุณภาพอากาศของโลกคือ กรุงเทพมหานคร อยู่อันดับที่ 12 ค่า PM2.5 วัดได้ 76.9 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ดัชนีคุณภาพอากาศขึ้นมาอยู่ที่ 162 US AQI ส่วนที่จังหวัดเชียงใหม่ คุณภาพอากาศติดอันดับที่ ค่า PM2.5 วัดได้ 59 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ดัชนีคุณภาพอากาศขึ้นมาอยู่ที่ 153 US AQI ส่วนอันดับ 1 เป็นของเมืองธากา ประเทศบังกลาเทศ ค่า PM2.5 อยู่ที่ 204.7 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ดัชนีคุณภาพอากาศ 255 US AQI