33f09bd9eee055b079f57888a103f9f5.jpg
สถานการณ์หมอกควัน และไฟป่าภาคเหนือเริ่มส่อเค้ารุนแรงขึ้นตามลำดับหลังพบไฟป่าในหลายพื้นที่ส่งผลให้ค่ามลพิษจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก พุ่งสูงขึ้นหลายพื้นที่ ตัวเมืองแม่ฮ่องสอนเช้านี้ค่า PM2.5 พุ่งขึ้นมาอยู่ที่ 99 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ดัชนีคุณภาพอากาศทะลุ 200 AQI ขณะที่เชียงใหม่เกิดไฟป่าในพื้นที่ อำเภอสันทราย 3 วันติดต่อกันแล้ว
35733555ea0f021cf4b07086b699c826.jpg
36dfbd89c86af5e7affbbd9fc9e4d064.jpg
พื้นที่ภาคเหนือเริ่มเข้าสู่ช่วงปลายฤดูหนาวเข้าสู่ฤดูร้อนแล้ว ส่งผลให้ปริมาณฝนในหลายพื้นที่เริ่มลดลงทำให้ความชื้นลดลงไปด้วย และสถานการณ์หมอกควัน และไฟป่าในหลายพื้นที่เริ่มส่อเค้าที่จะทวีความุรแนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งในพื้นที่ภาคเหนือเอง และปัญหาการเผาและไฟป่าจากประเทศเพื่อนบ้าน3b0ca6375ab387a3102a9278bf37d0ef.jpg
da1711e37415250241eeeb2318884922.jpg
โดยในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเริ่มมีรายงานว่าเกิดไฟป่าในหลายพื้นที่ภาคเหนอเหนือตอนบน ส่งผลให้สถานการณ์หมอกควัน และมลพิษจากฝุ่นละอองของขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน หรือค่า PM 2.5 ในหลายพื้นที่ของภาคเหนือเริ่มเกินค่ามาตรฐาน ที่จะส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ จากข้อมูลล่าสุดของกรมควบคุมมลพิษ เมื่อเวลา 8 นาฬิกาของเช้าวันนี้พบว่า ที่สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ ต.จองคำ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน ค่า PM2.5 สูงที่สุดของภาคเหนือวัดได้ 99 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ทำให้ดัชนีคุณภาพอากาศพุ่งขึ้นไป 209 AQI แล้ว อยู่ในเกณฑ์สีแดง ที่ส่งผลกระทบกับสุขภาพของประชาชนในพื้นที่f77cf748edb178272895e7e5092b8817.jpg
ea31cb765374d66e18ca4e34c0c9a50d.jpg
นอกจากนี้เแล้วยังมีหลายจังหวัดที่ดัชนีคุณภาพอากาศอยู่ในระดับสีส้ม ทั้งจังหวัดตาก พะเยา และจังหวัดเชียงใหม่ โดยเฉพาะที่จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นหัวเมืองหลักทางภาคเหนือ เช้านี้ พบว่า ที่สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ ต.ช้างเผือก อ.เมือง วัดค่า PM 2.5 ได้ 51 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ดัชนีคุณภาพอากาศ 101 AQI , ที่สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ ต.ศรีภูมิ อ.เมือง วัดค่า PM 2.5 ได้ 42 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ดัชนีคุณภาพอากาศ 67 AQI , ที่สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ ต.สุเทพ อ.เมือง วัดค่า PM 2.5 ได้ 49 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ดัชนีคุณภาพอากาศ 96 AQI , ที่สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ รพ.เทพรัตนฯ อ.แม่แจ่ม ค่า PM 2.5 ได้ 67 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ดัชนีคุณภาพอากาศ 142 AQI , และที่สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ ต.แม่นะ อ.เชียงดาว วัดค่า PM 2.5 ได้ 54 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ดัชนีคุณภาพอากาศ 109 AQI54128a4b049addb8684c3004b94d78c7.jpg
6bba2202ad50a9d4fcff69d5620a93e3.jpg
bd9a26e5745d04e9aede29489cd9627b.jpg
สำหรับบรรยากาศในตัวเมืองเชียงใหม่เข้านี้ก็พบว่าเริ่มมีสภาพหมอกควัน และฝุ่นละอองสะสมในสภาพอากาศมากขึ้น ทำให้ท้องฟ้าเหนือเมืองเชียงใหม่เริ่มไม่เป็นสีฟ้าสดใสเหมือนช่วงหน้าหนาวที่ผ่านมาแล้ว ประกอบกับสถานการณ์ไฟป่าในพื้นที่อำเภอสันทราย ที่เกิดไฟป่าในพื้นที่ ฝั่งทิศตะวันออกของชุมชนบ้านพระธาตุเจดีย์หมู่ที่ 13 ตำบลแม่แฝกใหม่ ไฟป่ายังลุกลามต่อนื่อง มาเป้ฯวันที่ 3 แล้ว 628e53c059675eeab8a05ae478160983.jpg
2bf213c266bbcc8ae32adb983ebe96b5.jpg
7ab09285f9da413beac96c4311a21d08.jpgแม้ว่า ผู้นำชุมชนและอาสาในพื้นที่ ได้ทำแนวกันไฟเพื่อป้องกันการลุกลามขยายเป็นวงกว้าง ขณะเดียวกันมีรายงานว่ากองทัพภาคที่ 3 เตรียมส่งเจ้าหน้าที่ เข้าตรวจสอบจุดดังกล่าว และพื้นที่ใกล้เคียง แต่ไฟป่าที่เกิดขึ้นก็ส่งผลให้ควันไฟส่วนหนึ่งเริ่มลอยเข้ามาสะสมในอากาศเหนือเมืองเชียงใหม่มากขึ้นด้วยเช่นกัน ซึ่งก็ต้องรอติดตามสถานการณ์ต่อไปว่าจะทวีความรุนแรงขึ้นมากน้อยแค่ไหน