217398743 2944716639116307 1787990244924819902 n
212150770 4613471338681927 4982617598443203557 n
205562177 4137317996305039 2848959955105248293 n
213535231 1747852585398399 8276925398876843122 n
หลังจากที่กระทรวงสาธารณะสุขมีการเปลี่ยนสูตรการฉีดวัคซีนโควิดสลับยี่ห้อ และล่าสุดมีการยกเลิกให้ทบทวนอีกครั้ง ทำให้เกิดความวุ่นวานสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนและได้คิวฉีดวัคซีนวันนี้ 14 กค.64 กับหมอพร้อมทุกแห่งทั้งโรงพยาบาลรัฐและเอกจนแจ้งเลื่อนการฉีดวัคซีนไปจนกว่าสูตรการฉีดวัคซีนจะลงตัวเนื่องจากเกรงจะกระทบกับผู้ที่รับวัคซีน ทำให้คนเชียงใหม่ที่รอคิวฉีดวัคซีนต้องรอต่อไปอีกSequence 03.00 00 52 15.Still039
Sequence 03.00 01 03 41.Still040
มีรายงานว่าในเช้าวันนี้หลายโรงพยาบาลในจังหวัดเชียงใหม่ทั้งในส่วนของโรงพยาบาลของรัฐ และโรงพยาบาลเอกชนที่เข้าร่วมโครงการฉีดวัคซีนโควิดให้กับประชาชน ก่อนหน้านี้ได้มีคำสั่งจากประทรวงสาธารณะสุขการเปลี่ยนสูตรให้ฉีดวัคซีนสลับยี่ห้อ แต่ล่าสุดก็มีการระวังเรื่องดังกล่าวให้ทบทวนอีกครั้งทำให้เกิดความสับสนกับผู้ปฏิบัติงานรวมทั้งเกิดความกังวลใจกับผู้ที่กำลังจะรับการฉีควัคซีนขึ้นมา โดยเฉพาะด่านหน้าคือแพทย์พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ที่จะต้องรับปฏิบัติงานฉีดวัคซีนให้กับประชาชน จนต้องมีการประกาศเลื่อนการฉีควัคซีนสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนกับหมอพร้อม ในคิววันที่ 14 กค.ออกไป บางส่วนก็แจ้งล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 9 ที่ผ่านมาSequence 03.00 01 13 31.Still041
Sequence 03.00 01 21 06.Still042
ซึ่งโรงพยาบาลบางแห่งได้ระบุชัดเจนว่าเหตุผลคือเรื่องของการเปลี่ยนสูตรวัคซีนยังไม่ลงตัวต้องรอจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงจากทางกระทรวงสาธารณะสุข จนต้องเลื่อนออกไปอย่างไม่มีกำหนดSequence 03.00 01 35 06.Still043
Sequence 03.00 02 40 18.Still044
อย่างไรก็ตามก็ทำให้เกิดความกังวลใจกับชาวเชียงใหม่ทั้งผู้ที่รับวัคซีนครบไปแล้ว 2 เข็มที่เป็นซิโนแวคว่าจะต้องรับเข็มที่ 3 ไหม สวนผู้ที่รับไปแล้ว 1 เข็มว่าจะต้องเปลี่ยนยี่ห้อไหม แม้แต่ผู้ที่ยังรอคิววัคซีนเข็มแรกยังต้องเกิดความสับสนว่าจะเอาอย่างไรกับการฉีดวัคซีนของรัฐบาล ที่มีการเปลี่ยนสูตรกันสับสนไปหมดเช่นนี้https://youtu.be/JQrO_OivobU