458452412408fdce092674c3bb70e1c3.jpgสำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ กำหนดจัดงาน “ CHIANG MAI IT JOB FAIR & CAREER EXPO 2019 ” วันที่ 30 – 31 พฤษภาคม 2562 เวลา 8.30 – 16.30 น. ณ โรงแรมคุ้มภูคำ เชียงใหม่c52343ec9ee39a16ae64976a2ff82556.jpg
ผู้สมัครงานโปรดลงทะเบียนล่วงหน้าได้ที่ jobit.doe.go.th/chiangmai2019