สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 เร่งวางมาตรการเตรียมความพร้อมรองรับการท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ หลังกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ประกาศยกเลิกการยกเว้นการเก็บค่าบริการสำหรับนักท่องเที่ยวชาวไทย เพื่อลดความหนาแน่นของนักท่องเที่ยวในพื้นอุทยานแห่งชาติeaca9882bacfdc4db00db6159276fa6c.jpgเป็นประจำทุกปี ในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่จะมีนักท่องเที่ยวเดินทางมายังอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์เป็นจำนวนมาก นายกริชสยาม  คงสตรี หัวหน้าอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ เปิดเผยว่า ในปีนี้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ประกาศยกเลิกการยกเว้นการเก็บค่าบริการสำหรับนักท่องเที่ยวชาวไทย เพื่อลดความหนาแน่นของนักท่องเที่ยวในพื้นอุทยานแห่งชาติ ทางอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ จึงได้กำหนดมาตรการต่างๆ เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกนักท่องเที่ยว 4004b289c2d6ec835ff9023905a82b09.jpgโดยได้มีการเพิ่มจุดจำหน่ายบัตรค่าบริการเข้าอุทยานฯ เพื่อลดความแออัดบริเวณด่านเก็บค่าบริการปกติ อีก 1 จุด คือที่ศูนย์ร่วมบริการประชาชนและนักท่องเที่ยว สถานีตำรวจภูธรจอมทอง กิโลเมตรที่ 0 ถนนสาย 1009 จอมทอง – ดอยอินทนนท์ จากเดิมที่มีอยู่ 2 จุด คือที่ บริเวณลานจอดรถวังม่วง กิโลเมตรที่ 10 ถนนสาย 1009 จอมทอง – ดอยอินทนนท์ และบริเวณด่านตรวจฯ จุดที่ 5 (ขุนวาง) กิโลเมตรที่ 11 ถนนสาย 1284 ขุนกลาง – ขุนวาง โดยคาดการณ์ว่าในวันที่ 30 ธันวาคม 61 – 1 มกราคม 62 จะมียอดนักท่องเที่ยวตามยอดดอยมากที่สุดในรอบปี4175459d9362db2ed8c3403ece90a3b6.jpgทั้งนี้ทางสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 จะจำหน่ายบัตรตามทางขึ้นของอุทยานแห่งชาติในจังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 27 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 2 มกราคม 2562 และหลังจากที่นักท่องเที่ยวซื้อบัตรค่าบริการแล้ว ให้แสดงบัตรค่าบริการแก่เจ้าหน้าที่เมื่อผ่านด่านตรวจฯ ทุกด่าน พร้อมทั้งเก็บบัตรฯ ไว้ประจำตัว โดยไม่ต้องฉีกบัตรผ่านเพื่อลดปัญหารถติด นอกจากนี้ยังจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการบริการและช่วยเหลือนักท่องเที่ยว ในอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ ช่วงเทศกาลท่องเที่ยว ตั้งอยู่ที่ ที่ทำการอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ กิโลเมตรที่ 31 60ad53088e87cc2d06506aea85cdbbfd.jpgโดยมีการบูรณาการจากหน่วยงานต่างๆ  เพื่อให้บริการอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวด้านการจราจร กรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน และความปลอดภัย ทั้งนี้มีการจัดรถยนต์โดยสารสาธารณะ มาคอยอำนวยสะดวก รวมทั้งกำหนดจุดควบคุมการจราจรบริเวณกิโลเมตรที่ 43 เพื่อควบคุมปริมาณรถให้ขึ้นไปยอดดอยอินทนนท์ให้เหมาะสมกับจำนวนพื้นที่จอดรถที่มีอยู่ และอาจมีการปิดการจราจรเป็นระยะๆ โดยใช้ระยะเวลาในการปิดการจราจรไม่เกิน 10 – 15 นาที5ea6a7b850aab4bc0b7baf9c54122ec6.jpgทางด้านสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 ฝากย้ำให้นักท่องเที่ยวที่เข้าเที่ยวชมความสวยงามของธรรมชาติตามอุทยานต่าง ๆ ช่วยกันงดน้ำพลาสติก และโฟมเข้าไปในพื้นที่ และขอความร่วมมือนักท่องเที่ยวช่วยกันนำขยะกลับมาด้านล่างเพื่อรักษาสิ่งแวะล้อมตามโครงการขยะคืนถิ่น90423a49853eb5b6b5fe7899abf4bcf1.jpg