สมาคมไทย-เนปาลี จัดเทศกาลแห่ราชรถองค์จะกันนาทประจำปี รอบเมืองเชียงใหม่ ถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสที่จะมีพิธีบรมราชาภิเษกสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณฯa30a7abbfa2b51158000092f995ebf0b.jpgวานนี้(28 เม.ย.62) ที่พุทธสถานเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ สมาคมไทย-เนปาลี จัดกิจกรรมเทศกาลแห่ราชรถองค์จะกันนาท ประจำปี 2562 โดยเคลื่อนขบวนออกจากพุทธสถานเชียงใหม่ ไปตามถนนท่าแพ ผ่านไชน่าทาวน์เชียงใหม่,ประตูท่าแพ,อนุสาวรีย์สามกษัตริย์,ประตูเชียงใหม่ และสิ้นสุดที่จะกันนาท อาศรม ในหมู่บ้านอินทรนุรักษ์ ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นประเพณีความเชื่อดั้งเดิมของผู้นับถือศาสนาซิกข์ ที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีe1d3ca13dd12bfc0b0f471a44173d6d5.jpgโดยมีการจัดขบวนแห่ราชรถพระกฤษณะ ที่ตกแต่งด้วยดอกไม้อย่างสวยงาม พร้อมด้วยผู้ร่วมขบวนที่จะมีการร้องเพลงภาวนามหามนต์,พิธีอาระทิ,สนทนาธรรม และการแสดงทางวัฒนธรรม ซึ่งการจัดกิจกรรมในปีนี้ยังมีวัตถุประสงค์เพื่อถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสที่จะมีพิธีบรมราชาภิเษก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ด้วย194758394e7bbd8e892c537db1310838.jpgทั้งนี้นายสมบัติ ไรย์  เลขานุการส่วนกลางสมาคมไทย-เนปาลี กล่าวว่า พิธีแห่ราชรถองค์จะกันนาท เป็นพิธีที่พี่น้องที่นับถือศาสนาศาสนาซิกข์จะจัดเป็นประจำทุกปี ปีละ 1 ครั้งช่วงหลังสงกรานต์ และมีการประกอบพิธีแห่ราชรถองค์จะกันนาทไปแต่ละจังหวัดทั่วประเทศตามที่มีผู้นับถือศาสนาศาสนาซิกข์อาศัยอยู่ โดยปีนี้ยังจัดขึ้นเพื่อถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสที่จะมีพิธีบรมราชาภิเษก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ด้วย12167a94cd8908a76c54c435c220a076.jpg