สวนพฤกษ์ศาสตร์เอกชนนำหน่วยงานราชการลงพื้นที่ตรวจสอบระบบเตาเผาขยะ ชี้แจงกรณีชาวบ้านร้องได้รับความเดือดร้อนจากกลิ่นและควัน ยืนยันเผาเฉพาะกิ่งไม้ใบไม้แล้วออกมาเป็นไอน้ำผ่านการตรวจวัดได้มาตรฐาน พร้อมจับมือร่วมชุมชนหาทางออกอยู่ร่วมกัน8819f82c1527b59f61cea0e542d90f1c.jpgจากกรณีที่ชาวบ้านบ้านสันต้นเปา หมู่1 ตำบลสันป่าเปา อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นเขตติดต่อกับบ้านร้องขี้เหล็ก หมู่ 7 ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ร้องเรียนขอความเป็นธรรมว่าได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักจากการกลิ่นเหม็นและควันจากเตาเผาขยะ รวมทั้งการทำปุ๋ยหมักจากเศษกิ่งไม้ใบไม้ของผู้ประกอบการสวนพฤกษ์ศาสตร์เอกชนและบริการที่พักแห่งหนึ่งที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ร้องขี้เหล็ก โดยชาวบ้านอ้างว่าได้รับผลกระทบนานนับสิบปีแล้ว ทำให้เกิดการเจ็บป่วยและต้องปิดหน้าต่างประตูบ้านตลอดเพื่อป้องกันและบรรเทาผลกระทบ ซึ่งต้องการให้หน่วยงานเกี่ยวข้องตรวจสอบและแก้ไขปัญหาดังกล่าวeaa008fd9a6c4504e441b1ac3c45edbe.jpgรายงานข่าวแจ้งว่าวานนี้(4 มี.ค.62) ที่สวนพฤกษ์ศาสตร์ทวีชล ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ นางชลางค์ เสสะเวช กรรมการผู้จัดการ บริษัท สวนพฤกษ์ศาสตร์ทวีชล จำกัด พร้อมด้วยนายนพดล โปธิตา กรรมการผู้จัดการบริษัท เชียงใหม่ เอ็นไวรอนเม้นท์โปรเทค จำกัด ที่ปรึกษาระบบเตาเผาขยะของสวนพฤกษ์ศาสตร์ทวีชล นำเจ้าหน้าที่ส่วนราชการและองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย ท้องถิ่นอำเภอสันทราย,ท้องถิ่นอำเภอดอยสะเก็ด,นายกเทศมนตรีตำบลสันป่าเปา,ผู้อำนวยการกองช่างและผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตำบลเชิงดอย ลงพื้นที่ตรวจสอบระบบการบริหารจัดการขยะของสวนพฤกษ์ศาสตร์ทวีชล ทั้งเตาเผาและการทำปุ๋ยหมักdb1e78672fef04e62bb2e3f4b86cb8f5.jpgทั้งนี้กรรมการผู้จัดการ บริษัท สวนพฤกษ์ศาสตร์ทวีชล จำกัด ระบุว่า จากกรณีที่ชาวบ้านข้างเคียงมีการร้องเรียนผ่านสื่อมวลชน เมื่อทราบข่าวแล้วรู้สึกไม่สบายใจอย่างยิ่ง พร้อมทั้งอยากชี้แจงว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาให้ความสำคัญกับชุมชนโดยรอบเป็นอย่างมากและพยายามจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบใดๆ หรือหากเกิดขึ้นจะให้น้อยที่สุด ซึ่งในส่วนของเตาเผานั้น ยืนยันว่าจะทำการเผาเฉพาะเศษกิ่งไม้และใบไม้หรือขยะอินทรีย์เท่านั้น ส่วนกระดาษ,พลาสติก,กระป๋องหรือขวดแก้วนั้น จะมีการคัดแยกและมีผู้มารับไปบริหารจัดการต่อไป ไม่มีการนำมาเผาแต่อย่างใด นอกจากนี้การเผาเป็นระบบปิดจึงทำให้แทบจะไม่มีควันเสียหรือกลิ่นออกมาก โดยควันที่มีการปล่อยออกมาทางปล่องนั้นเป็นไอน้ำ2f553607db09e96ba00971e9b1e4a92c.jpgขณะเดียวกันนางชลางค์ ยืนยันด้วยว่า การเผาขยะนั้น ไม่ได้มีการเผาตลอดทั้งวัน โดยจะทำการเผาในช่วงสายถึงช่วงบ่ายของแต่ละวันเท่านั้น และไม่ได้มีการเผาทุกวันด้วย ซึ่งข้อมูลที่ชาวบ้านรับทราบมานั้นจึงอาจจะคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง สำหรับการทำปุ๋ยหมักนั้น ยอมรับว่ามีความเป็นไปได้ที่อาจจะมีกลิ่นรบกวนบ้างเล็กน้อย อย่างไรก็ตามเมื่อชาวบ้านรู้สึกไม่สบายใจ จากนี้ทางสวนพฤกษ์ศาสตร์ทวีชล จะเพิ่มมาตรการต่างๆ เพื่อปรับปรุงให้ดีขึ้น พร้อมทั้งยินดีที่จะเปิดโอกาสให้ชาวบ้านและชุมชนมาร่วมสะท้อนความคิดเห็นและความต้องการได้แบบเพื่อนบ้านเพื่อหาทางออกร่วมกันและการอยู่ร่วมกันอย่างสบายใจทุกฝ่าย21588657d87f49995c0b0a70a606fd79.jpgส่วนนายนพดล เปิดเผยว่า ระบบเตาเผาที่มีการใช้งานอยู่ของสวนพฤกษ์ศาสตร์ทวีชลนั้น เป็นระบบที่วิจัยพัฒนาขึ้นมาร่วมกับสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ(องค์การมหาชน) ซึ่งเมื่อทำการเผาแล้วปฏิเสธไม่ได้ว่าจะเกิดควันและฝุ่นละออง แต่โดยระบบของเตาเผานี้ควันและฝุ่นละอองที่เกิดขึ้นจะถูกส่งไปผ่านการสเปรย์ละอองน้ำที่จะจับควันและฝุ่นละอองไว้ในระบบ แล้วปล่อยไอน้ำออกไปตามปล่องอย่างที่เห็น ซึ่งระบบเตาเผานี้มีการบำรุงรักษาอย่างสม่ำเสมอและมีการตรวจวัดคุณภาพอากาศที่ถูกปล่อยจากปล่องเป็นประจำตามวงรอบโดยหน่วยงานกลางที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน โดยยืนยันได้ว่าเตาเผาดังกล่าวยังใช้งานได้ดีและมีมาตรฐาน อย่างไรก็ตามในส่วนของชุมชนที่มีการร้องเรียนนั้น จะมีการประสานพูดคุยเพื่อทำความใจและหาทางออกร่วมกันต่อไปd6ff1e0302d7f3b1f587334ab81ff86d.jpg

(นางกานต์รวี บุญญานุชสิรินันท์ ท้องถิ่นอำเภอสันทราย)

ด้านนางกานต์รวี บุญญานุชสิรินันท์ ท้องถิ่นอำเภอสันทราย กล่าวว่า เบื้องต้นผู้ประกอบการได้นำตรวจสอบและให้ข้อมูลรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของระบบเตาเผาขยะที่ยืนยันว่าใช้งานเฉพาะเผากำจัดกิ่งไม้ใบไม้เท่านั้น ซึ่งเบื้องต้นพบว่าสามารถใช้งานได้ดีและไม่มีปัญหา อย่างไรก็ตามจะต้องมีการตรวจสอบอย่างละเอียดต่อไป ส่วนการทำปุ๋ยหมักนั้น พบว่าอาจจะมีกลิ่นรบกวนเล็กน้อย ซึ่งทางผู้ประกอบการรับที่จะปรับปรุงแก้ไขต่อไป รวมทั้งจะมีการประสานกับชุมชนในการร่วมกันหาทางออกกรณีปัญหาดังกล่าวด้วย ซึ่งถือเป็นเรื่องที่ดี ขณะที่ในส่วนของหน่วยงานราชการเกี่ยวข้องจะต้องมีการแต่งตั้งคณะทำงานแก้ไขปัญหาร่วมกันต่อไปตามขั้นตอน.