วันนี้(13 มี.ค.61) ที่ส่วนจัดแสดงช้างเอเชีย สวนสัตว์เชียงใหม่ นายวุฒิชัย ม่วงมัน ผู้ช่วยผู้อำนวยการรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ นำเจ้าหน้าที่ พร้อมด้วยนักท่องเที่ยวและเด็กนักเรียน ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันช้างไทย ประจำปี 2561 โดยร่วมกันเลี้ยงขันโตกผลไม้ให้ช้างพังไชโย อายุ 20 ปี ซึ่งเป็นช้างแสนรู้ของสวนสัตว์เชียงใหม่ และเป็นช้างตัวแรกที่เกิดในสวนสัตว์ที่สวนสัตว์เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 19 พ.ย.2541 รวมทั้งเคยถูกใช้เป็นสัตว์นำโชคในการแข่งขันเอเชี่ยนเกมส์ครั้งที่ 13 ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพเมื่อปี 2541 ด้วย ทั้งนี้นอกจากการเลี้ยงขันโตกผลไม้แล้ว ทางสวนสัตว์เชียงใหม่ ยังได้นิมนต์พระสงฆ์สวดชัยมงคลคาถา พร้อมประพรมน้ำมนต์ ให้กับช้าง เจ้าหน้าหน้าที่ และนักท่องเที่ยว เพื่อความเป็นสิริมงคลด้วย

นายวุฒิชัย เปิดเผยว่า สวนสัตว์เชียงใหม่จัดกิจกรรมพิเศษเนื่องในวันช้างไทย ซึ่งตรงกับวันที่ 13 มีนาคมของทุกปี โดยช้างถือเป็นสัตว์ที่มีความสัมพันธ์และผูกพันกับวิถีชีวิตคนไทยมาเป็นเวลาช้านาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสมัยโบราณที่ช้างเป็นพระราชพาหนะเคียงคู่พระบารมีพระมหากษัตริย์ไทยทุกยุคทุกสมัย แต่ปัจจุบันช้างไทยลดจำนวนลงมาก ซึ่งการจัดกิจกรรมช้างไทยของสวนสัตว์ในครั้งนี้ ที่มีการเลี้ยงขันโตกผลไม้,ทำบุญ และจัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับช้างไทย เพื่อเป็นการกระตุ้นและปลูกฝังจิตสำนึกในการอนุรักษ์ช้างสัตว์คู่บ้านคู่เมืองของไทยให้ผู้คนเห็นความสำคัญมากยิ่งขึ้น