Sequence 03.00 01 25 45.Still044
สวนสัตว์เชียงใหม่ จัดซ้อมแผนเสมือนจริง สัตว์ป่าหลุดจากส่วนจัดแสดงเพื่อเตรียความพร้อมของเจ้ากน้าที่รับมือสถานการณ์หากเกิดเหตุไม่คาดคิด โดยใช้แมสคอทลิงยักษ์เป็นสัตว์ป่าหนีจากกรงSequence 03.00 00 22 20.Still039
Sequence 03.00 00 40 31.Still040
Sequence 03.00 00 48 51.Still041
ที่สวนสัตว์เชียงใหม่ นายวุฒิชัย ม่วงมัน ผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ ร่วมซ้อมแผนเหตุการณ์สัตว์ป่าหลุด โดยจำลองเหตุการณ์ ลิงอุลังอุตังหลุดจากส่วนจัดแสดง โดยใช้เจ้าหน้าที่สวมชุดแมคอทลิงยักษ์ โดยได้ซักซ้อมเหตุการณ์เสมือนจริงทุกขั้นตอน หลังจากที่มีผู้พบสัตว์ป่าหลุดจากส่วนจัดแสดงได้แจ้งประสานงานไปยังทุกส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อกันพื้นที่โดยรอบ Sequence 03.00 00 58 41.Still042
Sequence 03.00 01 03 18.Still043
Sequence 03.00 01 47 36.Still045ทีมสัตว์แพทย์ได้จัดรถพยาบาลมาพร้อมกับปืนยิงยาสลบ นำเจ้าหน้าที่มาสกัดกั้นเพื่อไม่ให้สัตว์ป่าที่หลุดออกมาจากส่วนจัดแสดงให้อยู่ในวงล้อมก่อนที่จะใช้ปืนยิงยาสลับยิงและเข้าต้อนจนยาสลบออกฤทธิ์ และเข้าทำการช่วยเหลือตามขั้นตอน เพื่อความปลอดภัยของสัตว์ และนักท่องเที่ยวที่อาจจะเข้ามาท่องเที่ยวในช่วงเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดขึ้นSequence 03.00 04 30 37.Still051
Sequence 03.00 04 59 01.Still052Sequence 03.00 05 09 19.Still053
ทางด้ายนายวุฒิชัย ม่วงมัน ผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่เผยว่า การซักซ้อมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ซึ่งแผนการซ้อมในครั้งนี้ จัดเป็นแผนการซ้อมประจำทุกปีเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายหากเกิดเหตุการณ์ที่สุดวิสัยจริงๆ ขึ้นมาเพื่อความปลอดภัยของสัตว์เอ รวมทั้งนักท่องเที่ยว และเจ้าหน้าที่ของสวนสัตว์เชียงใหม่ Sequence 03.00 02 39 33.Still047
Sequence 03.00 02 45 36.Still048
Sequence 03.00 03 45 07.Still049
Sequence 03.00 04 15 06.Still050อย่างไรก็ตามในช่วงสถานการณืโควิดแม้ตอนนี้จะเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าเที่ยวชม แต่ก็ยังได้รับผลกระทบยอดนักท่องเที่ยวยังคงบางตาในช่วงวันปกติ แต่พอจะมีบ้างในช่วงของวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ แต่ทางเจ้าหน้าที่ก็เตรียมความพร้อมไว้ต้อนรับนักท่องเที่ยวเสมอ โดยเฉพาะมาตรการใหม่ในการท่องเที่ยวแบบนิวนอร์มอล เว้นระยะห่าง และเพิ่มความเข้มข้นในมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด 19

https://youtu.be/0avlNl67JkM