b4c9d2a290b2cc0490baa0355c7cc2cf.jpg
สวนสัตว์ เชียงใหม่ เอาใจเด็กๆน้องๆหนูๆ โค้งสุดท้ายก่อนเปิดภาคเรียน เปิดมินิซู ให้ชมความน่ารักของลูกสัตว์เกิดใหม่ อย่างใกล้ชิด 55a3d92d41cd66862be7be49db5264c8.jpg
41072800875c06c771c22ad110a6846d.jpg
2eadaa83dd938a1b37a6f61180a36520.jpg
สวนสัตว์เชียงใหม่ สามารถเพาะขยายพันธุ์สัตว์ได้สำเร็จหลายชนิด เชิญชวนนักท่องเที่ยวชมความน่ารักลูกสัตว์เกิดใหม่ได้ทุกวัน ที่มินิซู ภายในสวนสัตว์เชียงใหม่ โดยเฉพสะช่วงโค้งสุดท้ายก่อนเปิดภาคเรียนของเด็กๆ และยังเป็นช่วงวันหยุดยาวติดต่อกัน 4 วันด้วย
a7fcc6e8ced5290d0d93df55dc647b53.jpg
928e189c12ae910b7608b2522fd43e19.jpg
085074c4995d1369735bdd267ce96da3.jpgนายวุฒิชัย ม่วงมัน ผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ เผยว่า ในปีนี้ถือเป็นความโชคดีของสวนสัตว์เชียงใหม่ที่ประสบความสำเร็จในการเพาะขยายพันธุ์ได้หลายชนิด แต่ละชนิดได้นำมาจัดแสดงให้นักท่องเที่ยวได้ชมความน่ารัก และสามารถถ่ายรูปได้ในระยะที่ใกล้ชิด ซึ่งนำมาจัดแสดงไว้ที่บริเวณมินิซู (minizoo) จำนวน 7 ชนิด ดังนี้ 1. ลูกนกฟลามิงโก้ จำนวน 7 ตัว
2. ลูกเต่าซูคาต้า จำนวน 16 ตัว
3. ลูกนกซันคอนัว จำนวน 5 ตัว
4. ลูกนกแก้วเทาแอฟริกันแกร์ จำนวน3 ตัว
5. ลูกนกแก้วบลูแอนด์โกลมาคอร์ จำนวน 5 ตัว
6. ลูกหมูป่า จำนวน 2 ตัว
7. ลูกเป็ดมาลลาร์ด จำนวน 2 ตัว
6f0ea209c98ffde427041c156b8aece5.jpg
988cf8eb1b5bc643316e5828cfde644e.jpg
d967bc4d0e0cd9d71be61636a63acfd2.jpg
ลูกสัตว์น่ารักเหล่านี้นำออกมาให้นักท่องเที่ยวชมทุกวัน ในช่วงเวลา 11.00 น.-15.00 น. และนอกจากนี้ภายในบริเวณ มินิซูยังมีสัตว์ที่น่าสนใจอีกหลายชนิด เช่น จิ้งจอกทะเลทราย ลิงกระรอก แม่นใหญ่ ม้าแคระ อีกัวน่า เป็นต้น ภายในบริเวณส่วนจัดแสดงจะมีทีมพี่เลี้ยงและสัตวแพทย์ดูแลอย่างใกล้ชิด และพร้อมให้ข้อมูลเกี่ยวกับสัตว์ชนิดนั้นๆ แก่นักท่องเที่ยวที่เข้ามาชมได้อีกด้วยd2c32d7803cc9693491ffc9477c758f7.jpg
d022cae72fcbbf1b8c7470bf48616482.jpg
เที่ยวสวนสัตว์เชียงใหม่ มั่นใจ เข้มงวดทุกขั้นตอนกับมาตรการป้องกันโควิด-19 “ประหยัด สะดวก ใกล้เมือง…สวนสัตว์เชียงใหม่สวนสัตว์แห่งความสุขของคนเชียงใหม่และผู้มาเยือน”