Sequence 03.00 00 01 08.Still039
ชุมชนช้างคลาน ร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เร่งตรวจหาเชื้อโควิด-19 เชิงรุก ในกลุ่มผู้เสี่ยงสัมผัสผู้ติดเชื้อคลัสเตอร์ชุมชนช้างคลาน หลังพบมีผู้ป่วยสะสมในพื้นที่แล้ว 24 ราย
Sequence 03.00 00 12 07.Still040
Sequence 03.00 00 27 16.Still041
ทีมควบคุมโรค สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ลงพื้นที่ตรวจหาเชื้อโควิด- 19 เชิงรุก บริเวณมัสยิดช้างคลาน ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ต่อเนื่องเป็นวันที่ 3 หลังตรวจพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เป็นแรงงานต่างด้าวชาวเมียนมาที่อาศัยอยู่ในชุมชน และมีการแพร่ระบาดในร้านขายผ้าอินเตอร์แฟบบริค ทำให้ขณะนี้คลัสเตอร์ชุมชนช้างคลาน มีผู้ติดเชื้อสะสมรวม 24 ราย นับตั้งแต่วันที่ 4 สิงหาคมเป็นต้นมา ซึ่งส่วนใหญ่เป็นลักษณะของครอบครัวใหญ่ จึงมีการแยกกักตัวกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูงแบบ Home Isolation Sequence 03.00 01 16 11.Still042
Sequence 03.00 01 23 45.Still043
Sequence 03.00 01 32 27.Still044โดยในชุมชนช้างคลาน พบผู้ป่วยโควิด-19 กระจายอยู่อยู่ใน 4 ชุมชน ได้แก่ชุมชนฟ้าใหม่ มีการตรวจหาเชื้อครบหมดแล้ว, ชุมชนใจแก้วได้รับการตรวจหาเชื้อไปบางส่วน, ชุมชนหอพักหลังหมู่บ้านราชพฤกษ์ เป็นครอบครัวใหญ่ที่อาศัยอยู่ในบ้านเช่าหลังเดียวกัน และจุดที่พบผู้ป่วยมากที่สุดคือชุมชนเกาะฟอกซ์แลนด์ที่เป็นส่วนงอกของแม่น้ำปิง นอกจากนี้ยังพบว่า เมื่อวันที่ 11 สิงหาคมที่ผ่านมา มีชาวเมียนมาที่เดินทางมาจากอำเภอแม่สอดจังหวัดตากเข้ามาอยู่ในชุมชนช้างคลานติดเชื้อประมาณ 5-6 คน ด้วย อย่างไรก็ตามในขณะนี้มีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนว่า มีการล็อคดาวน์ชุมชนช้างคลานนั้น ไม่เป็นความจริง Sequence 03.00 02 07 44.Still045
Sequence 03.00 02 26 40.Still046
Sequence 03.00 03 18 59.Still047โดยตามคำสั่งของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ เป็นเพียงการปิดพื้นที่ เพื่อให้ประชาชนเพิ่มความระมัดระวังในการดำเนินชีวิต ไม่ออกจากบ้านหรือเข้ามาในพื้นที่เสี่ยงโดยไม่จำเป็น เช่น เมื่อออกมาซื้ออาหารหรือของใช้แล้วให้รีบกลับเข้าบ้าน ไม่ควรใช้เวลาพูดคุยกันเป็นเวลานาน เพราะร้านค้าต่างๆ ยังคงเปิดดำเนินการตามปกติ แต่จากความตื่นกลัวทำให้ธุรกิจต่างๆ ได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก ซึ่งจากการเร่งเข้าควบคุมโรคได้อย่างรวดเร็ว ทำให้ไม่มีการแพร่ระบาดสู่วงกว้าง และผู้สัมผัสเสี่ยงสูงก็ถูกกักตัวไว้หมดแล้ว
https://youtu.be/jVEF8CgNtL0