ร้อยเอกภูรีวรรธน์ โชคเกิด  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ แนะนำการดูแลสุขภาพสำหรับประชาชนในช่วงสภาวะหมอกควันของจังหวัดเชียงใหม่ว่า ให้หลีกเลี่ยงการสัมผัสฝุ่นละออง โดยในกลุ่มคนปกติทั่วไป ควรลดหรือจำกัดกิจกรรมนอกอาคารที่ใช้ระยะเวลาและออกแรงมาก ขณะที่กลุ่มเสี่ยง ได้แก่ เด็กต่ำกว่า 5 ปี หญิงมีครรภ์ ผู้สูงอายุ กลุ่มผู้ป่วย เช่น โรคทางเดินหายใจ ระบบหลอดเลือดและหัวใจ ควรงดหรือหลีกเลี่ยงกิจกรรมนอกอาคาร ที่ใช้ระยะเวลาและออกแรงมาก หากจำเป็นต้องออกนอกอาคารให้สวมหน้ากากอนามัยป้องกันฝุ่นและควรปิดประตู หน้าต่างให้มิดชิด เพื่อป้องกันฝุ่นละอองเข้าบ้าน (Clean Room) และหมั่นสังเกตอาการโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง หากพบอาการผิดปกติ หายใจลำบาก,คลื่นไส้,เหนื่อยง่าย ควรรีบพบแพทย์2a2e7a8afc520066b37cb7fe1d54ac92.jpg

นอกจากนี้ขอให้ประชาชนช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้แก่บริเวณพื้นที่อยู่อาศัย ด้วยการรดน้ำต้นไม้ สนามหญ้า หรือพ่นละอองน้ำบนหลังคาที่อยู่อาศัย และเน้นย้ำให้ปฏิบัติตามนโยบายของรัฐ “51วันห้ามเผาเราทำได้ เพื่อเชียงใหม่ไร้หมอกควัน”ตั้งแต่ช่วงวันที่ 1 มีนาคม– 20 เมษายน 2561 เพื่อลดการเกิดหมอกควัน ซึ่งมีผลกระทบต่อสุขภาพประชาชน หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่สถานบริการสาธารณสุขทุกแห่งใกล้บ้าน หรือกลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ โทร 053-211048 ต่อ 124cc62d273fda7fbd2b71137c334e92b1b.jpg

สำหรับสภาพอากาศในตัวเมืองเชียงใหม่ วันนี้(19 มี.ค.61) ยังคงถูกปกคลุมด้วยหมอกควันหนาอย่างชัดเจน โดยช่วงก่อนหน้านี้ตั้งแต่วันที่ 16-18 มี.ค.61 พบว่าผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศของจังหวัดเชียงใหม่มีค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กPM10 เฉลี่ยในรอบ 24 ชั่วโมง  ณ เวลา 09.00 น. เกินมาตรฐาน 120 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร ต่อเนื่องกัน 3 วัน ที่สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ วัดค่าได้ 121,124 และ 125 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร ตามลำดับ5935f6cad24e343fd2a2e889479032c5.jpg

ขณะที่วันนี้วัดค่าได้ 118 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร อย่างไรก็ตามสถานการณ์ยังถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เน้นย้ำขอความร่วมมือประชาชนและทุกภาคส่วนให้งดและควบคุมการเผาในที่โล่งทุกชนิด รวมทั้งหากสถานการณ์รุนแรงขอให้ประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงเลี่ยงการออกทำกิจกรรมกลางแจ้ง หากจำเป็นให้สวมใส่หน้ากากอนามัยป้องกัน

ทั้งนี้รายงานข่าวแจ้งว่า  ขณะนี้ที่สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศตำบลช้างเผือกและตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ จะมีการรายงานผลการตรวจวัดค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กPM10 แล้ว ยังมีการตรวจวัดและรายงานผลการตรวจวัดค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กPM 2.5 ด้วย โดยวันนี้มีค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กPM 2.5 เฉลี่ยในรอบ 24 ชั่วโมง  ณ เวลา 09.00 น. อยู่ที่ 85 และ 92 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร ซึ่งเกินค่ามาตรฐาน 50 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร.7d18a869deb1501697d96ca874188a7c.jpg