สสจ.เชียงใหม่และชมรมลูกจ้างสำนักงานสาธารณสุข จัดทำโครงการ“สาธารณสุขสัมพันธ์แก้ภัยหนาว” ร่วมกันส่งมอบผ้าห่มกันหนาว ยาสามัญประจำบ้าน อุปกรณ์กีฬาและสื่อการเรียนการสอน ให้เด็กและเยาวในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดารc8fede97d7d2a41496ca7fb7ba9502d4.jpg
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ และชมรมลูกจ้างสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ นำโดยนายทอง พันทอง รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกันส่งมอบผ้าห่มกันหนาว ยาสามัญประจำบ้าน อุปกรณ์กีฬาและสื่อการเรียนการสอนให้แก่ประชาชนในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารตามโครงการ “สาธารณสุขสัมพันธ์แก้ภัยหนาว” ที่โรงเรียนบ้านกองวะ และโรงเรียนบ้านงิ้วสูง ตำบลโปงทุ่ง อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่
ทั้งนี้รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า โครงการ “สาธารณสุขสัมพันธ์แก้ภัยหนาว” เป็นโครงการของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ และชมรมลูกจ้างสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ที่จัดกิจกรรมขึ้นเพื่อแบ่งปันความช่วยเหลือและสร้างความสุขให้กับประชาชนโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดาร
0d94fc58abaac313619b73a77da2e24d.jpgโดยครั้งนี้ได้มีการส่งมอบผ้าห่มกันหนาว ยาสามัญประจำบ้าน อุปกรณ์กีฬาและสื่อการเรียนการสอน ให้กับเด็กและเยาวชนในพื้นที่บ้านกองวะ และบ้านงิ้วสูง ตำบลโปงทุ่ง อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งคาดหวังว่าน่าจะช่วยสร้างความสุขและรอยยิ้มให้กับเด็กและเยาวชนในพื้นที่ได้เป็นอย่างดีในระดับหนึ่ง จากการนำสิ่งของที่ได้รับไปใช้ประโยชน์และทำกิจกรรมต่างๆd03b889df3ebc48194b23605c35f5b7c.jpg