Sequence 03.00 03 42 28.Still055
สำนักงานพระพุทธศาสนาเชียงใหม่ จัดวัคซีนล๊อตพิเศษ สำหรับพระสงฆ์ในจังหวัดเชียงใหม่ได้รับการฉีดเนื่องจากถือเป็นกลุ่มเสี่ยงหลักอีกกลุ่ม วันนี้ให้โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่เป็นผู้ฉีดให้พระสงฆ์ที่นิมนต์มารับการฉีดจำนวน 1700 รูป โดยเป็นวัคซีนซิโนแวค ส่วนคิวของประชาชนทั่วไปที่หองประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่พรุ่งนี้เริ่มฉีดอีกรอบทั้งซิโนแวคและแอสต้ราเซนิก้า ที่ทยอยได้รับวัคซีนและจัดคิวฉีดตามลำดับSequence 03.00 00 16 17.Still040
Sequence 03.00 00 23 51.Still041
Sequence 03.00 00 35 58.Still042
วันนี้(28 มิถุนายน 2564) ที่ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศาสตราจารย์คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วย พระเทพปริยัติ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ เจ้าอาวาสวัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง พระเทพสิงหวราจารย์ เจ้าอาวาสวัดพระสิงห์วรมหาวิหาร รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ พระราชรัชมุนี เจ้าอาวาสวัดสวนดอกพระอารามหลวง เจ้าคณะอำเภอเมืองเชียงใหม่ ถวายการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 แด่พระภิกษุสงฆ์และสามเณร ในจังหวัดเชียงใหม่ กว่า 1,700 รูปSequence 03.00 00 51 30.Still043
Sequence 03.00 01 03 41.Still045
Sequence 03.00 01 32 50.Still046 โดยมี ศาสตราจารย์เชี่ยวชาญพิเศษ นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.นเรนทร์ โชติรสนิรมิต ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ นำทีมบุคลากรทางการแพทย์จากโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมถวายการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันโรค ลดความรุนแรง ลดการป่วย ซึ่งพระภิกษุและสามเณร เป็นกลุ่มเสี่ยงอีกกลุ่มหนึ่ง เนื่องจากมีความใกล้ชิดกับประชาชน จำเป็นจะต้องได้รับวัคซีน COVID-19Sequence 03.00 01 56 41.Still048
Sequence 03.00 02 13 25.Still049
Sequence 03.00 02 18 20.Still050Sequence 03.00 06 45 11.Still060
ทางด้าน นพ.นเรนทร์ โชติรสนิรมิต ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เผยว่าวันนี้ถือเป็นวันที่ทางคณะแพทย์ได้ถวายวัคซีน ล๊อตพิเศษที่ทางสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ ได้ประสานขอวัคซีนจากทางกระทรวงสาธารณะสุขเพื่อนำมาจัดสรรค์ให้กับพระภิกษุสงฆ์ในจังหวัดเชียงใหม่ แม้ว่าก่อนหน้านี้จะถวายพระสงฆ์ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงไปล่วงหน้านี้แล้วตามโควต้าของแต่ละพื้นที่ที่ได้รับการจัดสรรไปSequence 03.00 02 38 47.Still051
Sequence 03.00 03 16 43.Still053
Sequence 03.00 03 32 37.Still054
วันนี้ได้รับวัคซีน ซิโนแวค มาเพื่อวถายให้กับพระสงฆ์ในพื้นที่อำเภอเมืองเชียงใหม่และใกล้เคียงจำนวนประมาณ 1700 รูป แต่คาดว่าจะเดินทางมาฉีดได้ประมาณ 1500 รูปในเบื้องต้น ซึ่งไม่ได้เกี่ยวกับวัคซีนในส่วนของประชาชน ซึ่งก็ยังคงมีการนัดหมายมาฉีดอย่างต่อเนื่องจากจำนวนวัคซีนที่ได้รับการจัดสรรมา ในส่วนของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ก็จะเริ่มฉีดอีกครั้งในวันพรุ่งนี้ในส่วนของประชาชนทั้งซิโนแวค และแอสตร้าซิเนก้าที่ทยอยส่งมาถึงก็จะมีการนัดหมายมารับการฉีดตามคิวต่อไปSequence 03.00 03 56 06.Still056
Sequence 03.00 04 31 00.Still058
Sequence 03.00 05 07 25.Still059Sequence 03.00 09 31 36.Still061
ในส่วนของ พระเทพปริยัติ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งได้เดินทางมาตรวจความเรียบร้อยก็รู้สึกดีใจที่พระภิกษุสงฆ์ได้รับวัคซีนในวันนี้ ก่อนหน้านี้ก็เป็นห่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดก็ได้กำชับไปยังพระสงฆ์ทั่วจังหวัดให้ปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัดโดยงดเว้นการจัดกิจกรรมทางศาสนาที่มีการรวมกลุ่มคนจำนวนมาก จะเหลือเพียงเรื่องของการปฏิบัติศาสนะกิจของพระสงฆ์อย่างสวดมนต์จำวัตรเย็นเท่านั้น แต่ก็ให้เว้นระยะห่าง ส่วนการบิณฑบาตรในตอนเช้าก็ขอความร่วมมือ ออกบิณฑบาตรเท่าที่จำเป็นเท่านั้น ส่วนใหญ่ก็จะเน้นให้พระเณรตั้งครัวทำอาหารฉันท์กันเองที่วัดเพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรค หลังจากที่ได้รับวัคซีนก็เชื่อว่าจะร้างความมั่นใจให้กับญาติโยม และพระเณร มากขึ้นแต่ก็ยังต้องอยู่ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิดโดยเคร่งครัด

https://youtu.be/cTseL9ImalE