mBpMA8.jpg
สุดทนแล้ว หมอหม่อง นายแพทย์รังสฤษฎ์ กาญจนะวณิชย์ อาจารย์แพทย์โรคหัวใจ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หมอนักอนุรักษ์ ออกประกาศพื้นที่ประสบภัยพิบัติจากสถานการ์หมอกควันเอง ด้วยลายปากกา หลังไม่สามารถพึ่งพาการแก้ไขปัญหาจากภาครัฐได้ขอให้ประชาชนในพื้นที่ดูแลตัวเอง และคนที่รักอย่างดีที่สุดตามกำลังmBpFWq.jpg
mBpIKz.jpg
mBpMA8.jpg
หลังจากสถานการณ์หมอกควันของเชียงให่ และภาคเหนือวิกติหนักต่อเนื่อง และถือว่าเป้นช่วงที่วิกฤติที่สุดของปีนี้ แต่หลายภาคส่วนรวมทั้งในด้านสายการแพทย์เอง อย่างหมอหม่อง นายแพทย์รังสฤษฎ์ กาญจนะวณิชย์ อาจารย์แพทย์โรคหัวใจ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หมอนักอนุรักษ์ ซึ่งได้เรียกร้องให้ภาครัฐแก้ไขปัญหาเรื่องของหมอกควัน และไฟป่าอย่างจริงจังเนื่องจากส่งผลกระทบโดยตรงต่อสุขภาพของประชาชนในพื้นที่เป็นบริเวณกว้าง ทั้งในระยะสั้น และระยะยาวซึ่งมีผลการศึกษาทางการแพทย์ออกมาชี้ชัดอยู่แล้วmBv030.jpg
mBv7Ou.jpg
และล่าสุดหมอหม่องเอง ก็สุดทนกับวิกฤติปัญหาที่ประชาชนในพื้นที่ไม่สามารถพึ่งพาภาครัฐมนการแก้ไขปัญหาทั้งระยะสั้น และระยะยาวได้เลย วันนี้หมอหม่องจึงได้โพสต์ข้อความว่า “ทางการไม่ประกาศประกาศเองก็ได้” พร้อมกับภาพ ใบประกาศพื้นที่ประสบภัยพิบัติจากสถานการณ์หมอกควันขึ้นมาเอง ซึ่งเป็นกระดาษเปล่า เขียนด้วยปากกา หัวกระดาษวาดรูปเด็กสวมหน้ากากอนามัย และภาพปอดของเด็กที่เต็มไปด้วยฝุ่นควันและจุดดำๆ และระบุข้อความว่า “เนื่องด้วย สถานการณ์คุณภาพอากาศอันเลวร้าย กำลังส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนอย่างหนัก ทั้งในระยะสั้น และระยะยาว อาศัยอำนาจประชาชน ผู้มีสิทธิพื้นฐานในการหายใจ ขอประกาศให้พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดใกล้เคียง เป็นพื้นที่ประสบภัย เนื่องด้วยเราไม่อาจพึ่งพากลไกรัฐในบรรเทาปัญหาดังกล่าวได้ ขอให้ทุกท่านป้องตนเอง และคนที่รักอย่างดีที่สุดตามกำลัง ให้รอดพ้นจากพิษภัยมลพิษทางอากาศ จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย ประกาศไว้ ณ วันที่ 29 มีนาคม 66 ประชาชนเต็มขั้นเสียภาษีครบถ้วน”mBvSaZ.jpg
mBvzzI.jpg
นอกจากนี้แล้คุณหมอยังโพสต์คุณภาพอากาศของเชียงใหม่ล่าสุด ดัชนีคุณภาพอากาศ 414 AQI และภาพหมอกควันของเชียงใหม่จากมุมหนึ่งของตึกคณะแพทย์ศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งวันนี้หมอกควันหนาแน่นจนกลายเป็นสีขุ่นเหลือง ซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งเสียงสะท้อนกับความจริงใจและการทำงานของภาครัฐมนการแก้ไขปัญหาหมอกควัน ไฟป่า และฝุ่นพิษ PM2.5 จากคนในพื้นที่ออกมา