GraQLE.jpg
GraqkN.jpg
ชาวบ้านโพสต์เจอถนนสุดแปลกเหมือนกับภาพตัดต่อแต่ไม่เนียน เนื่องจากขนาดถนนที่เชื่อมต่อกันไม่เท่ากันแถมเส้นแบ่งกลางถนนและขอบถนนไม่เท่ากัน ชาวบ้านเผยอยู่แบบนี้มาหลายปีแต่ก็ไม่มีอุบัติเหตุ เป็นการขยายถนนในชุมชมบ้านท้องฝาย ต.ริมเหนือ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ แต่หมดปีงบประมาณเลยยังไม่ได้ขยายต่อ เตรียมหาทางแก้ไข
Gra5EV.jpg
GraEXQ.jpg
หลังจากที่ในโลกออนไลน์ของชาวเชียงใหม่มีการโพสต์ และแชร์ภาพถนนสายหนึ่งในพื้นที่อำเภอแริม จ.เชียงใหม่ ที่พบว่าเป็นถนนที่เหมือนกับภาพตัดต่อ แต่ไม่เนียน หรือไม่สมบูรณ์ เนื่องจากเป็นภาพถนนสายเดียวกันแต่มีช่วงหนึ่งที่อยู่ๆ ขนาดของถนนไม่เท่ากันทำให้ต่อกันไม่สนิท และยังพบว่าทั้งเส้นขอบถนนสีขาว และเส้นแบ่งกลางถนนสีเหลือง ไม่บรรจบกันเหมือนกับเป็นถนนคนละสาย จนหลายคนเรียกถนนภาพตัดต่อ ทำให้กลายเป็นที่วิพากษ์วิจารย์กันอย่างกว้างขวาง บ้างก็แซวว่าไม่อ่านไลน์กลุ่ม บ้างก็บอกว่าเป็นภาพตัดต่อ บ้างก็พูดไปถึงเรื่องการก่อสรางงบประมาณต่างๆ GrabzS.jpg
ล่าสุดท่งทีมข่าวได้ลงพื้นที่ติดตามว่าถนนเส้นนี้มีอยู่จริงไหนจนไปพบว่า ถนนสายนี้มีอยู่จริง และมีสภาพเป็นเหมือนกับในภาพที่มีการแชร์กันด้วย ซึ่งถนนสายนี้อยู่ที่บ้านท้องฝาย หมู่ที่ 2 ตำบลริมเหนือ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ เป็นถนนเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน โดยพบว่า ถนนฝั่งทิศตะวันออกมีขนาดความกว้างกว่า ถนนฝั่งทิศตะวันตกที่มีขนาดเล็กกว่า เป็นนถนนลาดยางมะตอยยังคงมีสภาพที่สมบูรณ์ใช้งานได้ปกติทั้ง 2 ฝั่ง แต่ตรงจุดที่ถนนเชื่อมต่อกันพบว่าด้วยขนาดที่ไม่เท่ากันคือฝั่งหนึ่งมีความว้าง 6 เมตร ส่วนอีกฝั่งมีความกว้าง 7 เมตร ทำให้จุดเชื่อมต่อกันไม่สนิท เส้นแบ่งขอบถนน และเส้นแบ่งกลางจึงไม่เชื่อมต่อกัน และกลายเป็นภาพหลอกตา GrajRn.jpg
Gral6g.jpg
แต่จากการสังเกตุพบว่าเป็นถนนภายในหมู่บ้านจถที่ใช้สัญจรไปมาไม่มาก และไม่ได้ใช้ความเร็ว ตรงจุดที่เชื่อมกันไม่สนิทก็ยังใช้งานได้ปกติ และตรงจุดกังกล่าวก็มีป้ายโครงการว่า จ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต บ้านท้องฝาย หมู่ที่ 2 ตำบลริมเหนือ (เขต ทต.ริมเหนือ) เชื่อม บ้านร้องเกิด หมู่ที่ 7 ตำบลสันโป่งปริมาณงานโดยสังเขป ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 300 เมตร หนา 0.05 เมตร เลขที่โครงการ : 63047482055 ราคากลาง : 499,476 บาท วงเงินงบประมาณ : 497,000 บาท ราคาที่ตกลงซื้อ/จ้าง : 497,000 บาท วันที่ลงนามในสัญญา : 7 พ.ค. 63 ประเภทโครงการ : จ้างก่อสร้าง วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง : เฉพาะเจาะจง หน่วยจัดซื้อ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ หน่วยงานย่อย : องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ วันที่ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : -สัญญาเลขที่ 592/2563 ผู้ชนะการเสนอราคา : บริษัท กาญจนาธุรกิจก่อสร้าง จำกัด วงเงินงบประมาณ : 497,000 บาท วันที่ลงนามในสัญญา : 7 พ.ค. 63 วันที่สิ้นสุดสัญญา : 6 ก.ค. 63
อย่างไรก็ตามสอบถามชาวบ้านในพื้นที่ทรายว่าเป็นโครงการปรับปรุงและขายผิวจราจร แต่ด้วยข้อจำกัดเรื่องงบประมาณ ทำให้ช่วงดังกล่าวที่เหลืออีกประมาณ 300 เมตรไม่สามารถดำเนินการขยายต่อได้เนื่องจากติดเรื่องงบประมาณในการเวนคืนที่ดินที่มีค่าใช้จ่ายสูง และยังต้องเสนองบใหม่ไปยัง เทศบาลตำบลริมเหนือเพื่อขยาต่อโครงการ ตอนนี้ก็ได้ฝากย้ำเตือนประชาชนที่ใช้เส้นทางช่วงดังกล่าวให้เพิ่มความระมัดระวังแต่ที่ผ่านมาก็ยังไม่ได้เกิดปัญหากับการจราจรขึ้นกับคนในพื้นที่
GraDWW.jpg
GraA12.jpg
GraPA1.jpg
ทางด้านนางกรรนิกา สมัครเขตการ อายุ 58 ปี ชาวบ้านท้องฝายหมู่ที่ 2 ต.ริมเหนือ ที่มีบ้านอยู่ตรงจุดดังกล่าวเผยส่าเป็นโครงกรขยายถนน แต่ด้วยข้อจำกัดเรื่องงบประมาณก็ทำให้สิ้นสุดการก่อสร้างเท่านี้ ที่ผ่านมาหลายปีก็ไม่ได้เกิดปัญหากับชาวบ้านหรือเกิดอุบัติเหตุขึ้นจากจุดดังกล่าวแต่อย่างใด จะมีบ้างก็เสียงรถวิ่งผ่านตรงจุดเชื่อมต่อกัน ตอนนี้ประชาคมหมู่บ้านก็ได้ทำการสำความมติแล้วว่าให้เสนอทางเทศบาลดำเนินการปรับปรุง และขยายถนนต่อไปอีกจนสุดสาย ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนของการนำเสนอผ่านไปยังเทศบาลตำบลริมเหนือ