สมาคมนักธุรกิจไทย-จีนเชียงใหม่จับมือสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย และพันธมิตรกว่า40องค์กร เตรียมจัดงาน“IIBM2019” มหกรรมการซื้อขายลงทุนและจับคู่ทางธุรกิจระหว่างประเทศไทย จีนและAEC ระหว่าง18-21ก.ค.62 ตั้งเป้ามูลค่ารวมทะลุ 1 หมื่นล้าน9183c62b690f2fb7b62eb0524745984c.jpgวันนี้(9 มี.ค.62) ที่โรงแรมดวงตะวัน จังหวัดเชียงใหม่ นายอาโป ทักษิณกำเนิด นายกสมาคมนักธุรกิจไทย-จีนเชียงใหม่ พร้อมด้วยนางประภา กลิ่นสุวรรณ ประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย จังหวัดเชียงใหม่,นางอรุณี เทียมหงส์ นายกสมาคมการขายและการตลาดอสังหาริมทรัพย์ไทย,นางละเอียด บุ้งศรีทอง นายกสมาคมโรงแรมไทยภาคเหนือ,นายชำนาญ เผือกวัฒนะ เลขาธิการสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่,นางระย้า อิสริยยศวดี นายกสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ และนายวสันต์ คงจันทร์ กรรมการผู้จัดการบริษัท โมเดอร์น พร็อพเพอร์ตี้ คอนซัลแตนท์ จำกัด ร่วมกันแถลงข่าวการจัดงาน “International Investment Business Matching 2019: IIBM2019” ซึ่งกำหนดจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18-21 ก.ค.62 ที่ศูนย์แสดงสินค้าเชียงใหม่ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา แอร์พอร์ต เชียงใหม่c968c31e3a279eaa839728d768308c2d.jpgทั้งนี้การจัดงานดังกล่าวเป็นมหกรรมการซื้อขาย การลงทุน การร่วมทุน และการจับคู่ทางธุรกิจระหว่างประเทศ ประกอบด้วย ประเทศไทย ประเทศจีน และประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(AEC) ซึ่งทางคณะผู้จัดและพันธมิตรกว่า40องค์กร จัดขึ้นเพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์,ธุรกิจลองสเตย์,ธุรกิจที่พักผู้สูงวัย,ผู้ประกอบการภาคการท่องเที่ยว และโรงแรมที่พัก ร้านอาหาร ให้สามารถสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างไทยจีนและนานาชาติได้อย่างกว้างขวาง350d10690d028e4fab69bf575c05c2a7.jpgขณะเดียวกันเพื่อส่งเสริมด้านการศึกษาระดับนานาชาติให้รองรับการขยายตัวของธุรกิจการค้าระหว่างประเทศและสนับสนุนภาคการศึกษาให้เตรียมการรองรับการเปลี่ยนแปลงของโลกการค้า รวมทั้งเพื่อสนับสนุน ผู้ประกอบการเอสเอ็มอี การค้า และสินค้าเกษตรให้สามารถสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางการค้าเผยแพร่สินค้าต่างๆ ให้มันรู้จักของชาวต่างชาติ และเพื่อเป็นกิจกรรมในการตอบสนองนี้นโยบายของภาครัฐที่ต้องการสนับสนุนผู้ประกอบการเอสเอ็มอี เป็นการกระตุ้นผู้ประกอบการให้เข้าสู่ยุค Industry 4.0 รวมทั้งตอบสนองนโยบายด้านการส่งเสริมให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อยได้มีที่อยู่อาศัยeaf151d5c24be0aaa4f837c96e9a9f58.jpgทั้งนี้คาดว่าตลอดช่วงการจัดงานดังกล่าวนี้จะมีเข้าร่วมงานเป็นกลุ่มนักธุรกิจไทยและนักธุรกิจจีน ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือเอสเอ็มอีในทุกสาขา,ผู้ประกอบการด้านอสังหาริมทรัพย์ในประเทศและต่างประเทศโดยเฉพาะจากจีนและกลุ่มประเทศ AEC, กลุ่มผู้ประกอบการด้านธุรกิจการเงินการลงทุนด้านเอสเอ็มอีระดับนานาชาติ รวมทั้งประชาชนทั่วไปและนักเที่ยวชาวจีน เข้าชมงานไม่น้อยกว่า 20,000 คน โดยตลอดการจัดงานคาดว่าน่าจะมีการส่งเสริมให้มีการจับคู่ทางธุรกิจมูลค่ารวมกว่า 10,000 ล้านบาท0f38458b536b0d5a64603cb77d2ba1ae.jpgสำหรับรูปแบบการจัดงานจะเป็นการแสดงสินค้าและการจับคู่ทางธุรกิจ รวมทั้งการสัมมนาให้ข้อมูลเกี่ยวข้องกับการค้าการลงทุน ที่มีการแบ่งเป็นโซนของการจับคู่ทางธุรกิจและการจัดแสดงสินค้ารวม 8 โซน ประมาณ 200 บูธ ประกอบด้วย โซนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์,โซนธุรกิจท่องเที่ยวการพำนักระยะยาว, โซนการลงทุนนานาชาติและกลุ่มประเทศอาเซียน,โซนการศึกษา,โซนธุรกิจเอสเอ็มอี,โซนสินค้าเกษตร,โซนอาหารและกิจกรรม และโซนโลจิสติกส์และพลังงาน นอกจากนี้มีกิจกรรมอื่นๆ ได้แก่ การแสดงศิลปวัฒนธรรมไทยและนานาชาติ,การสาธิตเมนูอาหารนานาชาติ,การสัมมนา เป็นต้น.