vWx868.jpg
ภาคเหนือรวมทั้งจังหวัดเชียงใหม่มีอากาศหนาวเย็นลงอย่างต่อเนื่อง เช้านี้อุณหภูมิลดลงอีก 1-2 องศา พื้นราบภาคเหนือต่ำสุดที่เชียงราย 15.1 องศา ส่วนยอดดอยอินทนนท์ อุณหภูมิลดลงอยู่ในเกณฑ์อากาศหนาวจัดแล้ว 7.5 องศา
vWxVWR.jpg
vWxaAu.jpg
เช้านี้หลายพื้นที่ของภาคเหนือ โดยเฉพาะตอนบนของภาค ทั้งเชียงใหม่ เชียงราย พะเยา และแม่ฮ่องสอนมีอากาศที่หนาวเย็นลงอย่างเห็นได้ชัด เป็นผลมาจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นที่ปกคลุมพื้นที่ภาคเหนือต่อเนื่อง ทำให้วันนี้มีอุณภูมิลดลง 1-2 องศาในหลายพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุดพื้นราบเช้านี้จากข้อมูลของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือวัดได้ 15.1 องศาเซลเซียสที่ อ.เมือง จ.เชียงราย ส่วนที่จังหวัดเชียงใหม่เช้านี้อยู่ที่ 18-19 องศาเซลเซียส
vWxXK0.jpg
vWxGkI.jpg
vWxpeZ.jpgส่วนบริเวณเทือกเขา และยอดดอยพบว่าที่ยอดดอยอินทนนท์อุณหภูมิลดลงมาอยู่ในเกณฑ์อากาศหนาวจัดครั้งแรกของปี เช้านี้ที่ยอดดอยอินทนนท์วัดได้ 7.5 องศาเซลเซียส ส่วนที่กิ่วแม่ปาน 10 องศา ทำให้เช้านี้บรรยากาศการท่องเที่ยวเริ่มคึกคักขึ้นต่อเนื่องมีนักท่องเที่ยวไปสัมผัสอากาศหนาว และท่องเที่ยวกันเฉลี่ยวันละกว่า 1000 คนแล้ว
สำหรับเช้านี้อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์รายงานบรรยากาศมาว่ามีลมแรงไม่มีทะเลหมอกให้เห็น แต่อากาศหนาวเย็นและลมแรงทำให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสกับลมหนาวแรกของปีได้อย่างเต็มที่vWxJOP.jpg
vWxLat.jpg
vWxmze.jpg
vWxyxl.jpg
ทางด้านศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือรายงานว่า ในระยะนี้พื้นที่ภาคเหนือยังจะมีอากาศเย็นต่อไปอีกระยะ 1-2 วัน โดยเฉพาะตอนบนของภาค ส่วนในวันที่ 21 ตุลาคมมวลอากาศเย็นจะเริ่มอ่กนกำลังลง และจะมีความชื้นเข้ามาทำให้ตอนเช้าภาคเหนือตอนบนจะยังมีอากาศเย็นในระยะแรกก่อนที่จะเริ่มอุ่นขึ้นเล็กน้อยในช่วงสุดสัปดาห์อุณหภูมิจะสูงขึ้น 2-3 องศา แต่ทางตอนบนของภาครวมทั้งตามเทือกเขา และยอดดอยจะมีอากาศเย็น และมีฝนเล็กน้อย ทั้งนี้ยังไม่พบว่จะมีมวลอากาศเย็นระลอกใหม่แผ่เสริมเข้ามา คาดว่าในช่วงของเดือนพฤศจิกายนถึงจะมีมวลอากาศเย็นแผ่เสริมเข้ามาต่อเนื่องซึ่งจะทำให้ช่วงดังกล่าวมีอากาศที่หนาวเย็นลงอย่างเห็นได้ชัด ในช่วงนี้ยังถือว่าเป็นช่วงของการเปลี่ยนฤดูจากฤดูฝนเข้าสู่ฤดูหนาว