สถานการณ์หมอกควันจากไฟป่า แม้เจ้าหน้าที่ทำงานอย่างหนักถึงขั้นเข้าไปนอนเฝ้าในป่า ทำให้จุดฮอทสปอทจากไฟป่าและความร้อน 9 จังหวัดเหนือลดลงอย่างเห็นได้ชัด แต่หมอกควันยังสะสมในระดับวิกฤติ ล่าสุดอุตุฯเหยือเหนือตอนบนไม่มีฝนแถมเจอลมคะวันตกพัดพาควันไฟจากพม่าเข้ามาพื้นที่ภาคเหนือเพิ่มอีก เนื่องจากรอบภาคเหนือของเราในฝั่งพม่ายังเผากันอย่างนักfa2d7fae7fc9fe91f03e29384375c726.jpgสถานการณ์หมอกควันของภาคหนือ โดยเฉพาะที่เชียงใหม่ยังวิกฤติหนักต่อเนื่อง แม้ว่าเจ้าหน้าที่ทำงานกันอย่างหนัก ถือเป็นวันที่ 4 หลังจากที่นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่และประกาศให้สถานการณ์หมอกควันต้องลดลงภายใน 7 วัน ที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่คุมเข้มดับไฟป่า และควบคุมปิดป่าทั้ง 9 จังหวัดจนสามารถจับกุมผู้ที่เข้าลักลอบเผาป่า และล่าสุตว์ได้อย่างต่อเนื่อง 22cc852d91c4c63a768f0df9d8d7f13a.jpgขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ทั้งไฟป่า ทหาร และจิตอาสาดับไฟป่าลงพื้นที่ถึงขั้นเข้าไปนอนเฝ้าป่าในพื้นที่กันจนทำให้จุดความร้อนจากไฟป่า และการเผาในพื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือลดลงอย่างรวดเร็ว จากวันแรกที่นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่มีจดฮอทสปอทมากกว่า 3 พันจุดใน9 จังหวัดเหนือ แต่เช้าวันนี้ลดลงเหลือเพียง 446 จุด โดยที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน มากสุด จำนวน 295 จุด รองลงมาเป็นจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 75 จุด เชียงราย จำนวน 39 จุด ตาก จำนวน 14 จุด ลำปาง จำนวน 13 จุด พะเยา จำนวน 7 จุด แพร่ จำนวน 2 จุด น่าน จำนวน 1 จุด และลำพูนเป็นจังหวัดเดียวที่วันนนี้ไม่พบจุดฮอทสปอท7b39aa92e61e9250994d5b3f20d14c63.jpgอย่างไรก็ตามแม้ว่าในพื้นที่ 9 จังหวัดเหนือจะลดจุดฮอทสปอทลงได้อย่างเห็นได้ชัดแต่กลับพบว่าในพื้นที่ป่าของประเทศพม่าที่อยู่ติดกับพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ เชียงราย มีจุดฮอทสปอทจำนวนมากหลายพันจุดจนทำให้เป็นสีแดงเถือกรอบพื้นที่ภาคเหนือของไทยbbb9e3cbe160ffc0ef54276f4b7dc273.jpgสอดคล้องกับข้อมูลของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือพบว่า พื้นที่ภาคเหนือตอนบนจะมีอากาศร้อนขึ้น และไม่มีฝนฟ้าคะนองอย่างตอนล่าง ประกอบกับ จะมีกระแสลมที่ระดับ 2500 ฟุต (~1กม.) เป็นลมตะวันตก ซึ่งจะพัดผงฝุ่น/ควัน จากพม่า เข้ามายังพื้นที่ภาคเหนือของไทย โดยเฉพาะที่จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งจะส่งผลให้ในช่วง 1-2 วันนี้สถานการณ์หมอกควันที่เชียงใหม่จะพุ่งขึ้นสูงอีกครั้ง ประชาชนในพื้นที่จึงต้องเตรียมรับมือผลกระทบจากหมอกควันที่จะวิกฤติหนักขึ้นอีกครั้งe7c4ad644bdf18336eb82ae22d3f96e2.jpgสำหรับจากข้อมูลของกรมควบคุมมลพิษ เมื่อเวลา 12 นาฬิกาค่ามลพิษจากฝุ่นละอองขนาดเล็กที่มีอนุภาคต่ำกว่า 2.5 ไมครอน หรือค่า PM2.5 มีค่าฝุ่นละอองเกินค่ามาตรฐานที่ 50 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ณ สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ ต.ช้างเผือก อ.เมือง วัดได้ 120 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ที่ ต.ศรีภูมิ อ.เมือง วัดได้ 110 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรc703b54888a621a4f31f19e7b314bad5.jpgจากข้อมูลของ เวปไซด์ www.airvisual.com ซึ่งเป็นเวปไซด์วัดคุณภาพอากาศของทั่วโลก พบว่าจากการเปรียบเทียบดัชนีคุณภาพอากาศหรือค่า US AQI จากหัวเมืองใหญ่จากประเทศต่างๆ ทั่วโลกพบว่าค่ามลพิษในอากาศของจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อเวลา 12 นาฬิกา ค่ามลพิษในอากาศของจังหวัดเชียงใหม่มาเป็นอันดับ 2 ของโลกดัชนีคุณภาพอากาศของจังหวัดเชียงใหม่ วัดได้ 262 US AQI ส่วนอันดับ 1 เป็นของเมือง Beijing , China วัดได้ 603 US AQI