m3SAfV.jpg
วิกติหมอกควันใสตัวเมือเชียงใหม่ ส่งผลกระทบต่อเนื่องล่าสุดโรงเรียนปริ้นซ์รอเยลวิทยาลัย ซึ่งเป็นสอนซัมเมอร์ ออกประกาศแจ้งถึงผู้ปกครองสามารถให้นักเรียนเลือกเรียนออนไซด์ หรือออนไลน์ได้ หากสามารถพาบุตรหลานไปอยู่ในที่ปลอดภัย
m3SP5Q.jpg
สถานการณ์หมอกควันส่งผลให้ค่ามลพิษในอากาศของจังหวัดเชียงใหม่ทุกพื้นที่พุ่งสูงจนกระทบอย่างหนักต่อสุขภาพของประชาชนในพื้นที่มานานต่อเนื่องกว่า 1 สัปดาห์แล้ว และเด็กนักเรียนก็ได้รับผลกระทบทบเนื่องจากบางโรงเรียนในเขตอำเภอเมืองหลางแห่งมีการเปิดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน หรือซัมเมอร์ ซึ่งผู้ปกครองเองก็ห่วงลูกหลานที่จะได้รับผลกระทบจากฝุ่นพิษ PM2.5 m3SHoy.jpg
m3SVJD.jpg
m3Sah9.jpg
และล่าสุดเมื่อวานนี้(30 มีนาคม 66) โรงเรียนปริ้นซ์รอเยลวิทยาลัย ซึ่งเป็นอีก 1 โรงเรียนที่เปิดสอนซัมเมอร์ โดย ดร.เกรียง ฐิติจำเริญพร ผู้อำนวยการ โรงเรียน ได้ออกประกาศ เรื่อง แจ้งปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2566 ให้ผู้ปกครองนักเรียนจากผลกระทบ สถานการณ์ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัยจึงขอแจ้งปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2566 ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 3 – วันศุกร์ที่ 7 เมษายน 2566 โดยให้ ระดับปฐมวัยหรืออนุบาล จัดการเรียนการสอนปกติแบบ On-site / ที่เหลือ จัดการเรียนการสอนแบบ Hyprid Learning นักเรียนสามารถเลือกเรียนแบบ On-Site หรือ Online ตามความสมัครใจ ส่วนกิจกรรมที่ยังคงจัดการเรียนการสอนแบบ On-Site นักเรียนสามารถเลือก มาเรียนหรือหยุดเรียนตามความสมัครใจ โดยในช่วงหลังจากเทศกาลสงกรานต์ ทางโรงเรียนจะมีการประเมิน สถานการณ์ๆ อีกครั้งตามความเหมาะสมต่อไปm3SsVS.jpg
m3SCSn.jpg
m3Suig.jpg
ขณะที่ เช้าวันนี้ เว็บไซต์ IQAir.com ซึ่งจัดอันดับคุณภาพอากาศตามเมืองสำคัญของโลก ระบุว่า จังหวัดเชียงใหม่ เป็นเมืองที่มีมลภาวะทางอากาศสูงเป็นอันดับ 1 ของโลก มีค่าดัชนีคุณภาพอากาศสูงถึง 317 US AQI อยู่ในระดับสีม่วง ที่ถือว่าเป็นอันตรายอย่างมากกับสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ สอดคล้องกับการรายงานของกรมควบคุมมลพิษ ที่ระบุว่า ค่า PM2.5 ในจังหวัดเชียงใหม่สูงเกินค่ามาตรฐานอยู่ในระดับสีแดงทั้ง 6 จุด วัดได้สูงถึง 124 – 348 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร สูงที่สุดที่อำเภอเชียงดาว ถือเป็นอันดับ 2 ของประเทศ รองลงมาจากจังหวัดแม่ฮ่องสอน
m3S6uW.jpg
m3SnI2.jpg
m3S8w1.jpgนายนิวัฒน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ยอมรับว่าปัญหาฝุ่นควันมลพิษอากาศเชียงใหม่รุนแรงเข้าขั้นวิกฤต ส่งผลกระทบคนเชียงใหม่ครบทั้ง 25 อำเภอ ทั้งหมดกว่า 2 ล้านคน มากน้อยแตกต่างกันไป โดยได้จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากวิกฤตการณ์หมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก จังหวัดเชียงใหม่ ที่ระดมความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเข้ามาทำงานร่วมกัน เพื่อยกระดับการปกป้องดูแลสุขภาพและช่วยเหลือประชาชน เป็นมาตรการที่เข้มข้นเทียบเท่าการประกาศเขตพื้นที่ประสบภัยพิบัติฉุกเฉิน โดยมั่นใจว่าสถานการณ์ปัญหาฝุ่นควันจะคลี่คลายก่อนช่วงเทศกาลสงกรานต์/