efjHC9.jpg
efj8gD.jpg
efjVFJ.jpg
คุณภาพอากาศภาคเหนือเข้าขั้นวิกฤต ค่า PM 2.5 เกินค่ามาตรฐานทั้ง 17 จังหวัดภาคเหนือ จากสถานีตรวจวัดกรมควบคุมมลพิษพบอยู่ที่ระดับสีแดง 21 จุด จากทั้งหมด 32 จุดขณะที่เว็บไซต์ Iqair.com จัดอันดับเมืองเชียงใหม่เป็นเมืองที่มีมลพิษอากาศเป็นอันดับ 3 ของโลก
efjatb.jpg
efjpof.jpg
efjvGa.jpg
efjJfq.jpg
สภาพเหนือตัวเมืองเชียงใหม่เช้าวันนี้ ถูกปกคลุมด้วยฝุ่นควันสีขาวหนาทึบ หลายอำเภอมีค่าคุณภาพอากาศเกินค่ามาตรฐานต่อเนื่องมาทั้งสัปดาห์ จากการรายงานค่าคุณภาพอากาศของกรมควบคุมมลพิษ พบว่า 4 สถานีตรวจวัดของจังหวัดเชียงใหม่ ที่ตำบลสุเทพ ในตัวเมืองเชียงใหม่ ตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว ตำบลช่างเคิ่ง อำเภอแม่แจ่ม และตำบลหางดง อำเภอฮอด ค่า PM 2.5 เกินค่ามาตรฐานอยู่ในระดับสีแดง ระหว่าง 97 – 136 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ส่วนที่ตำบลช้างเผือก และตำบลศรีภูมิ, ในตัวเมืองเชียงใหม่ พบค่า PM 2.5 อยู่ในเกณฑ์สีส้ม 75 – 85 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ตามลำดับ
efjL5z.jpg
efjeH8.jpg
efjySR.jpg
เว็บไซต์ Iqair.com ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่รายงานคุณภาพอากาศและจัดอันดับเมืองที่มีมลพิษทั่วโลก จัดอันดับให้เมืองเชียงใหม่เป็นเมืองที่มีมลพิษอากาศสูงสุดเป็นอันดับที่ 3 ของโลกต่อเนื่อง มีดัชนีคุณภาพอากาศอยู่ที่ 185 US AQI รองจากเมืองธากา ประเทศบังกลาเทศ และเมืองอู่ฮั่น ประเทศจีน ด้านภาพรวมคุณภาพอากาศภาคเหนือ ถือว่าเข้าขั้นวิกฤต ค่า PM 2.5 เกินค่ามาตรฐานทั้ง 17 จังหวัด จากสถานีตรวจวัดกรมควบคุมมลพิษพบอยู่ที่ระดับสีแดง 21 จุด จากทั้งหมด 32 จุด อยู่ระหว่าง 91 – 247 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร สูงที่สุดที่จังหวัดตาก ซึ่งตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย วัดค่า PM 2.5 ได้น้อยที่สุดในภาคเหนือ 62 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร แต่ก็ยังเกินมาตรฐานอยู่ในระดับสีส้ม